nahoru

Přehled výjimek z lockdownu: Jaké obchody nemusí zavřít a kdo je oproštěn z povinnosti nosit roušku

mrb 21. října 2020 • 14:55
Roušky
Roušky
• foto: 
Blesk:TONDA TRAN

I přes neustálé zavádění nových restriktivních opatření, se stále snažíme si v nich udržet přehled. Ačkoliv by se mohlo zdát, že je současný lockdown všeobjímající, není tomu tak. V následujícím textu naleznete přehled výjimek z povinnosti nosit roušku i seznam obchodů, kterých se nová opatření netýkají.

Od čtvrtka 22. října 06:00 do konce nouzového stavu uzavřen maloobchod. Výjimku mají prodejny základního sortimentu. Kromě toho bude podobně jako na jaře zakázán prodej služeb v provozovnách.

Toto opatření platí pro všchny obchody s výjimkou těchto prodejen a provozoven:

 • potravin
 • pohonných hmot
 • paliv
 • hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží
 • lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků
 • malých domácích zvířat krmiva a dalších potřeb pro zvířata
 • brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží
 • novin a časopisů
 • tabákových výrobků
 • prádelen a čistíren
 • servisu a oprav silničních vozidel
 • poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích
 • náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím
 • provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany
 • zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby
 • pokladen prodeje jízdenek
 • květinářství
 • provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví
 • prodejen textilního materiálu a textilní galanterie
 • provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti
 • provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost
 • provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost
 • provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren
 • myček automobilů
 • domácích potřeb a železářství
 • provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren

Kdo nemusí nosit roušku?

Od středy 21. října bude v Česku povinné nosit roušky na veřejných místech v zastavěném území obce, pokud jsou rozestupy menší než dva metry. 

Toto opatření se nevztahuje na rodinné příslušníky a sport.

Dále platí povinnost nosit roušku v autě. Toto opatření se netýká rodinných příslušníků, nebo pokud jede řidič sám.

Platí povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách budov s výjimkou školních tříd na prvních stupních základních škol a pracovišť, kde lze mezi zaměstnanci udržovat alespoň dvoumetrové rozestupy. Roušky jsou také povinné v městské hromadné dopravě. Povinnost nosit roušku se týká vnitřních hromadných akcí, bez ohledu na počet účastníků.

Přehled toho, kdo má výjimku z povinnosti nosit roušku, jak uvádí ministerstvo zdravotnictví

 • Děti do dvou let věku včetně
 • Děti a pedagogičtí pracovníci v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině
 • Osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně.
 • Internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty. 
 • Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou.
 • Školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti. Žáci, studenti a pedagogičtí pracovníci ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.
 • Zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 
 • Osoby s poruchou intelektu.
 • Osoby s poruchou autistického spektra. 
 • Osoby s kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování této povinnosti.
 • Pacienti, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb.
 • Zdravotničtí pracovníci po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb.   
 • Uživatelé sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením.
 • Domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě.
 • Další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb. 
 • Zaměstnanci a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby.
 • Osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení.
 • Soudce, přísedící, státní zástupce, obvinění a jejich obhájci, účastníci civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupci, svědci, znalci, tlumočníci a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení.
 • Osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení).
 • Osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu.
 • Moderátoři, redaktoři a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech.   
 • Osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté. 
 • Zákazníci provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů.
 • Osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů. 
 • Snoubenci v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné.
 • Po dobu nezbytně nutnou pro pořízení portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami. 
 • Sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.
 • Osoby v prostorách vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.

mrb
Diskuse ke článku