Video placeholde

Podezřelých úmrtí po očkování bylo v Česku 36, přímá souvislost s vakcínou se zatím neprokázala, říká Storová

„Pokud se nepletu, tak poslední čtvrtek bylo počet hlášení 2736 a počet podezření na úmrtí bylo 36. To jsou čísla, která samozřejmě každý týden ruku v ruce s počtem očkovaných stoupají,“ říká ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová v pořadu Prostor X. Dle jejích slov se ale po přezkoumání jednotlivých případů nepotvrdila souvislost úmrtí s očkováním ani v jednom z třiceti šesti případů.

„Všechny informace o podezřelých nežádoucích účincích předáváme do evropské databáze EudraVigilance a tam to předávají všechny země z celého světa i ti držitelé mají povinnost to tam nějakým způsobem předávat, takže oni pak každý měsíc vyhotovují bezpečnostní zprávy, to oni všechno mají v tom rozhodnutí o té podmínečné registraci. A potom právě když se něčeho takhle objeví více a více se pořád bavíme v řádech jednotek, tak potom ten farmakovigilanční výbor spustí právě to rychlé hodnocení, ten signál a zkoumá se to daleko více, přizvávají se k tomu odborníci právě z oblasti hematologie a na covid a potom právě se může upravit buď ta přílohová informace k tomu léčivu, nebo… To se dělá u všech léčiv. To není žádná nová agenda. A to se vlastně sleduje po celou dobu, co se to léčivo používá, to je proces, který nikdy nekončí, také v tom registračním rozhodnutí mají ti držitelé uloženou ještě celou řadu klinických hodnocení, které oni povinně teď musí ještě provádět třeba další dva roky. Takže opravdu to pořád jakoby probíhá, nikdy si nemůžeme říct, že teď už to všechno skončilo, už je to všechno hotovo, protože to není nikdy,“ vysvětluje Irena Storová a přídává čísla z výzkumu Evropské agentury pro léčivé přípravky:

Celý rozhovor s Irenou Storovou můžete zhlédnout zde:
Video placeholde
Prostor X: Rozhovor s Irenou Storovou • Prostor X

„Ta EMA hodnotila nějakých, pokud se nepletu, 62 případů z nějakých 25 milionů očkovaných, a když vezmete takovýhle soubor osob, tak pokud bude stejný soubor osob, které nejsou očkované, tak tam počet případů těhle krevních příhod bude možná ještě daleko větší. Takže nedá se určitě říct, že to je proto, že by to byl následek toho očkování vakcínou AstraZeneca, takhle zjednodušeně se to určitě říct nedá.“