Migranti po překročení hranice z Běloruska do Polska ve vesnici Usnarz Gorny, Polsko. Tisíce lidí, kteří v posledních týdnech cestovali do Běloruska, byly běloruskými strážemi vytlačeny přes hranice. Evropská unie odsoudila běloruské akce jako formu „hybridní války“.

Migranti po překročení hranice z Běloruska do Polska ve vesnici Usnarz Gorny, Polsko. Tisíce lidí, kteří v posledních týdnech cestovali do Běloruska, byly běloruskými strážemi vytlačeny přes hranice. Evropská unie odsoudila běloruské akce jako formu „hybridní války“. Zdroj: ČTK/AP/Mateusz Wodziński

Dobrovolnice Maria Zlonkiewicz a Aleksandra Gubinska klečí v lese nedaleko Hajnowky poblíž polsko-běloruských hranic vedle předmětů, které po sobě pravděpodobně zanechali uprchlíci z Blízkého východu
Němečtí policisté stojí vedle skupiny migrantů, kteří předtím překročili německo-polskou hranici
Německá policie u hraničního mostu spojujícího Německo a Polsko. Počet uprchlíků přicházejících do Braniborska přes Bělorusko a Polsko se zvyšuje.
Nápis na ulici před parlamentem ve Varšavě z pátku 8. října 2021: „Vraždíte lidi na hranicích, přijměte děti, ženy, muže." Aktivisté protestovali proti zacházení polských úřadů s migranty, kteří se snaží dostat do země z Běloruska a jsou zatlačováni zpět.
Migrační krize na polsko-běloruských hranicích.
19
Fotogalerie

Imigrační krize na polsko-běloruské hranici se stupňuje. A může se týkat i nás

Kousek od našeho území nadále probíhá krize. Stovky ilegálních imigrantů se snaží dostat přes polsko-běloruskou hranici. Mnohým z nich se to podaří. Někteří jsou pak sice zadrženi polskými bezpečnostními silami, ale dalším se daří uniknout a pokračují dále do Německa. Na německo-polských hranicích již začaly vznikat místní domobrany, které se je snaží hledat a zadržovat. Naopak v Německu i Polsku již také proběhlo několik demonstrací zastánců běženců.

Tato vlna masové migrace z území Běloruska je uměle vyvolána a podporována běloruským režimem prezidenta Alexandra Lukašenka, který se tak členským zemím Evropské unie mstí za podporu opozice proti jeho režimu. Nepřímo ovšem jeho strategii pomáhají i neziskové organizace a aktivisté. Ti požadují, aby ilegální imigranti měli právo vstoupit na území členských zemí unie a požádat zde o azyl a také ho vlastně dostat bez omezení. Tento postoj společně s ještě celkem nedávno proklamovanou ochotou některých vrcholných představitelů EU přijímat desítky tisíc imigrantů tak nejen posiluje touhu mnoha z nich proniknout do EU ilegálně. Nahrává také běloruskému režimu, který ví, že tímto způsobem může zasít v členských zemích nepokoje a napětí, a pomstít se tak za podporu běloruské opozice.

 

Ovšem běloruská strategie podpory masové migrace do EU může mít ještě dlouhodobější cíl. Podle slov litevského politika Vytautase Landsbergise z roku 2015 znamená současná přistěhovalecká krize pro evropskou civilizaci hrozbu: „Evropa se ocitla tváří v tvář velkému nebezpečí pro svůj vlastní systém, ba dokonce pro svou vlastní civilizaci. Dříve se Němci opájeli iluzemi, že dokáží integrovat milión Turků, že se z těch Turků stanou Němci a nebude s tím žádný problém. Nefungovalo to. Vznikla ghetta, stát ve státě a to představuje obrovské problémy…“ (Citováno z knihy Ruská strategie a evropská uprchlická krize, Anca-Maria Cerneaová, Jeff R. Nyquist.)

Za podpory Bělorusů

Jen za posledních pár týdnů se tak dále vyostřila situace v Polsku i Německu. Na samotných polsko-běloruských hranicích již zahynulo několik ilegálních imigrantů. Začaly se již objevovat i první násilné pokusy o překročení hranice. Do ohroženého úseku hranice poslali Poláci posily z řad policie i armády. Údajně má být zatím v oblasti hranice dislokováno kolem deseti tisíc vojáků.

Polské úřady zveřejnily videa ilegálních imigrantů vyzbrojených noži a sekerami, jak útočí na pohraniční plot. Podle nich mezi nimi byli i příslušníci běloruských bezpečnostních sil, kteří jim v tom pomáhali. Například 24. října oznámila polská pohraniční stráž, že skupina asi 60 ilegálních imigrantů zaútočila na hranici na polské pohraničníky. Došlo ke střetu, po kterém museli být dva polští strážci odvezeni do nemocnice v Bělostoku a další ošetřeni na místě. Poláci opět mezi útočníky identifikovali několik příslušníků běloruských bezpečnostních sil v civilu. 

