nahoru

Není jediný jako jediný

VLADIMÍR NOVOTNÝ 10. prosince 2003 • 10:03

Brněnský literární měsíčník Host není třeba zvlášť představovat: chlubí se dlouhou samizdatovou tradicí - a teď má podobu časopisu velkého formátu, který si dává záležet na svém zevnějšku a vůbec na mediálnosti v dobrém slova smyslu: svou lesklou obálkou "vytírá zrak" ostatním literárním periodikám.

V jeho redakční radě zasedají takové persony naší literární vědy jako Vladimír Svatoň nebo Jiří Trávníček, dále významní básníci a překladatelé (jen renomovaného prozaika bychom mezi nimi hledali marně). Host si získal vysoké renomé (byť mu někteří pamětníci vyčítají, že před deseti lety byl prý "umělečtější", že teď až příliš hledí na zmíněnou mediálnost), což se projevuje rovněž ve štědré dotaci Ministerstva kultury ČR. Jeho Literární rada oceňuje, že Host se opravdu věnuje českému písemnictví, zvláště tomu současnému, zatímco namátkou publicistické a politizující "Literárky" čili Literární noviny tak činí stěží tu a tam.
Nikdo však není bez poskvrnky, a tak i brněnskému Hostu se dá jedna maličkost vytknout: prohlašuje totiž o sobě, jak se dočteme v příslušných anoncích, že jde o "jediný literární měsíčník" na území České republiky. To do určité míry platí pouze v tom smyslu, že se tím míní měsíčník s celorepublikovým dosahem (i když striktně vzato o měsíčník nejde: v létě Host nevychází, ročně tedy redakce připraví pouze deset čísel). Nicméně to není "jediný literární měsíčník" u nás: od podzimu 2002 přece vychází též jeden měsíčník regionální, tj. plzeňský Plž (=Plzeňský literární život), který má sice odlišný způsob distribuce, nicméně také on je k dostání ve všech významných republikových knihovnách (dokonce i v parlamentní knihovně!). Navíc Plž vychází o něco častěji než Host: Jeho redakce vydává ještě prázdninové dvojčíslo a k tomu i letní a vánoční literární přílohu.
Mezi měsíčníky jsou pochopitelně velké rozdíly: jeden má nadregionální charakter, druhý se naopak systematicky zaměřuje výhradně na literární kulturu regionu. Jeden "žije" ze skoromilionové ministerské dotace (a vede si neobyčejně dobře!), druhý má k dispozici mnohem skromnější prostředky: od Ministerstva kultury ČR a od Nadace Český literární fond dostává menší částky a za svou existenci vděčí zejména vstřícné kulturní komisi Města Plzeň; to ale stačí pouze na pokrytí nákladů, nikoli na honoráře nebo na redakční práci. Rozhodně však Host není náš "jediný" literární měsíčník. "Jediné" jsou přinejmenším dva!

VLADIMÍR NOVOTNÝ