nahoru

Okrašlovací mafie

23. června 2005 • 14:50

Michal Komárek (RX 21/05) hledal odpovědi na několik otázek, z nichž nejdůležitější zní: Je Český svaz ochránců přírody dobře organizovanou polostátní mafií, která si zásluhou dobrých kontaktů se státní správou zajišťuje monopol a stálý přísun veřejných peněz, nebo je spíše posledním útočištěm ochranářů před politickými tlaky? Zveřejňujeme zkrácenou reakci předsedy ČSOP Pavla Pešouta zaslanou šéfredaktorovi, komentář autora článku a výňatek z Dohody o spolupráci mezi ministerstvem životního prostředí ČR a ČSOP. Její plné znění spolu s Dohodou o spolupráci mezi Správou chráněných krajinných oblastí ČR a ČSOP najdete na http://www.reflex.cz/clanek19892.html.

Máte jistě právo na vytvoření vlastního názoru, byť spekulace vytvořené autorem jsou postaveny na lživých argumentech a zcela mimo realitu. Podobně nesmyslné konstrukce je možno vygenerovat vůči prakticky jakékoliv člensky silnější nevládní organizaci ať celostátní, či lokální.

V každém případě byste se měli vyvarovat zjevných chyb a nepravd, např.: - SOP nikdy nevypsala "mnohamiliónovou akci na podporu informačních a poradenských environmentálních středisek", pouze vstoupila jako partner do pěti projektů, a to ještě jiných nevládních organizací, přičemž jen jeden z těchto projektů - projekt o. p. s. Jizerské hory - nakonec ve výběrovém řízení uspěl. "Putování peněz po hladké linii od ministerstva přes SOP k ČSOP" je tedy holý nesmysl. Navíc ani úspěšnému projektu zmíněné o. p. s. peníze nepůjdou prostřednictvím SOP, která je pouze jedním z partnerů - není příjemcem ani donátorem.
- Spojovat vznik tří dotačních titulů MŽP, ze kterých získává ČSOP finance na ochranu biodiverzity, péči o handicapované živočichy apod., s nástupem ministra L. Ambrozka je zcela chybné, jelikož existují již sedm let! Navíc ani jeden z dotačních titulů nelze použít na "výkup cenných přírodních území", jak uvádíte. ČSOP nemá přiznaný žádný oficiální monopol a je lží tvrdit, že ČSOP může někoho "odstřihnout od financí". Bez větší námahy se tato lež dá vyvrátit přehledy přidělených dotací za pár let nazpět.
- Neexistuje a nikdy neexistovala žádná smlouva mezi MŽP a ČSOP, která "určuje, že ČSOP má koordinovat činnost ostatních nevládních organizací".
- Neexistuje a ani nikdy neexistovala žádná smlouva mezi MŽP a ČSOP, která by zakládala na "přednostní právo na pronájem státních pozemků". ČSOP má s MŽP uzavřenu pouze deklarativní dohodu o vzájemné spolupráci, stejně jako ji má s MŽP uzavřenou např. Českomoravská myslivecká jednota, Klub českých turistů atd.
- Naprosto chybně autor představuje "vedení" ČSOP. P. Dolejský není "předsedou ČSOP" ani "významným představitelem ČSOP", naopak již od roku 2002 není vůbec členem ČSOP. Stejně tak L. Ambrozek není součástí vedení, a to ani širšího. Autor si zjevně neověřil, že rozhodování v ČSOP je kolektivní - rozhoduje sedmadvacetičlenná Ústřední výkonná rada zvolená Sněmem ČSOP na tříleté období. Operativně v určitých případech může rozhodovat sedmičlenné předsednictvo či výjimečně předseda (přímo volený Sněmem), avšak tato rozhodnutí musí Ústřední výkonná rada vždy potvrdit.
- V srpnu 2003, kdy byla podepsána dohoda o spolupráci mezi ČSOP a MŽP, jsem zaručeně nebyl poradcem ministra životního prostředí, a ani jsem tudíž tímto jménem nevyjednával o zákonu o ochraně přírody. Mimochodem, proti erozi zákona o ochraně přírody ČSOP úspěšně bojuje na všech úrovních - celostátní v Parlamentu i lokální v poslaneckých kancelářích. Možná v tom vidíte mafii, já v tom vidím normální, dobré, a hlavně potřebné fungování celostátní ochranářské organizace. Jen tak můžeme účinně čelit mnohem lépe organizovanému, a především finančně zajištěnému lobbingu různých skupin.
- Nikdy jsem neřekl, že v "naší základní organizaci ve Vlašimi jsou už snad všichni uznávaní místní lidé včetně například starosty". Mimochodem - vlašimský starosta členem ČSOP není, a pokud je mi známo, ani nikdy nebyl. Konstrukce typu "nakolik je například košer dostávat zakázky od obce, když je starosta členem dotované organizace", pozbývají smyslu.
- Žádná z organizací ČSOP není "prosperující firma", protože ČSOP není založen za účelem dosahování zisku. Jde o stejné sdružení, jako jsou organizace sdružující rybáře (provozující např. sádky), sportovce (provozující sportovní zařízení), NGO z oblasti sociální (provozující např. hospice), chovatele, včelaře apod. Mnohé z nich provádějí hospodářskou činnost v rozsahu dle stanov a mají zaměstnance. Přesto se od základu od firem odlišují.
- Na závěr k vícekrát zdůrazňovaným "zadním vrátkům", která si údajně "vlivní lidé na ministerstvu životního prostředí připravují... pro odchod z funkcí pro případ, že Ambrozek ministrem nebude". Funkce ve vedení ČSOP jsou neplacené a činovníkům nenáleží ani žádné funkční požitky.
Nevím, kdo Vás motivoval očernit dobrovolníky věnující se ochraně přírodního a kulturního dědictví, a to ať už na lokální úrovni, či při vykonávání čestných funkcí na úrovni celostátní. Že by nějaká betonářská lobby prosazující splavnění řek? Mrzí mne, že si pan redaktor Komárek nenašel větší prostor, aby do tématu pronikl hlouběji a nezpůsobil zbytečné škody publikováním pomluv. Pokud však má jít o znechucení aktivních lidí angažujících se v neziskových organizacích, pak se Vám tento cíl podařilo naplnit.

