nahoru

Také jste přispěli na Tatry?

TOMÁŠ FEŘTEK 20. června 2005 • 10:49

Causa „obnovy“ lesů v Tatrách nabrala v posledních týdnech na obrátkách. Slovenští lesáci začali těžit dřevo ve dvou tatranských dolinách přímo v centru národního parku a na protesty jeho vedení neberou ohled. Údajně si dokonce najali ochranku a na místa, kde těží polomové dříví, odmítají pustit i pracovníky parku. Na tohle přispívali dárci z Čech, když posílali peníze na „záchranu Tater“?


České peníze na obnovu tatranských lesů poničených vichřicí šly různými cestami, takže se nedá říci přesně, kolik to bylo, ale jen Nadace Partnerství vybrala přes jedenáct miliónů. Už tehdy mi nebylo přesně jasné, na co ty peníze mají vlastně být. Tatry jsou národní park první kategorie, pokud ho postihne podobná kalamita, měl by se nechat i padlý les bez zásahu, samozřejmě kromě uvolnění přístupových cest. Tedy nejsou potřeba peníze na úklid a novou výsadbu. A v okrajových částech parku okolo rekreačních středisek zase lesáci mají nadprůměrné příjmy z odvezeného dřeva, takže tam mi také není jasné, proč bychom měli přispívat. Samozřejmě trochu přeháním, při podobné kalamitě peníze potřeba jsou i kdyby se všechno dřevo ponechalo na místě, ale pochybnosti o jejich využití nejsou nesmyslné. Protože slovenská vláda a hlavně státní lesy od začátku jasně prosazují tvrdou linii – žádné ochranářství. Tatry mají být jen dokonalejším strojem na peníze – více dřeva a více prostoru pro nová rekreační střediska. A na to vážně posílat peníze nemusíme.
Nějakou dobu se zdálo, že se ochranáři a lesáci nějak dohodnou, že dřevo se odveze jen z některých částí parku a v přísně chráněných oblastech jako je pravě Tichá a Koprová dolina se nechá obnova na přírodě, ale dopadlo to hůř, než se dalo čekat. Lesáci těží a s vedením parku, byť mu oficiálně na jeho území podléhají, se vůbec nemíní bavit. Šéf Šumavského národního parku Alois Pavličko stáhl své lidi, kteří s likvidací kalamity pomáhali, s tím, že na něčem takovém se podílet nehodlá, ministr životního prostředí Libor Ambrozek píše svému slovenskému protějšku. Nezdá se ale, že by to někoho zajímalo.

TOMÁŠ FEŘTEK