nahoru

Do vězení ano, do postele ne!

MICHAELA PROKOPOVÁ 6. června 2005 • 09:45

Každý šestatřicátý zločin spáchaný na Slovensku má na svědomí dítě mladší patnácti let. Stejně jako v České republice jde o vraždy, znásilnění, krádeže. Slovenské ministerstvo spravedlnosti zná odpověď: snížilo věkovou hranici trestní odpovědnosti mladistvých z patnácti na čtrnáct let. Tento krok je jedním z bodů nového trestního zákona, který schválil parlament.

Chlapci ve věku dvanáct a čtrnáct let okradli přímo ve škole v Javornici svou učitelku, čtrnáctiletý se podílel na vraždě osmdesátileté stařenky, která zahynula na následky 64 bodných ran. I Slovensko zná takové případy a jejich pachatelé zůstali bez trestu, stejně jako v Česku je „pouze“ umístili do polepšovny.
Mladiství jsou čím dál agresívnější, zní verdikt mnoha psychologů a policistů. Navrhli snížení prahu trestní odpovědnosti, tedy krok, o němž se česká společnost dlouho dohaduje.
Čtrnáctiletého zloděje čeká na Slovensku od 1. ledna 2006 trest. Při závažnějším zločinu může jít do vězení až na patnáct let, ve výjimečných případech na doživotí.
Je zde ale ukrytý paradox, který lze shrnout do rovnice: do vězení ano, do postele ne. Zákon se totiž netýká sexuálního soužití s osobou mladší patnácti let, tady i nadále zůstává zachovaná hranice patnácti roků.
„Původně jsme navrhovali, aby se i tato hranice snížila, ale pak jsme vyslyšeli připomínky vládních i opozičních

stran,“ uvedl mluvčí ministerstva spravedlnosti Richard Fides. Výjimkou je sex dvou osob mladších patnácti let.
Snížení hranice trestní odpovědnosti není jedinou novinkou nového slovenského trestního zákona. Pro zločince znamená přísnější tresty, pro pachatele činů z nedbalosti naopak nové alternativní postihy.
„Trestní zákon více chrání ty, kdo zákon respektují, a přísněji postihuje ty, kteří zákon porušují,“ shrnul jeho obsah po úspěšném hlasování slovenský ministr spravedlnosti Daniel Lipšic.
Jednou z hlavních změn je pravidlo „dvakrát a dost“. Pachatelům, již podruhé spáchají úkladnou vraždu nebo jiný těžký zločin, hrozí doživotí. Jinými slovy, dostanou jen jednu šanci začít nový život. Mafiáni, obchodníci s drogami či lidé přistižení při korupci mohou být také postiženi propadnutím majetku, což by se nyní mělo stávat častěji než v minulosti.
Na Slovensku od roku 2003 platí i jiná zásada: třikrát a dost. „Dost“ zde znamená pětadvacetiletý trest či doživotí. Soudce přihlíží k tomuto pravidlu při spáchání tří závažných trestných činů.
Důležitou roli ve slovenském právním řádu budou také hrát alternativní tresty. Ty se týkají méně závažných a nedbalostních trestných činů, kde by hranice trestu nepřekročila pět let. Obviněný se tím může vyhnout pobytu ve vězení a své provinění si odpracovat: ve školství, zdravotnictví, charitě či prostřednictvím veřejně prospěšných prací. Soud mu může uložit trest od čtyřiceti do tří set hodin bez finanční náhrady.
„Po skončení vězeňského trestu mají vězni problém vrátit se do normálního života,“ vysvětluje Fides. Tento způsob umožní odsouzenému zachovat si pracovní návyky a vyhnout se vězeňskému prostředí.
Novinkou je také definice krajní nouze, nutné obrany a oprávněného použití zbraně. Na Slovensku by se už nyní nemělo stávat, že napadený, který použil zbraň, půjde do vězení.
Změna starého právního řádu, jenž byl více než třicetkrát novelizován, přichází po více než čtyřiceti letech. Na Slovensku ale vyvolal polemiku. Jeho kritici mu vytýkají přehnanou přísnost, hovoří o pronásledování státem, a naopak nulovou prevenci, zejména co se týče mladistvých. „Přísné tresty nic nevyřeší, pokud nebude existovat prevence,“ myslí si slovenská psycholožka Alena Kopáčková. „Děti nemají zažité některé typy chování a agresivitu.“ *

MICHAELA PROKOPOVÁ


Kurzy měn
25,250
20,450
28,640
Nejčtenější komentáře
INFO.CZ
Nejčtenější
Komentáře