Několik ilegálních imigrantů sice proniklo na polské území, ale byli zadrženi a okamžitě vytlačeni zpět na běloruské území. V této souvislosti je dobré si uvědomit, že polské úřady dělají přesně to, co nedělají úřady italské. Ty dovolují utečencům zadrženým na moři, aby se vylodili v Itálii. Místo aby je vrátili do Libye či Tuniska. Samozřejmě, že italské úřady své jednání ospravedlňují mezinárodními dohodami, ale přesto je zajímavé, že polské úřady na takové věci ohledy neberou a prostě okamžitě imigranty vracejí do Běloruska.   

Zima situaci zhorší

Podle tiskových prohlášení polské pohraniční stráže jsou mezi zadrženými na polském území nejen mladí muži, ale i děti a těhotné ženy. Vzhledem ke klesajícím teplotám a zhoršujícímu se počasí je víc než reálné, že brzy může mezi nimi dojít k úmrtím. To by nejspíše bylo Běloruskem a evropskými neziskovými organizacemi použito proti polským úřadům.

Vzhledem k rostoucímu napětí na polsko-běloruské, ale i litevsko-běloruské hranici zaslal polský ministr vnitra Mariusz Kamiński dopis svému německému protějšku Horstu Seehoferovi, v němž obvinil vládu ruského prezidenta Putina, že se spolupodílí na hybridní válce běloruského režimu proti Polsku a Evropské unii právě skrze masovou ilegální migraci.  

„Situace na hranicích Běloruska s Polskem, Litvou a Lotyšskem je bezohledná a politicky motivovaná režimem Alexandra Lukašenka. Toto je prvek hybridní války vedené proti Polsku a Evropské unii s plným souhlasem Vladimira Putina. Bohužel je zcela zřejmé, že běloruské úřady cynicky využily zkušenosti z migrační krize, kterou Evropa zažila v roce 2015. Právě tehdy byla Spolková republika Německo jednou ze zemí nejvíce postižených problémy souvisejícími s masovou nelegální migrací. Těší mě, že chápete naše kroky mající za cíl obranu integrity vnější hranice Evropské unie,“ napsal polský ministr Kamiński německému ministrovi Seehoferovi v dopise zveřejněném na webu polských úřadů.

180 osob denně

Běloruská vláda prezidenta Lukašenka se svou snahou ani moc netají. Například záměrně zrušila víza pro obyvatele Iráku, Iránu, Pákistánu apod., tedy ze států, z nichž nejčastěji pocházejí ilegální imigranti. 

Podle informací běloruského proopozičního informačního kanálu na službě Telegram NEXTA ze září 2021 přilétají do Minsku denně lety se zhruba 180 osobami, které jsou považované za budoucí ilegální imigranty do EU. Pokud by podobným tempem jejich přesun pokračoval do konce roku, půjde o skupinu asi 60 tisíc osob, které by se mohly snažit dostat z Běloruska do EU.

Je také na místě zmínit i riziko infiltrace teroristů a zločinců do těchto skupin. Jak informovaly polské, ale i litevské bezpečnostní síly, mezi zadrženými identifikovaly větší množství islámských radikálů a osob na ně napojených. Například Litevci hovoří o zhruba 10 osobách.

Jak ukazují informace z Německa, i přes snahu polských úřadů mít kontrolu nad polsko-běloruskou hranicí se stovkám ilegálních imigrantů daří ji překonat a pokračovat dále směrem do Německa. Podle německého zpravodajského webu Focus na německo-polské hranici již byly zadrženy tisíce takových běženců. Web tvrdí, že jejich počet se odhaduje na asi 10 000 osob. Odvolává se na informace od Olafa Jansena, šéfa Ústředního imigračního úřadu (německy der Zentralen Ausländerbehörde, ZABH) v Eisenhüttenstadtu.

Napětí stoupá

Situace začíná vyvolávat nepokoje mezi místními lidmi. Aktivizují se radikální protiimigrační skupiny, ale také skupiny zastánců masové migrace a napětí roste. Němečtí politici již hovoří i o obnovení pohraničních kontrol na hranici s Polskem. To by sice umožnilo Německu vracet odhalené ilegální imigranty zpět do Polska, a nechat je tak na starosti polským úřadům, ale vůbec to neřeší zdroj problémů z Běloruska.

U nás se ještě stále situaci moc pozornosti nevěnuje. Zároveň dnes máme nejhorší vztahy s Polskem od roku 1989. Pokud ale německé úřady zavedou pohraniční kontroly na hranici s Polskem, tak je víc než reálné, že se ilegální imigranti mohou vydat směrem na naše území a odsud se pokoušet dostat dál do Německa či Rakouska. Velice rychle tak mohou vzniknout problémy i u nás. Pokud nebudou moct běženci snadno překročit hranici s Německem či Rakouskem, může v nejhorším případě dojít ke vzniku táborů i na našem území. Otázkou je, zda jsou naše úřady a politici na takovou situaci připraveni.