Měla by Evropská unie přistoupit k nové regulaci digitálních médií, aby zabránila ústupu médií tištěných?

Evropská komise se začíná zabývat poklesem nákladu novin, časopisů a knih v důsledku rozšíření digitálních médií. Komise varuje, že bez reforem a inovací na tom budou evropské noviny stále hůře. Připomíná, že na internetu často není regulován obsah poskytovaných informací a mnohdy nejsou respektována ani práva duševního vlastnictví. Již na pátek pozvala komisařka pro informační společnost Viviane Redingová do Bruselu šéfredaktory osmi evropských novin a časopisů.