Očima libertariána: Plasty v oceánu

Jsem bytost. Bytost obklopená ostatními bytostmi. A stejně jako ony chci žít. Nejlépe, jak jen to bude možné. Nejlépe, jak jen to dokážu. Myslím si, že vzájemný respekt a tolerance jsou pro spokojený život nezbytné. Myslím si, že spolupráce a porozumění jsou dobrou cestou.

Dokumentární film Plastic ocean. Plejtvák obrovský v nekonečné modré hlubině. Střih. Hromady plastu pohupující se na hladině. Jednorázový obal, PET láhev, zapalovač. Rozkládající se mrtvola albatrosa a uprostřed ní hromádka plastových kousků. Hejna ryb, z jejichž žaludků a střev lze vyndat hrsti plastů. “Nezničitelných“ “nerozložitelných“ plastů, které se budou rozlamovat na menší kousky a znečišťovat dál. Bolest. Utrpení. Mikročástice a toxiny putující skrze celý potravní řetězec až k nám, k lidem. Nezodpovědnost. Nerespekt. Nesoucit.

Po takových záběrech se myšlenky dostávají hluboko pod kůži. A právě v tuto chvíli, přichází výzva. Výzva Greenpeace. Výzva k podepsání petice na zákaz jednorázových obalů. Zakázat jednorázové obaly! Zakázat plasty! Zakázat lidem vyrábět, prodávat kupovat a konzumovat jogurt v plastovém kelímku.

Ctnost nelze vynucovat násilím

Jsem bytost. Jsem člověk a jsem libertarián. A jako libertarián nesouhlasím s násilím použitém jinak než k obraně. Nesouhlasím s donucením. A co jiného než násilí a donucení je myšlenka prosazovaná pod pohrůžkou trestu? Co jiného než násilí je petice, skrze kterou skupina lidí volá po prosazení svých zájmů nad druhými. Nedošlo k provinění. Nevinný člověk uspokojil svoji potřebu produktem zabaleným v plastu, který druhý nevinný člověk vyrobil. Ani jeden ani druhý nevyhodil plast do oceánu. Nedošlo k násilí. Přesto je proti těmto lidem použito nelegitimní síly a trestu. Ať se jedná o myšlenku sebectnostnější, je nepřípustné ji vynucovat násilím.

Namísto racionálního řešení, snižují se všichni souhlasící s tímto postupem a peticí k nelegitimnímu kroku, k páchání násilí na nevinných. Namísto zaměření se na ty, kteří jsou za znečištění zodpovědní, na ty, kteří namísto recyklace nebo bezpečného uložení zavinili znečištění okolí, budou omezováni a trestáni všichni.

Řešením je soukromé vlastnictví

Na straně jedné jsme vyzývání k morálnosti a spravedlnosti. K soucitu a solidaritě. Na straně druhé k podpisu petice a podpoře centrálního násilí. Skrze zákon. Skrze stát. Rozpor a nekonzistence. Jak mohu na straně jedné vyzývat k etice spravedlnosti a soucitu a zároveň k páchání násilí? Násilí na těch, kteří se násilí nedopustili. A přitom plast je velmi levná, efektivní a užitečná věc, která při správné likvidaci za sebou nezanechá problém. Plasty lze recyklovat, lze je ekologicky likvidovat a v poslední řadě je lze bezpečně uložit a pomocí budoucích technologií je buď využít, nebo opět ekologicky rozložit. Plast nám přináší efektivnost a užitek.

Jsem libertarián a pro libertariána je nepřijatelné, aby někdo poškozoval vlastnictví druhého. Jako vlastník plastu nemůžu tímto plastem znečistit cizí vlastnictví. Nezbývá mi, než tento plast bezpečně uložit na svém (pokud to lze) nebo jej bez poškození okolí zlikvidovat. Proč nejsou plasty na mé nebo vaší zahradě? Proč u souseda není toxická skládka? Protože o své vlastnictví pečujeme. Své vlastnictví si chráníme. Jenže kdo vlastní moře? A kdo vlastní oceán? Všichni? Prakticky nikdo. A kde není vlastník, není zájem. Možná, a jsem o tom přesvědčen, až budou mít moře a oceány soukromého vlastníka, bude zájem. Bude někdo, kdo ze své vlastní vůle, za své vlastní peníze a ze své přirozenosti zajistí, aby v jeho vodách cizí plast neplaval.

Svoboda a zodpovědnost

Co dělat teď? Je třeba mluvit a vzdělávat. Označovat problémy a navrhovat řešení. Je třeba vidět následky svých činů a nést za ně zodpovědnost. Je žádoucí, aby každý jednotlivec sám tíhnul ke zodpovědnosti a spravedlnosti. Zodpovědnost a morálno je třeba tvořit zespodu v každém z nás. Plošný zákaz a násilí páchané na nevinných nepřináší do společnosti “morálno” a “správno”. Přináší informaci, že násilí a nespravedlnost se chechtat může. Že vládnout a přikazovat lidem, je v pořádku.

Já nesouhlasím. Považuji zákaz plastových obalů skrze zákon a státní aparát za nelegitimní a nemorální. Považuji to za nelegitimní zásah do vlastnických práv, a tím do svobody jednotlivce. Vidím podpis i výzvu k podpisu petice jako akt, který v sobě skrývá násilí, které není vidět a o to více škodí. Myslím si, že vzájemný respekt a tolerance je pro spokojený život nezbytná. Myslím si, že spolupráce a porozumění si, je tou správnou cestou. Myslím si, že svoboda jde ruku v ruce se zodpovědností a bez svobody a zodpovědnosti nám dobře nebude.