Schůze pražského zastupitelstva - ilustrační snímek

Schůze pražského zastupitelstva - ilustrační snímek Zdroj: reprofoto Praha.eu

Zastupitelé budou řešit loterijní vyhlášku. ÚOHS zdvojnásobil Praze pokutu

Výbor pro legislativu pražského zastupitelstva se bude na svém mimořádném zasedání zabývat regulací hazardu na území hlavního města. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zdvojnásobil Praze pokutu za chyby v loterijních vyhláškách z let 2018 až 2021. ÚOHS opakovaně shledává pražské loterijní vyhlášky v rozporu se zákonem. Účet za pokuty udělené za neschopnost pražských zastupitelů přijít s řešením protisoutěžního stavu tak za poslední měsíce převyšuje již 5 milionů korun. Výbor pro legislativu bude před posledním letošním zastupitelstvem hledat způsob, jak navyšujícím se pokutám do budoucna zabránit a především se vyhnout možným soudním sporům s provozovateli, kteří by se mohli domáhat stovek milionů jako náhrady škody za protizákonné omezení podnikání.

Výbor pro legislativu pražského zastupitelstva se od července opakovaně zabýval dalším postupem ve věci pokut udělených hlavnímu městu Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže za regulaci hazardu. V mezidobí úřad odmítl jeden z rozkladů podaný vedením hlavního města a dříve vyměřenou pokutu naopak zdvojnásobil. Předseda ÚOHS Petr Mlsna zdůvodnil své rozhodnutí tím, že ze strany hlavního města Prahy jde o opakované porušení zákona. „Nyní posuzovaný přestupek byl již opakovaným porušením zákona, proto bylo namístě pokutu navýšit za recidivu,“ uvedl úřad ve svém zdůvodněníže úřad.

Vedení hlavního města se rozhodlo proti rozhodnutí podat žalobu, pokutu ale uhradit musí. Odborník na soutežní právo JUDr. David Máša se nicméně domnívá, že město tahá ve sporu s ÚOHS za kratší konec. „Za stávající právní situace nevidím žádnou cestu, jak by Praha mohla změnit pohled Úřadu na vyhlášku, která dle jeho stanoviska narušuje soutěž na trhu. Což jinými slovy znamená, že dotčenou vyhlášku úřad považuje za protiprávní,“ upozorňuje David Máša. Ten navíc upozorňuje, že v případě, že bude i regulace platná po 1.1.2024 shledána ÚOHS v rozporu se zákonem, městu by již nehrozily jen pokuty, ale také možné soudní spory s provozovateli, které by vyhláška protizákonně omezila v podnikání.

Podle Davida Máši by měla Praha jednat a hlavně neopakovat chyby, kterých se dopustila v případě aktuální vyhlášky. „Pokud Praha chce jednat v souladu s národním i evropským právem, současné znění vyhlášky nemůže dle ustálené rozhodovací praxe ÚOHS zůstat zachováno. Zároveň by se měli zastupitelé poučit a detailně se seznámit s odůvodněním ÚOHS,“ konstatuje JUDr. David Máša „Obávám se, že pokud zastupitelé schválí opět amatérsky připravenou regulační vyhlášku, která bude postrádat precizní důvodovou zprávu, dopadovou studií, která bude zahrnovat analýzu trhu včetně on-line prostředí, které obce nemohou regulovat, nebude naplněna míra transparentnosti omezení hospodářské soutěže a ÚOHS opět tvrdě zasáhne,“ varuje JUDr. David Máša.

Současnou vyhlášku, která předpokládá úplný zákaz technické hry na území hlavního města, dlouhodobě kritizují starostové městských částí. Ti upozorňují zejména na drtivý dopad na hospodaření jejich městských částí. Praha na daňových výnosech z her a loterií přijde v následujících letech o stovky miliónů korun. Minulé vedení radnice v čele s Hanou Kordovou Marvanovou a Janem Čižinským slibilo tento výpadek příjmů městským částem kompenzovat. K ničemu takovému ale nikdy nedošlo. Již na svém únorovém sněmu pražští starostové upozorňovali na podfinancování svých městských částí, které se ještě prohloubilo vysokou inflací.

Starosta MČ Praha 9 již tehdy varoval, že budou citelně chybět peníze na podporu sportu, spolkového života a kultury. „Dnes nemáme žádný recept, odkud se peníze vezmou. Pokud výpadek nahrazen nebude, hrozí, že například sport bude značně omezen,“ upozorňoval na nesplněný slib starosta Portlík. V tu dobu si nikdo ze zastupitelů ještě ani nepřipouštěl, že by situace Prahy mohla být horší. A to, že bude reálně hrozit, že protizákonnou regulací otevře provozovatelům možnost domáhat se stamilionových kompenzací.