nahoru

Jaká, co, čeho?

Michal Komárek 15. července 2005 • 07:34

Na televizi se nedívám často, ani nemám potřebu vztyčovat varovně prst ohledně nesmírné pokleslosti té zábavy. Tedy – tu potřebu mám, ale vnímám, že vztyčených prstů je inflace a že o ten můj zase tak moc nikdo nestojí. Nicméně programová skladba čtvrtečního večera (14.7. 2005 ) napříč televizními stanicemi mi přišla nesmírně půvabná.


Ty pořady sice nešly ve stejný čas, nicméně tvořily jádro hlavního večerního vysílání. Na Nově Hospoda, na Primě Major Zeman, na ČT1 Televarieté, na ČT2 dokument z cyklu Ztracená duše národa s podtitulem Ztráta tradice.
Ztracená duše národa! K tomu se vztahuje moje otázka z titulku: jaká, co, čeho? A ztráta tradice? Proč? Naopak, tam máme jasno a nic netratíme – Major Zeman plus Televarieté je tradice, na níž lze leccos zbudovat. Třeba seriál Hospoda.
Tuto programovou skladbu můžeme vnímat jako pozadí k hádce mezi premiérem a prezidentem o to, zda, má či nemá smysl udělat vstřícné gesto vůči německým antifašistům, nebo k nekonečným procesům řešícím restituce šlechtického majetku, kde není například úplně jasno, zda děd či manžel případného restituenta byl či nebyl Němec, k hádkám o vepřín v Letech, k výrokům o Noci dlouhých nožů, k obavám o renesanci vlivu komunistů, ale třeba také k otázce zda udělit vyznamenání spíše Mašínům, Gottovi, všem či nikomu, nebo jestli bude Pavel Nedvěd tuhle zemi reprezentovat či nikoliv, anebo jak to bude s evropskou ústavou a jak máme čelit terorismu...
Jakou kulturu vkládáme do řešení těchto otázek? Jakou tradici? A jakou duši?
Jistě, možná je lepší nevkládat tam v podstatě nic, neboť vkládání kultury, tradice a duše nepříjemně zavání možností fundamentalismu. A vůbec koncepce různých duší národa a výjimečných tradic jsou nejenom myšlenkově pochybné, ale i prakticky nebezpečné. Určitě – žvástů o národě a dějinných idejích má každý slušný člověk dost, po krk, nad hlavu, plné zuby…
Jenom mi pořád připadá, že tu je jeden velký problém: když tam nevložíme něco my, vloží to tam někdo za nás. Ono se to právě asi tak stává, že lidi nevkládají, nevkládají a najednou zjistí, že už jsou vloženy nějaké nesmyslné žvásty o národě, duších, tradicích, výjimečnosti a Bozích…

Michal Komárek