nahoru

Cheney: Jsou to špatní lidé

Michal Komárek 21. června 2005 • 01:12

Americký viceprezident Dick Cheney lapidárně vysvětlil, proč je zajatecký tábor v Guantánamu dobrá a potřebná věc – je třeba pamatovat na to, že tam žijí teroristé, špatní lidé. Logika věci je zřejmě prostá: se špatnými lidmi se může a má špatně zacházet.


Tábor na Guantánamu vzbudil v posledních týdnech a dnech opět celosvětovou pozornost: nejprve Nesweek zveřejnil text o splachování koránu do záchodu, následovaly protestní bouře, při nichž zahynulo sedmnáct lidí, pak omluva Nesweeku, že text nebyl řádně vyzdrojován, ostatně omluva, které nikdo moc nevěřil, neboť ji předcházel masivní politický nátlak. Nyní se na veřejnost dostaly záznamy, podle nichž jsou vězni promyšleně mučeni širokou škálou ponižujících a fyzicky i psychicky devastujících prostředků: nazí mají výt a štěkat, aby se dostali alespoň na úroveň psa, musí poslouchat ničivě hlasitou produkci hudby, která jim je navíc odporná, není jim umožněno chodit na záchod, v noci jsou buzeni, výslechy vedou ženy, které je sexuálně provokují, dokonce jim po těle roztírají menstruační krev… Je to směs „běžného“ mučení a promyšleného „kulturního“ ponižování, které využívá například vztah muže a ženy u věřících muslimů.
Není možné vyloučit, že nás opět čeká nějaká novinářská omluva za zveřejněné dokumenty, nebo oprava ve smyslu, že tyto postupy vyšetřovatelů byly zcela ojedinělé a byly už dávno řádně vyšetřeny a potrestány. Nicméně to, že vězni na Guantánamu jsou mučeni, je vysoce pravděpodobné. To, že jsou tam drženi už několik let v postavení, které se vymyká jakýmkoliv právním normám, je jisté. Jisté je i to, že několik desítek vězňů – včetně několika dětí, které na Guantánamu trávily také dlouhé měsíce – bylo už propuštěno, a to bez jakéhokoliv obvinění, i bez jakékoliv omluvy či vysvětlení.
Američané drží na Guantánamu téměř šest stovek lidí, o nichž se domnívají, že jsou teroristé a proto jim nepřiznávají status válečných zajatců ani běžných vězňů. Odmítají srovnávání s gulagy či koncentračními tábory například proto, že na Guantánamu dosud nikdo nezemřel na vyčerpání, týrání, mučení, nikdo nebyl popraven. Prostě se tu jen odpovídajícím způsobem zachází se špatnými lidmi, a je jasné, že když se kácí les, létají třísky, takže se sem pravděpodobně dostal i nějaký ten nevinný.
Nebo-li: je to naprostá zvůle, která nemá v poválečném období v demokratickém světě obdoby. A je docela komické, když se americká vláda snaží udržovat příznivější image tím, že tlačí na média, aby informacemi z Guantánama neprovokovala muslimský svět.

Michal Komárek