nahoru

Kam s tym nádrem? II.

JAN POTŮČEK 15. listopadu 2004 • 08:15

Ještě než se modří ptáci masivně uhnízdili v regionech, přišel mi tento mail: „Před nadcházejícími krajskými volbami nebyl zaznamenán zvýšený zájem o informace k problematice přestavby železničního uzlu Brno. Návštěvnost informační kanceláře stejně jako webových stránek s adresou www.zeleznicni-uzel-brno.cz zůstává na přibližně stejné úrovni jako v běžném období. Přestavba ŽUB tedy zřejmě nepatří ke hlavním regionálním tématům těchto voleb.“ Podpis: Bc. Markéta Kvasničková, account manager reklamní agentury Marco. To je ta firma, kterou si brněnská radnice najala na přesvědčování občanů o nutnosti přestěhovat hlavní nádraží o sedm set metrů jižněji a vybudovat tam novou luxusní čtvrť Trnitá.

Ještě než se modří ptáci masivně uhnízdili v regionech, přišel mi tento mail: „Před nadcházejícími krajskými volbami nebyl zaznamenán zvýšený zájem o informace k problematice přestavby železničního uzlu Brno. Návštěvnost informační kanceláře stejně jako webových stránek s adresou www.zeleznicni-uzel-brno.cz zůstává na přibližně stejné úrovni jako v běžném období. Přestavba ŽUB tedy zřejmě nepatří ke hlavním regionálním tématům těchto voleb.“ Podpis: Bc. Markéta Kvasničková, account manager reklamní agentury Marco. To je ta firma, kterou si brněnská radnice najala na přesvědčování občanů o nutnosti přestěhovat hlavní nádraží o sedm set metrů jižněji a vybudovat tam novou luxusní čtvrť Trnitá.
Proč taková starost o nezájem občanů? Odpůrci odsunu nádraží sice neuspěli v místním referendu (i když jak se to vezme: nepřišlo sice potřebných padesát procent voličů, zato se drtivá většina hlasujících vyslovila pro zachování nádraží v centru města), ale ani potom nepřestali být aktivní a veškerou energii vrhli do předvolebních diskusí. Samozřejmě na téma zachování brněnského nádraží v centru města. Je to celkem logické: zatímco referenda se mohli zúčastnit pouze voliči s trvalým bydlištěm v Brně, a tudíž i ti, kteří nemusí dojíždět za prací nebo do školy, v krajských volbách se k problému mohou vyjádřit všichni – a hlavně ti dojíždějící.
Mail od paní Kvasničkové jsem nepochopil. Její agentura vytvořila webové stránky placené městem, které podporují odsun nádraží. Informační kancelář rovněž placenou městem provozuje společnost, která shodou okolností staví poblíž lokality pro nové nádraží obrovské obchodní centrum. Nač by tedy na tyto stránky a do tohoto informačního centra chodili lidé, kteří chtějí znát argumenty obou stran? Mimoděk jsem si znovu vzpomněl na jiný mail, který mi po reportáži o brněnském referendu v Reflexu napsal pan Roman Šenkýř, zástupce druhé agentury, která se zúčastnila výběrového řízení brněnského magistrátu na organizátora komunikační kampaně pro odsun nádraží.
Napsal mi: „Ve Vašem příspěvku označujete vybraného partnera (agenturu Marco) PR agenturou. Není tomu tak. Jedná se o agenturu reklamní. Je tedy logické, že i kampaň má reklamní charakter - kdy se propaguje "výrobek", přesun nádraží - bez skutečné potřeby jakékoliv širší diskuse. Já osobně jsem zastáncem přesunu, jen si myslím, že zvolený způsob komunikace
města s občany je poněkud nešťastný a proto i budí takové emoce.“ Pane Šenkýři, máte naprostou pravdu. Přijdou na to i brněnští zastupitelé?

JAN POTŮČEK