nahoru

Místo falešné modly kapitalismu musíme nastolit chalífát, hlásá islámská kniha prodávaná i v Česku

Lukáš Lhoťan 8. června 2018 • 12:20
Autor knihy Proč se modlíme? Suhaib Hassan patří mezi výrazné postavy britské muslimské komunity, do roku 2012 byl duchovním (imámem) mešity v Leytonu
Autor knihy Proč se modlíme? Suhaib Hassan patří mezi výrazné postavy britské muslimské komunity, do roku 2012 byl duchovním (imámem) mešity v Leytonu
• foto: 
Google+

I knížka na naprosto nevinné téma náboženských modliteb může obsahovat velice problematické pasáže. Sám jsem se o tom přesvědčil při studiu knihy „Proč se modlíme?“ vydané Muslimskou obcí v Praze. V knize se totiž píše o tom, že tam, kde muslimové převládají, mají povinnost nastolit islámské zákony a odstranit demokracii.

Autorem této knihy je jistý Suhaib Hassan. Kniha vyšla poprvé již počátkem 90. let 20. století v angličtině v nakladatelství Dar-us-Salam Publications. V češtině ji poprvé vydala právě Muslimská obec v Praze v roce 2013. Od té doby se tato kniha rozdává v českých mešitách a letos byla například dostupná na stánku Muslimské obce na pražském knižním veletrhu Svět knihy.

Suhaib Hassan patří mezi výrazné postavy britské muslimské komunity a nelze ho jen tak ignorovat. Například do roku 2012 byl duchovním (imámem) mešity v Leytonu (část vnějšího Londýna), ale nakonec rezignoval kvůli vyšetřování týkajícího se napojení této mešity na radikální muslimy. Hassan dále patří mezi přední představitele Muslimské rady Velké Británie a také je přímo odpovědný za zavádění islámských soudů, které v muslimských komunitách ve Velké Británii nahrazují britské soudy.

Islám nejsou pouze modlitby

Co tak problematického se tedy v knize píše? Například v kapitole 9. „Modlitba: První krok k ustanovení islámské šaríi v její celistvosti“ se dočteme: „Lekce, kterou si z toho můžeme vzít, je, že v islámu neplatí: „Dávejte, co je boží, Bohu, a co je císařovo, císaři.“ Všechno patří Alláhovi. A muslim, který uctívá Alláha Všemohoucího pětkrát denně modlitbou, se nebude podřizovat jinému v ostatních aspektech každodenního života. V islámu nemůže být rozpolcenost autority. Alláh je stvořitel a pouze On má právo stanovovat zákony a vyžadovat poslušnost. Člověk je služebníkem Alláha a měl by poslouchat jeho jediného.

Muslimům, kteří žijí v nemuslimském státě, se může zdát, že ve svém politickém a ekonomickém životě nejsou schopni uvádět v realitu Alláhovo náboženství (din), ale pro muslimy, kteří žijí v muslimských zemích, není omluvy, pokud dopustí, aby bylo Alláhovo náboženství omezeno pouze na jejich soukromí.

Muslimové by měli mít jasno v tom, že Alláhovo náboženství nesestává pouze z modliteb, půstu, almužny a pouti. Jejich povinností je uvést do praxe všechno islámské učení v politické, ekonomické i sociální oblasti. (…) Dnešní falešné modly, které jsou rozšířené ve světě, jsou kapitalismus, socialismus a komunismus. Namísto těchto ideologií volá islám po chalífátu založeném na konzultaci (šúrá) ...“

Falešná modla demokracie

Záměrně jsem citoval celé pasáže z této knihy, aby nikdo nemohl tvrdit, že se jedná o vytrhávání z kontextu, byť nejspíše se někdo takový stejně nalezne. Podstatnou věcí je i to, že porovnáním českého překladu s anglickým originálem, který jsem nalezl na webu www.islamic-invitation.com, se ukazuje jistý cenzorský zásah české redakce, kdy v anglickém originálu je uvedena vedle komunismu, kapitalismu a socialismu jako falešná modla i demokracie, zatímco v českém překladu je demokracie vynechaná. Zda je to z důvodu, že kniha se běžně rozdává veřejně a překladatelé tak nechtěli přímo upozornit na antidemokratické smýšlení autora, opravdu nevím.

Anglická verze knihy vyjmenovává mezi falešnými modlami i demokracii Anglická verze knihy vyjmenovává mezi falešnými modlami i demokraciiFoto internet
Na rozdíl od anglické verze vypadla v české redakci demokracie coby falešná modla Na rozdíl od anglické verze vypadla v české redakci demokracie coby falešná modlaFoto internet

Varovný je fakt, že takovéto názory jsou základem pro islamistické skupiny odmítající integraci muslimů do evropské společnosti a usilující naopak o „islamizaci“ evropské společnosti a nastolení islámského chalífátu, který má nahradit demokratický stát. Muslimská obec v Praze tak svou činností vlastně potvrzuje oprávněnost obav těch, kdož se bojí, že šíření islámu v České republice ohrožuje naši svobodnou společnost.

Obálka knihy Proč se modlíme Obálka knihy Proč se modlímeFoto internet

Diskuse ke článku
Diskuze se zobrazují pouze uživatelům, kteří jsou přihlášeni na Facebooku a odsouhlasili cookies. Pokud pod články nevidíte diskuze, zkontrolujte prosím toto nastavení.
 

E15
Nejčtenější