Antologie z Gulagu

O fungování souostroví Gulag, jak je světu zpřístupnilo dnes již klasické dílo jednoho z jeho vězňů, Alexandra Solženicyna, existuje obsáhlá literatura. Skvělým příspěvkem je vydání antologie sovětské lágrové prózy Jen jeden osud.

O fungování souostroví Gulag, jak je světu zpřístupnilo dnes již klasické dílo jednoho z jeho vězňů, Alexandra Solženicyna, v současnosti existuje obsáhlá literatura. Poněkud méně je – alespoň u nás – zastoupena memoárová literatura na dané téma. Tuto mezeru letos odstranilo pražské nakladatelství Academia vydáním velké antologie sovětské lágrové prózy Jen jeden osud, jejímiž editory jsou Lukáš Babka a Radka Bzonková.Název literárního, nikoli jen historicko-statistického zpracování táborové tematiky parafrázuje titul vzpomínek Světlany Stalinové Jen jeden rok. V&#160antologii dvaceti memoárových textů vedle tak známého jména, jako je Varlam Šalamov, autor Kolymských povídek, figurují u nás i méně proslavené postavy, což ovšem dramatičnost vyprávění nikterak nesnižuje.

Pestrostí národnostního a sociálního složení představuje Gulag zcela ojedinělý fenomén. Rčení, že nebyla-li v něm nějaká národnost zastoupena, pak neexistovala, není přehnané. Stejně tak se vedle bezdomovců, vrahů, zlodějů a dalších sprostých kriminálníků ocitali univerzitní profesoři, bělogvardějští, fašističtí, ale také provinivší se (leckdy imaginárně) sovětští vojáci, někdejší zasloužilí členové strany, trockisté, pravicoví i&#160levicoví úchylkáři, jakož i fanatičtí antikomunisté.


Antologii doplňuje slovníček termínů, názvů a jmen. Čtenáři se tak dozvědí, že kupříkladu výraz frajer ve vězeňské hantýrce označoval kriminálníka s&#160nejnižším postavením, a tudíž častou oběť šikany. Paraša zase znamenala nádobu pro vykonávání tělesných potřeb, jejíž čištění vzhledem k hmotnosti a obtížné manipulaci nepatřilo k privilegovaným pracím uzniků (vězňů).
JEN JEDEN OSUD. Antologie sovětské lágrové prózy.
Sestavili Lukáš Babka a Radka Bzonková, z ruštiny přeložili Radka Bzonková, Libor Dvořák, Jana Kleňhová, Alena Machoninová, Veronika Mistrová a Ivana Ryčlová
Vydala Academia v edici Paměť, 2009
652 stran


Sledujte rubriku LITERATURA