nahoru

Výkupné za uneseného českého misionáře by měli zaplatit křesťané, ne stát

Jiří X. Doležal 22. ledna 2019 • 14:30
Ať za křesťany platí křesťané, ne daňový poplatník!
Ať za křesťany platí křesťané, ne daňový poplatník!
• foto: 
Profimedia.cz

Český misionář unesený v Africe je doma. Česká vláda jej vykoupila za peníze daňových poplatníků, a já jsem rád, že to udělala. Je dobře, když se stát stará o své občany v nouzi. Nyní ovšem přichází čas na to, aby stát – když už je náš občan v bezpečí – peníze za jeho výkupné, které byly zaplacené z prostředků daňových poplatníků, vymáhal od organizací, jejichž ideologii byl misionář v Africe hlásat.

Egyptská rozvědka dostala od Česka za pomoc při vyjednávání o propuštění v Súdánu uneseného misionáře Petra Jaška přibližně 300 milionů korun. Informaci zveřejnila MF Dnes. Rozhodně nezpochybňuji, že evropská kultura je židovsko-křesťanského původu a že křesťanství bylo důležitým, ne-li klíčovým formativním činitelem vzniku naší evropské civilizace. Ale stejně tak byla základním kamenem naší civilizace antika. Křesťanství bez antiky je nepředstavitelné. Přesto hlásání kultu Pallas Athény nelze považovat za šíření současné evropské kultury, ovšem dnešní evropská civilizace není ani křesťanská, ideologicky podbarvená. Takže šíření tohoto náboženství rozhodně není státním zájmem České republiky.

Křesťanští misionáři zlikvidovali stovky kmenových kultur

Mám v hluboké úctě lidi, kteří se chovají podle regulí většiny náboženství, protože regule chování většiny náboženských směrů jsou v podstatě podobné a říkají, že se k sobě lidé mají chovat slušně. Byť popravdě, lidí, kteří se zároveň hlásí ke křesťanství a zároveň dodržují desatero, mnoho neznám. A to, že je náboženství věc dejme tomu ne úplně racionální, je jejich čistě privátní záležitost. Já sám ani nikdo z mé sociální bubliny o rozměru několika set jedinců nepovažujeme křesťanské paradigma za své, a už vůbec nepovažujeme jeho šíření za státní zájem. A nejde o žádnou nechuť ke křesťanům. Křesťané věří, že po své brutální justiční vraždě jistý Žid, rabín Ješua z Dolní Galileje, vstal z mrtvých. Členové hnutí Hare Krišna věří, že boha Krišnu vydul při troubení na ulitu mořského plže bůh Višnu.

Ani jedné ze skupin to neberu, je to jejich privátní záležitost, ale nemám mnoho chuti platit výkupné za křesťanského misionáře Petra Jaška vězněného mezi lety 2015 a 2017 v Súdánu, stejně jako bych neměl chuť platit za misionáře Hare Krišna. Protože tam byl hlásat ideologii, která není moje, měli by jeho výkupné platit ti, kteří tu ideologii hlásají. A pak je tu ještě jeden faktor – a to propaganda. Nechci, aby se z mých peněz platila jakákoli propaganda.

Vývoz ideologie je podle mého názoru zásadní chyba, neslušnost a vlezlost. V privátním životě posílám jedince, co mi začnou poskytovat nevyžádané rady, tak daleko, že to sem nemůžu napsat. A k ideologům institucionálním mám odpor ještě o poznání větší. Křesťanští misionáři úspěšně zlikvidovali vývozem svého učení stovky kmenových kultur a zásadně tak přispěly k jejich zániku. A já proto považuji za příkladný ten přístup k ideologům – misionářům, který praktikují obyvatelé ostrova Západní Sentinel. Jak jim přijede misionář kázat, tak ho zabijí a tělo vystaví na pobřeží, aby si další propagandisté rozmysleli tam lézt. A když u mě doma zazvoní jehovisti, někdy se až divím, kolik znám sprostých slov. Nyní se dozvídám, že mám za nějakého křesťanského ideologa ze svých daní platit výkupné, protože lezl poučovat někam, kde na něj nebyli zvědaví.

Nechci platit za člověka, který opakovaně překročil zákon

Misionář Jašek věděl, že v Súdánu zakazuje hlásat křesťanství zákon, přesto tam odjel, dokumentoval pronásledování křesťanů. Takže zcela samozřejmě musel vědět, jaká mu hrozí rizika. Nebyl tam ze své individuální iniciativy na dovolené, ale zastával a hájil v Súdánu názory a hodnoty jedné konkrétní ideologie. A proto by nyní, když mu stát – jak je správné – pomohl a vykoupil jej, měl stát požadovat úhradu škody od organizací, která ideologii panem Jaškem zastávanou hlásají, a jejíž misionáři v podobně rizikových destinacích porušují tamní zákony.

Podle Wikipedie při jedné z cest do Súdánu překročil pan Jašek jeho hranice nelegálně, bez víza a mimo hraniční přechod. Pan Jašek je podle stejného zdroje spolupracovníkem české pobočky organizace Hlas mučedníků. K hlavním cílům tohoto spolku patří (podle jejich webu) „poskytovat hmotnou a duchovní pomoc pronásledovaným a potřebným křesťanům, informovat veřejnost o pronásledování křesťanů, a podporovat vydávání literatury, která vypovídá o křesťanských mučednících a o svědcích víry“. Hlas mučedníků je skupina několika příbuzných křesťanských organizací založených z popudu luteránského faráře Richarda Wurmbranda. Takže nyní je třeba, aby stát ty peníze zaplacené z mých daní za jejich ideologa od Hlasu mučedníků vymohl. A pokud jde o chudou organizaci, nevadí! Jsou to křesťané, a tak jim s platbou jistě ráda pomůže bratrská katolická církev, která má díky restitucím peněz opravdu dost.

Diskuse ke článku