Ilustrační kresba

Ilustrační kresba Zdroj: Ivan Steiger

Udělejme z manželství, vztahu muže a ženy, nehmotné kulturní dědictví, tím bude pro všechny

Mezi velmi vážné problémy, které teď musíme řešit, patří důsledky války na Ukrajině, vysoké ceny pohonných hmot, elektřiny a plynu, zajištění energetické bezpečnosti a potravinové soběstačnosti i nutnost zkrocení nikoliv zlé ženy (jméno dle vlastního výběru), ale inflační spirály. Navíc máme ještě předsednictví Rady EU, které ale u toho vypadá jako „vedlejšák“. Proč tedy nepřidat k těmto problémům ještě další. Konkrétně „manželství pro všechny“.

S vizí „manželství pro všechny“ přišli z politických stran zejména Piráti, kteří jej mají dlouhodobě na palubě svého politického programu. Návrh ale do Poslanecké sněmovny předložila široká skupina poslanců a poslankyň. Jak se hezky říká „napříč stranami“. Jenže i odpůrci jdou „napříč stranami“. Argumenty obou stran jsou dlouhodobě známé, rovněž tak jejich neústupnost a neochota ke kompromisům. Jako například pozměněný název instituce manželství při získání práv, které z tohoto svazku plynou. Bitva ve veřejném prostoru běží a někdy je nesmlouvavá.  Přiznávám, že ani setkání a korektní diskuse na půdě Senátu se zástupcem „Manželství pro všechny“ mě nepřimělo ke změně názoru. Manželství je pro mě svazkem mezi ženou (dámy mají přednost, jak zastaralé, že) a mužem. Na jedné straně nejenom Česká republika, ale i Evropa a celý svět spěchají vpřed a snaží se předběhnout přirozený běh dějin, vědecký vývoj a občas i fyzikální zákony. Na straně druhé vidíme snahu to nejcennější z historie lidstva uchovat. Na špičce této snahy je ochrana památek. Ty nejcennější jsou zařazené na seznam organizace UNESCO. V Česku jich máme zatím 16. Nebudu vás zde zdržovat jejich výčtem. Věnuji se spíše těm, které spadají do kulturního dědictví nehmotného. U nás je jich v současné době sedm. Zde si stručný výčet dovolím. Jedná se o Slovácký verbuňk, masopust, sokolnictví, Jízdu králů, loutkářství, modrotisk a foukané vánoční ozdoby. A proč právě u nehmotného dědictví ten výčet? Navrhuji do tohoto seznamu přidat institut „manželství“. Pak bude pro všechny…

Autor je senátorem za ODS a starostou městské části Plzeň-Slovany