pero

pero Zdroj: Guillaume Carels, CC BY

Šéfredaktoři významných médií se dohodli na stanovisku ke zvýšení DPH

Vážený pane předsedo vlády, vážení páni ministři, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

 

obracíme se na Vás jako šéfredaktorky a šéfredaktoři českých deníků a týdeníků s naléhavou výzvou k nezvyšování sazby DPH na tisk a knihy. Jsme přesvědčeni, že tisk zastává nezastupitelnou roli ve svobodné výměně názorů a informací a přispívá tak významnou měrou k udržování demokratické politické soutěže.

 

Oslabení tisku, k němuž by zvýšení DPH na dvojnásobek nevyhnutelně vedlo, bude mít neblahé následky. Zejména v tom, že neúměrným způsobem posílí roli médií pod přímým či licenčním vlivem státu jako základního zdroje zpravodajství. Společně s tiskem by byly výrazně oslabeny internetové zpravodajské servery, které jsou v drtivé většině případů spojeny s redakcemi deníků a týdeníků a jejichž zpravodajský obsah na klasických médiích do značné míry závisí.

 

Aniž bychom zpochybňovali veřejnoprávní televizi či rozhlas nebo stanice s licencemi propůjčenými příslušnou radou, vyjadřujeme silné přesvědčení, že z dlouhodobého hlediska je pro otevřenou politickou a názorovou soutěž nebezpečné, pokud stát svou daňovou politikou znevýhodní ta média, která nikterak nepodléhají jeho vlivu.

 

Dovolujeme si rovněž upozornit, že již dnes je v České republice na tisk a knihy uvalena daň z přidané hodnoty výrazně vyšší, než je průměr ve vyspělých zemích Evropské unie. Po zvýšení sazby na 20 procent by se Česká republika ocitla na samotném dně pomyslného evropského žebříčku.

 

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že deníky a časopisy jsou dnes jedinými médii, za která jejich čtenáři platí a z jejichž šíření se vůbec daň z přidané hodnoty odvádí. Další zvyšování sazby DPH by bylo pro tisk výraznou konkurenční nevýhodou a čtenáře deníků a časopisů by znevýhodnilo ve srovnání s konzumenty jiných druhů zpravodajství.

 

Tisk a knihy zastávají důležitou roli nejen ve svobodném šíření informací a názorů, ale také při udržování a rozvoji spisovné češtiny v psané podobě. To je podle našeho názoru dalším důležitým důvodem, proč by neměla být dostupnost tisku a knih širokým čtenářským vrstvám znepřístupňována daňovými zásahy ze strany státu. Podotýkáme rovněž, že vyšší daň má být podle dosud zveřejněných záměrů uvalena dokonce i na školní učebnice.

 

Všechny výše uvedené důvody nás vedou k jasnému přesvědčení, že by sazba DPH na tisk a knihy rozhodně neměla být dále zvyšována. Proto se na vládu České republiky, politické strany tvořící vládní koalici, jakož i na všechny členky a členy Parlamentu České republiky obracíme s výzvou ke změně původně uvažovaných daňových úprav a k zachování sazby daně z přidané hodnoty na tisk a knihy v současné výši.

 

S pozdravem

 

Robert Čásenský (MF DNES), Dalibor Balšínek (LN), Zdeněk Porybný (Právo), Petr Šabata (HN), Jana Heřmánková (Deník), Vladimír Mužík (Blesk), Lukáš Tomek (Sport), Pavel Šafr (Reflex), Erik Tabery (Respekt), Eva Hanáková (Ekonom), František Nachtigall (Týden), Petr Skočdopole (Instinkt), Petr Bílek (Literární noviny)