nahoru

Šmejdské obírání prosťáčků o peníze: S váma se o lichvě bavit nebudu!

Jiří X. Doležal25. listopadu 2016 • 09:00
Paní Červinková si půjčila dvacet tisíc korun u pochybné firmy, nabízející "supervýhodné půjčky bez ručitele".
Paní Červinková si půjčila dvacet tisíc korun u pochybné firmy, nabízející "supervýhodné půjčky bez ručitele".
• foto: 
Honza Mudra

V zítřejším tištěném Reflexu najdete reportáž o prosté ženě, paní Červinkové z Berouna, která spadla do dobře narafičené dluhové pasti. Takže si při půjčce odnesla dvacet tisíc, a zaplatila čtyřicet devět. Přinášíme zde přepis komunikace s panem věřitelem.

Základní kostra příběhu: Pan Jan Šojdr, syn europoslankyně Šojdrové, půjčuje peníze, prostá paní Červinková si nepřečte smlouvu, a proto nedodá (ve smlouvě vyjmenované) listinné podklady. Za každý nedodaný podklad — smluvní pokuta ve výši celého dluhu. Při zpoždění splátky o jeden jediný den osm tisíc smluvní pokuty a splacení celého dluhu ihned. Prostě nabídka z kategorie „The Best od Šmejdi“.

Muže, který paní Červinkovou do dluhů uvrtal, jsem oslovil s řadou dotazů. Závazně je slíbil dodat do konkrétního (jím navrženého) termínu, což neučinil. I šel článek do tisku bez jeho odpovědi. Když pak s několikadenním zpožděním odpověď přišla, hned bylo jasné, že na našem webu pobaví. Jde o ukázkovou komunikaci, jak neodpovědět: Mé dotazy:

- Uvědomujete si, že smlouva, na kterou jste paní Červinkové půjčil peníze, je minimálně v části o smluvních pokutách zcela neetická a lichvářská?

- Ve smlouvě je zásadní rozpor — uvádíte jednou, že má platit 60 splátek, a vzápětí 80 splátek. Který údaj platí?

- Proč byla paní Červinkové vyplacena jen suma 20 000 Kč, když podepsala půjčku na 30 000 Kč?

- Kolik peněz dohromady se Vám podařilo z té ženy vytáhnout?

- Kolik celkem činila pohledávka vůči paní Červinkové, kterou jste postoupil inkasní firmě?

- Kolik podobně nepozorných klientů jako paní Červinková máte?

- Udělala Vaše paní matka, poslankyně Šojdrová, proti Vašemu podnikání nějaké kroky, jak slibovala v loňském roce v televizi?

- Evidujete k dnešnímu dni nějakou pohledávku u paní Červinkové? Pokud ano, v jaké výši?

Na odpověď si pan Šojdr vyžádal týden, nedodal ji a pak s několikadenním zpožděním napsal:

„Společnost Evropská Kreditní SE poskytla paní Červinkové zápůjčku ve výši 30 000,- Kč a celá tato částka jí byla také vyplacena, převzetí této částky paní Červinková také stvrdila před notářem, Vaše navádějící otázky jsou v tomto smyslu zcela neopodstatněné. Současně zápůjčka byla paní Červinkové poskytnuta bez jakýchkoliv dalších poplatků a zcela bezúročně, tzn., pokud by paní Červinková dodržela své povinnosti, k nimž se ve smlouvě zavázala, byla by povinna vrátit pouze částku 30 000,- Kč, a to formou 60 splátek po 500,- Kč. Z tohoto pohledu rozhodně nepovažujeme předmětnou smlouvu za neetickou či lichvářskou. Protože ovšem paní Červinková své závazky ze smlouvy o zápůjčce nedodržela, když především ani první splátku neuhradila ve lhůtě splatnosti, byla společnost Evropská Kreditní SE nucena domáhat se zaplacení příslušných smluvních pokut. Z tohoto důvodu nemůže být paní Červinková považována za nepozorného klienta, ale je spíše nespolehlivým dlužníkem," odepsal Jan Šojdr.

A pokračuje dále: „Dotazy, které na mou osobu směřujete, se přitom týkají společnosti Evropská Kreditní SE, pro kterou pouze vykonávám pozici předseda představenstva. Má matka s touto společností nemá nic společného ani nemá žádný způsob, jak činnost této společnosti ovlivnit, proto Vás žádám o nespojování mé matky s touto společností. V ostatním nevidím důvod, proč bych Vám měl na Vaše neprofesionální a urážlivé dotazy odpovídat. S pozdravem Jan Šojdr“

Miluju, když někdo, kdo obírá prosťáčky, chápe dotazy na svou činnost jako urážlivé. Že by se snad pan Šojdr za to, co dělá, styděl?

Reportáž Jiřího X. Doležala si přečtěte v novém tištěném Reflexu, který vychází 24. listopadu.

 Klíčová slova: šmejdi, okrádání, lichvaDiskuse ke článku

 

Nejčtenější