nahoru
Pravý hák Luďka Staňka

Stát se potichu chystá cenzurovat internet

Luděk Staněk 20. června 2011 • 09:29
paragraf
paragraf
• foto: 
Profimedia.cz

V naprosté tichosti se tento týden plíží do sněmovny návrh loterijního zákona, který zásadně omezí svobodu českého internetu. Samozřejmě ne zákon samotný, ale jako vždy jde o drobný přílepek, nenápadně vložený. Jde o paragraf 2a, který zní následovně:

 

1. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4 a) zní:

Ҥ2a

Odpovědnost provozovatelů elektronických prostředků

Provozovatelé elektronických prostředků jsou povinni zajišťovat nemožnost připojení uživatelů ke stránkám elektronických prostředků nabízejícím či umožňujícím účast na loteriích či jiných podobných hrách provozovatelů, kteří k tomu nemají povolení vydané podle zvláštního právního předpisu 4a) , obsahujícím reklamu na takové služby či činnosti, nebo takové činnosti propagujícím či podporujícím.”.

4a) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.”.

 

 

2. V § 10 odst. 1 se na konci textu písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

“c) pro povinnosti vyplývající z § 2a Ministerstvo financí.”.

 

3. V § 11 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

“(3) Právnické osobě nebo fyzické osobě, která poruší povinnost vyplývající z ustanovení § 2a, se uloží pokuta do výše 10 000 000 Kč.”

Přílepek do zákona vložil poslanec za TOP09 Jan Farský (resp. on coby zpravodaj, skupina navrhovatelů ještě obsahuje jména jako Pavel Bém, Marek Šnajdr, František Laudát a další), podle všeho na základě lobbingu tuzemských sázkových kanceláří, které se dlouhodobě snaží omezit přístup k sázkovému a pokerovému on-line trhu, který nemají pod kontrolou.

 

Problém je, že tak jak návrh momentálně stojí (a který má šanci Sněmovnou projít, protože má širokou politickou podporu) má dva základní problémy. Tím prvním je samozřejmě to, že fakticky navrhuje cenzuru internetu: stát vydá seznam povolených, resp. zakázaných stránek a provozovatelé internetu musí pod pohrůžkou pokuty tyto stránky odstřihnout. Což je zásadní zásah do svobody internetu. Bude to mimo jiné znamenat velmi paradoxní situaci. Zatímco pokud si na doméně mimo Českou republiku (např. v USA) postavím internetovou stránku, na které bude napsáno například „Všichni Židé by měli být zplynováni, miluji sex s malými dětmi, ať žijí teroristé, zítra vyrobím atomovou bombu a vyhodím to tady všechno do vzduchu, Heil Hitler!“ a dám k ní banner na firmu prodávající dvaceticentimetrové gumové penisy, stránka zůstane v ČR volně přístupná. Pokud si ale postavím tamtéž stránku s nápisem „Lidé by se měli mít víc rádi, pomáhejte starým a nemocným a myslete na charitu a malá zvířátka a vůbec se chovejte jako lepší křesťané!“, kterou doplním bannerem pokerové herny, stránka bude, přesně podle tohoto zákona, z ČR znepřístupněna.

 

 

Že je tahle část zákona naprosto idiotská, prakticky nesmírně složitě vymahatelná, pravděpodobně z několika důvodů ilegální je zjevné mnoha lidem. Nejen mě, coby laikovi. Expert na finanční regulace Jan Rakušan ji komentoval pro Českou televizi slovy: "Je pravděpodobně v rozporu s evropským právem, pravděpodobně je protiústavní a pravděpodobně je nevymahatelná".

 

Jinými slovy, Farského doplněk loterijního zákona je další zlobbovaný nesmysl, kterých se v České republice dostává, formou nejrůznějších dodatků, do zákonů ohromné množství. Pokud je to většině lidí jasné na první pohled, proč to není jasné poslanci Farskému?

 

Autor tohoto článku hraje online poker a schválení „Farského přílepku“ by mu tento koníček výrazně ztížilo, nikoli ovšem znemožnilo.Diskuse ke článku