***

Ve dvou navazujících textech - Válka Zelených (20/05) a Okrašlovací mafie (21/05) - jsem psal o rozbouřených vášních, podezřeních a střetech mezi ochránci přírody ve státní správě a o roli, jakou v těchto sporech hraje Český svaz ochránců přírody (ČSOP). Impulsem k nezvykle ostré konfrontaci státních úředníků bylo odvolání několika ředitelů správ chráněných krajinných území na začátku roku. V té době také vznikl anonymní web www.chko.wz.cz, jenž si dal za úkol znemožnit ředitele Správy ochrany přírody Petra Dolejského a který naznačuje, že ČSOP je polem pro klientelismus a prosazování osobních zájmů. Anonymita pochopitelně autorům webu na důvěryhodnosti nepřidává. Já jsem přirozeně při psaní textů nevycházel z anonymních informací.
ČSOP je bezkonkurenčně největší tuzemská nevládní organizace v oblasti ochrany přírody, a není tedy ani žádným překvapením, že její postavení je mimořádné. Zejména druhý text -Okrašlovací mafie - zkoumal, zda toto mimořádné postavení už opravdu nehraničí s přílišnou provázaností nevládní organizace se státem, s monopolizací jejího postavení, se střetem zájmů, s klientelismem, s politizací atd. Ano, myslím, že ČSOP je ze všeho toho právem podezřelý. A když píšu ČSOP, tak myslím několik lidí z nejužšího současného nebo bývalého vedení. Nikoliv tisíce dobrovolníků. Což bylo ostatně z textů naprosto zřejmé. A na tomto vyznění textu nemám potřebu cokoliv měnit, přestože reakce Pavla Pešouta upozorňuje na několik chyb, kterých jsem se skutečně dopustil.
Zde jsou tedy chyby, k nimž se hlásím a za které se omlouvám: - V popiskách u fotografií byl opravdu Petr Dolejský nesprávně veden jako předseda ČSOP a Pavel Pešout jako místopředseda. To platilo v době, kdy byly agenturní fotografie pořízeny.
- Není pravda, že je starosta Vlašimi členem místní organizace ČSOP. Moje tvrzení v textu, že členem je, tak vypadá jako naprosto zlovolná lež. Kuriózní je, že přesto je citace Pavla Pešouta v tomto bodě téměř přesná - opravdu mluvil nadšeně o tom, že členy organizace jsou už téměř všichni místní významní lidé po vzoru obrozenských okrašlovacích spolků. Mluvil o starostovi, zřejmě v rovině příkladu funkce, která do té organizace patří. Špatně jsem si to vyložil jako konstatování faktu.
Pokud jde o další námitky vůči textu, pak se tu už ozývá demagogický tón. Pavel Pešout se ohrazuje proti tomu, že by byl v roce 2003 poradcem ministra. Dobrá, možná nebyl na výplatní pásce v této funkci, ale to, co v článku tvrdím, pravda je - že jako vlivný muž na ministerstvu a člověk blízký ministrovi vyjednával o novele zákona na ochranu přírody. Podobné je to s ohrazením proti interpretaci dohody mezi ministerstvem životního prostředí a ČSOP a smlouvy mezi SOP a ČSOP. Tyto dokumenty potvrzují mimořádné postavení ČSOP v rámci ochrany přírody, jejich náplň, realizace, rozsah jsou předmětem ostrých diskusí i na ministerstvu životního prostředí. Některé nevládní organizace mají právě tu zkušenost s ČSOP, kterou lze vyjádřit jako problém jeho monopolního postavení. V některých bodech četl Pavel Pešout nepozorně, ohrazuje se proti něčemu, co v textu není -například tam není, že SOP vypsala mnohamiliónovou soutěž na environmentální školicí střediska, nýbrž že vypsala kritéria pro tuto soutěž.
Nejde ale o detaily. Jde o znepokojivé provázání ČSOP a státních institucí. Trvám na tom, že znepokojivé je a že přes několik oprávněných výhrad k chybám v textu neuvedl předseda ČSOP Pavel Pešout nic, co by toto znepokojení rozptýlilo.
MICHAL KOMÁREKKurzy měn
25,240
20,450
28,640
Nejčtenější komentáře
INFO.CZ
Nejčtenější
Komentáře