Antonín Baudyš

Antonín Baudyš Zdroj: archiv Antonína Baudyše

Astrolog Antonín Baudyš o horoskopech, tantře a alternativních teoriích světa

Syn astrologa a bývalého ministra obrany Antonín Baudyš mladší se také věnuje astrologii. Díky přednáškám, internetu i klasickým mediím je už populární i kontroverzní osobností známou po celé republice.

Protože se známe přes dvacet let, nebudeme v tomto případě předstírat vykání, jak by se normálně profesionálně slušelo. Aspoň je jasná jistá podjatost, ačkoliv leckdo ví, že se v debatách dost přeme. Ale přejděme hned k věci. Poznali jsme se kdysi u jezuitů, ale pro lidi jsi nejspíš nejznámější jako astrolog. Je to u vás skoro dědičná profese, pan otec byl taky astrolog. Je podle tebe astrologie věda? Nebo je to psychologická disciplína? Stručně řečeno, proč bychom měli astrologovi věřit?

Pokud je za vědu považována psychologie či ekonomie, pak je vědou spolehlivě i astrologie. Přesah do psychologie mají přitom veškerá vědecká odvětví, astrologie tím spíše. Po nikom nežádám, aby někdo něčemu věřil. Jsem vděčen všem, kteří po mne nechtějí, abych něčemu věřil sám. Nemohu dokonce ani mluvit za ostatní astrology, protože co člověk, to vlastní svět. Lidé se mne ptají, já jim dávám odpovědi a ty odpovědi jim dávají smysl. A to je celé.

Stejně jako různé terapie je i astrologie pro profesionála způsob obživy. Jak si klient ověří, že za honorář dostal kvalitní službu?

Kvalita služby bývá někdy zřejmá hned z první minuty, jindy se kvalita může ukázat až s odstupem času. Klient buď srovnání má anebo nemá. Pokud srovnání nemá, orientuje se podle vlastního citu, podle vlastního smyslu pro hodnotu.

Z tvého psaní na sociálních sítích je patrné, že nevěříš v oficiální výklad současného dění ve světě. Kdo podle tebe stojí za světovým dění? Nějaká tajná organizace? Velkokapitál, tajné řády, lóže nebo tajné služby?

Z mého psaní na sociálních sítích je patrné, že už mne zajímá pouze náš koncept štěstí a překonávaní našich vnitřních omezení. Potřeba obviňovat zákulisní dění a dávat mu pozornost mne již opustila. Celý ten boj o moc, boj o energii je však vývojovým stupněm lidstva, ze kterého, domnívám se, již vycházíme. Naše planeta nestojí ve vesmíru osamoceně, tedy i procesy odehrávající se u nás jsou součástí toho, co se děje v celém vesmíru. V dobrém i ve zlém. Toužím však opustit dualitní myšlení a k této kapitole se již nevracet.

Všiml jsem si, že věříš dost alternativnímu pojetí známých událostí. Ať jde o 11. září nebo přistání na Měsíci. Kdysi jsi v nějakém textu psal, že Američané tam přistáli, ale kdyby nepřistáli, měli připravené fiktivní reportáže. Sdílíš ještě dnes tento názor?Proč by to dělali?

Američané měli připravený plán B, mediální fikci. Nelze jim to mít za zlé, je srozumitelné, že v tehdejší atmosféře geopolitické soutěže si nechtěli dovolit ztrátu tváře. Fotky z filmových studií, které simulují měsíční povrch, jsou přece dohledatelné.

Máš pocit, že se ve společnosti něco láme, jako se to děje skoro každých dvacet let, a že pád současné vlády je toho součást?

Tady nejde o to, že se něco láme ve společnosti. Jsem si jistý, že staré paradigma už se zlomilo na celé planetě, přestože to ještě není dost zjevně vidět. Teď už se jenom uklízí ten nepořádek, který jsme vytvořili. Nezadržitelně roste nový svět, jehož milující součástí mne těší být. Ta změna vychází z nitra naší planety. Je to proces, kterým prochází primárně Matka Země, a ten globální mumraj, je pouhou ozvěnou toho.

Čtenáře tvých každodenních podnětů na internetu určitě zaujmou výroky jako ten ze soboty 20. 7.: „Venuše ve vazbě na Uran říká, že se v nás mohou bouřit ustálené zvyky stran sexuálního chování a hledat si jiné formy vyjádření.“ Co jsou to jiné formy vyjádření?

Mé předpovědi vycházejí z mého niterného prožívání vlastní duše. A k duším a niternému prožívání na straně čtenářů jsou i směřovány. Nemám žádné návody, co člověk, to bůh a vlastní forma vyjádření. Shodou okolností jsme se ten den se ženou ocitli na týdenním tantrickém výcviku, kde jsme překonávali mnoho z našich předsudků, studu a komplexů. Vstupovali do světa, v němž svoboda je přirozenou podmínkou toho, aby život dával smysl. A mohla se v něm objevit radost.

Potkali jsme se před už mnoha lety v katolických kruzích. Jakou budoucnost má podle tebe klasické křesťanství, především katolictví?

Ano, na naše krátké působení v řeholním prostředí vzpomínám s velkou láskou, bylo to upřímné a čisté období. Všem prostředím, která budou v lidech podporovat jejich upřímnost a vnitřní čistou, se bude dařit, o tom nemusíme pochybovat. Přeji svým křesťanským bratrům a sestrám, aby se ve svém prostředí cítili - pokud možno - stále lépe.

Mohou mít svůj horoskop i takové subjekty jako státy a vlády? Pokud ano, co nás teď v dohledné době v této zemi čeká?

Jistě, toto je vzrušující část astrologie, náš stát má své horoskopy dva, oba jsou platné, jak z roku 1918, tak z roku 1993. Jsou výborně zmapované řadou astrologů. Kolegové Turnovský, Stříbný, Kubík a Prokešová jsou známi tím, s jakou pečlivostí mapují veškeré souvislosti mezi horoskopy republiky a skutečnými událostmi. Mne tento zájem mezitím opustil, věci se dějí zcela správně a v souladu, nemusím se už o ně zajímat, stačí mi tomuto důvěřovat.


Antonín Baudyš ml.
Narozen 1972 v Praze
Studoval filozofii na Hochschule für Philosophie v Mnichově a teologii na Universitě ve Fribourgu, poté dva roky religionistiku na Filosofické fakultě UK v Praze.
V letech 1992 až 1996 strávil v řeholních domech Tovaryšstva Ježíšova.
Od roku 1996 se věnuje astrologickému poradenství.
V letech 2007 až 2009 působil v katalánské Tarragoně Astrologii studoval od svého otce Antonína Baudyše a studiem autorů jako Frances Sakoyan, Louis Acker a další.
Je ženatý a má dvě děti, žije v podhůří Jeseníků.