Nemít jeden chromozom? Nevadí!

Nemít jeden chromozom? Nevadí! Zdroj: Foto Blesk - Jakub Poláček

Voličům SPD chybí jeden chromozom. Je to naše výhoda, tvrdí Tomio Okamura

Jaromír Balda, novodobý terorista, sympatizant a volič SPD, dostal za svůj čin, kdy pokácel na koleje stromy a hodlal to hodit na muslimy, čtyři roky. Už samotný fakt, že pan Balda spáchal teroristický čin s tím, že by ho svedl na muslimy, aby jim zabránil v terorismu, vyvolal ve společnosti spoustu otázek. Skutečnost, že je Balda sympatizantem hnutí SPD vedla odborníky k tomu, aby se věci podívali na zoubek. Zjištění vědců je šokující: Voličům SPD chybí jeden chromozom, což v určitém směru ovlivňuje jejich životy.

Už dlouho se šušká, že voliči a sympatizanti SPD nemají shůry příliš naděleno a že vysoká škola života je pro ně maximální dosažitelnou metou ve vzdělání, nicméně doposud nikdo tuto skupinku osob nepodrobil důkladnému průzkumu. Až do teď. Pomatený čin pana Baldy vyvolal nejen řadu otázek, ale odstartoval i soukolí kontrolních mechanismů státního aparátu. Ministerstvo vnitra se rozhodlo prověřit voliče SPD jakožto rizikovou skupinu, ze které se rekrutují teroristé.

Vyšetření za asistence policie

Ministerstvo vnitra pověřilo profesora Habána z Ústavu pro duševní zdraví při Karlově univerzitě, aby spolu se svým týmem provedl vyšetření kontrolního vzorku voličů SPD a jednou provždy stanovil nejen jejich jasnou diagnózu, ale rovněž se pokusil vyhodnotit, nakolik jsou tyto osoby nebezpečné pro bezpečnost České republiky.

„Práce to nebyla snadná. Asi nejtěžší bylo přemluvit ty lidi, aby se nechali vyšetřit. Jakmile zjistili, že mám vysokoškolské vzdělání, okamžitě mi začali nadávat, označili mě za elitu a chtěli vyšetření od někoho maximálně s  výučním listem. Nakonec jsem je musel vyšetřit za asistence policie. A často i proti jejich vůli,“ vysvětloval profesor Habán, jak vyšetření probíhalo. „Několik kusů neprošlo základním testem, kdy měli nakreslit kolečko. Řada testovaných subjektů nakreslila čtvereček, bylo tam i několik trojúhelníků. Dokonce jsme během testování přišli o jeden subjekt, a to když se volič SPD místo nakreslení kolečka udusil pastelkou, kterou to kolečko měl nakreslit. A to všichni prošli školením, jak zacházet s pastelkou,“ postěžoval si profesor.

Nebezpeční především sami sobě

Vědci si nejdříve pomocí základního „kolečkového testu“ rozřadili voliče SPD do tří skupin, tedy: Neumí si sám dojít na záchod / Umí si sám dojít na záchod / Umí si sám dojít na záchod, a dokonce se i sám utře. „Poté už se nám pracovalo lépe. Klasickými i méně klasickými metodami jsme vysledovali, že voličům SPD chybí jeden chromozom. Nevíme přesně, o jaký chromozom se jedná, ale absence jakéhokoli chromozomu nebývá něčím, z čeho by měl mít člověk radost,“ zdvihl pan profesor ukazováček, aby tak svým slovům přidal na intenzitě. „Nicméně podle všeho jsou voliči SPD nebezpeční především sami sobě a nepředstavují nebezpečí pro Českou republiku,“ uzavřel profesor Habán výsledky svého výzkumu.

Voliči SPD sice nemají jeden chromozom, na kvalitě života jim to ale nijak neubírá. Jasně, občas si pokácejí nějaké stromy na koleje a hodí to na muslimy, jindy zase obchází s nunčaky lesy a hledají imigranty, ale vesměs si žijí své malé životy plné strachu a nenávisti.

„Chybějící chromozom naše voliče ani sympatizanty nemůže zastavit v dělání toho, co je správné. Naopak. Vidím v tom určitou výhodu, neboť je dotyčný chromozom nebrzdí v konání dobra. Ostatně i někteří naši poslanci nějaký ten chromozomek postrádají,“ nenechal se Tomio Okamura vyvést z míry a své voliče si nemohl vynachválit. Přeci jenom, Tomio Okamura potřebuje voliče s méně chromozomy. Ti, co mají chromozomy všechny, by ho nevolili.

Divoký kačer je fake news o skutečných událostech, které se sice nestaly, ale mohly by, jakkoliv znějí neuvěřitelně. Realitou však je nová politická strana Jaromíra Soukupa.