nahoru

Honit (zlatého) draka

Jiří X. Doležal25. března 2008 • 09:30
Honit (zlatého) draka

Zpěvák Daniel Landa nejdříve s velkou pompou založil templářský řád kritiky nazývaný Ordnung Lumpen Lempli, aby jej nyní zavrhl a se stejnou vervou se pustil do projektu Zlatý drak. Vzhledem k tomu, že ztráta Landy by byla celonárodní tragédií, musíme zvolat: POZOR NA DROGY!


Jak známo, Landa má mnoho až mesianistických postojů, jeho cílem je zlepšení stavu věcí a světa vůbec. Proto nyní odchází od templářů a zakládá novou aktivitu, kterou vidí někde na pomezí fantazy a již nazývá Zlatý drak.
Jak laskavý čtenář jistě tuší, název Landova templářského řádu bolestně připomínal staré nacistické homosexuální bratrstvo Ordo Novi Templi. Jak se však členové jeho řádu i Landa sám vyjádřili, šlo o podobnost čistě náhodnou. Ale jisté asociace nabízí i jeho nová aktivita.
Nyní, s jeho novou záležitostí zvanou Zlatý drak, se Landovi fanoušci opravdu bojí, zda jejich idol není v ohrožení. Jak je totiž rovněž všeobecně známo, „honit draka“ znamená ve feťácké hantýrce „kouřit heroin“. Proto se nyní široká veřejnost ptá: Je současným Landovým cílem zlepšit svět tím, že všechny problematické chlapce naučí na herák?Související články:

J. X. Doležal: DANIEL LANDA JE MESIÁŠ! (Reflex online, 23. 1. 2008)
J. X. Doležal: ORDO, NEŽER ŽELVU V TEMPLU! (Reflex č. 25/2006)
J. X. Doležal: ŘÍDÍ DANIELA LANDU MIMOZEMŠŤANÉ? (Reflex č. 42/2005)
J. X. Doležal: LANDA, VIDÍM, KOMOROUS - NESCHOPNI ODPOVĚDI! (Reflex č. 28/2005)
J. X. Doležal: OTEVŘENÝ DOPIS JXD DANIELU LANDOVI (Reflex online, 7. 7. 2005)
J. X. Doležal: ORDNUNG LUMPEN LEMPLI (Reflex č. 26/2005)