nahoru

Co v životě stojí za to?

PETR BÍLEK2. listopadu 2007 • 09:00
Co v životě stojí za to?

Počtvrté Vám prostřednictvím časopisu X (Reflex interview) otvíráme pohled deseti lidí na život. Ne vždy nabízí dnešní mediální provoz takovou příležitost. Rozhovory jsou v něm sice jedním z nejfrekventovanějších žánrů, leč většinou se soustřeďují na aktuální dění a nedisponují dostatečnou plochou pro představení celé osobnosti interviewované osoby.

Počtvrté Vám prostřednictvím časopisu X (Reflex interview) otvíráme pohled deseti lidí na život. Ne vždy nabízí dnešní mediální provoz takovou příležitost. Rozhovory jsou v něm sice jedním z nejfrekventovanějších žánrů, leč většinou se soustřeďují na aktuální dění a nedisponují dostatečnou plochou pro představení celé osobnosti interviewované osoby.
Redaktoři Reflexu se za svými postavami nevydávali s žádným přesným utilitárním úmyslem. To jediné a hlavní, s čím přicházeli, bylo, aby svými otázkami pomohli člověku, jehož si vybrali, popsat a definovat sebe samého v době, v níž mu bylo dáno žít. Pojmenování osobní historie, formulace zkušenosti, která z ní vyplývá, a její promítnutí do světa, jenž nás obklopuje nyní, patří k nepřiznaným potřebám každého z nás. Možná že si to neuvědomujeme výslovně, ale stejně toužíme, abychom někoho zajímali. Nenajde-li se však nikdo, kdo by nám rozumné otázky kladl a nutil nás k odpovědím, pomáháme si k sebepopisu jinými způsoby. Někdo píše deník, někdo unavuje stolní společnost úmorem svých životních příběhů, někdo si je nechává pro sebe a užírá se vlastní zbytečností.
Snad i kvůli tomu ještě existují novináři. Z jedné strany vypadají jako přemnožení zpovědníci. Jenže od katolických duchovních se liší naprostým nedostatkem empatie, neposkytují rozhřešení a zpovědní tajemství je jim k smíchu. Z druhé strany se výkon jejich profese blíží roli vyšetřovatele. V popisu práce mívají nepříjemné otázky, pasou po lži a odhalují ji, milují upřímnost a libují si v intimnostech. Do třetice zdědili novináři úkol, který ve středověku plnili hagiografové. Jsou to oni, kdo píše životopisy novodobých světců. V jejich legendách nejsou věci tak, jak se odehrály ve skutečnosti, a přesto působí silněji a pravdivěji než život sám.
My jsme nevyhledávali světce. Šli jsme se ptát tvůrčích, aktivních lidí, abychom si mohli konfrontovat vlastní zvědavost s jejich hledáním a výkladem. Každý z nich je jedinečný a svébytný, nezávislý na ostatních. Jestliže ale budete číst pozorně, odhalíte najednou šokující souvislosti některých osudů, jejich průniky, ať už opravdu fyzické, či třeba jen myšlenkové. Uvidíte, jak klíčovou roli dokáže sehrát náhoda, a za každým rozhovorem si složíte také odpověď na otázku, kterou autor nikde v textu nepoložil. Co v životě stojí za to?
Petr Bílek, šéfredaktor


X (Reflex interview) IV vychází 3. listopadu.

PETR BÍLEK