nahoru

Kníže básníků se vrátil... ale podražil

VLADIMÍR NOVOTNÝ 5. března 2003 • 09:56

Když už svého času docela pokročila léta šedesátá, ta legendární sixties, začalo se o jednom z mladých literátů vykládat, že to je budoucí "kníže básníků", že se jednou stane stejnou osobností naší poezie jako kdysi Jaroslav Vrchlický nebo Vladimír Holan. Šlo o pražského studenta psychologie a bohemistiky Miloslava Topinku...

: zazářil svou prvotinou Utopír, snad všude v literárních kruzích se mluvilo o jeho další, připravované knížce Krysí hnízdo - ale básník se vydal do Afriky. Nade vše totiž miloval život a dílo Arthura Rimbauda a chtěl o něm jednou napsat knihu. Mezitím však přišel rok 1968.
A tak se stalo, že se Topinka vytratil z horizontu české poezie, stejně jako třeba Wernisch, Kabeš nebo Stankovič, leč na rozdíl od nich se rozžehnal s psaním poezie. Alespoň to tvrdil. A jeho Krysí hnízdo sice vyšlo, ale teprve v roce 1991, a hned se z této sbírky stala výjimečná literární památka. A Topinka byl ctěn a milován, jenomže byl pořád spojován pouze se šedesátými lety, i když dopsal a před osmi lety uveřejnil geniální knihu o Rimbaudovi ("Vedle mne jste všichni jenom básníci"). Dokud nenastal div divů a teď na jaře autor konečně nevydal novou básnickou knihu Trhlina. Vydal mu ji v počtu půltisíce výtisků Vladislav Zadrobílek v nakladatelství Trigon - a knížka je to báječná, ani trochu pod psa. Dokonce to není pouhá kniha poezie, nýbrž jedinečná symbióza poezie a výtvarného kumštu, ztělesňující řadu fenoménů mimosmyslového vnímání. Autorovy texty připomínají velebnou recitaci nebo mimočasový melodram, přičemž pokaždé se tu tlumočí ještě něco navíc, pokaždé je to "vysoká hra" s bytostnou podstatou básnictví, žádná "nízká hra" s veršováním pro laciný efekt nebo v zájmu foukání si do jater, jak se dnes říká. Čtenáři se touto knížkou mohou nechat okouzlit, kritici si nad její estetikou možná ulámají hlavu. Ale to už je úplně jiný problém - problém odezvy a ohlasu knihy.
Jenže: může mít tato skvostná kniha vůbec odezvu? Jedinečné Krysí hnízdo stálo v roce 1991 pár korun, zatímco nyní se Topinkova čarokrásná básnická publikace Trhlina (s nádhernými obrazovými podklady) v centru Prahy prodává za cenu sedmi set devadesáti pěti korun českých(!). I knihovny se prohnou, i cizokrajní bohemisté zesinají, zatímco našinec? Ten si může Topinkovu Trhlinu přát leda tak k Vánocům. A jsme u dalšího z mnoha paradoxů naší postmoderní doby: vyšla úžasná literární novinka, ryzí klenot moderní české poezie, kdo si ho však chceš pořídit, přivoď si pořádnou trhlinu v peněžence!

VLADIMÍR NOVOTNÝ