nahoru

Hospodářské noviny pomáhají spisovatelům

VLADIMÍR NOVOTNÝ 2. dubna 2005 • 00:50

Naše kulturní a literární instituce hledají v nových časech svou identitu, rozhodně ale také prostředky k holé existenci. Nedostatek sponzorského zájmu způsobuje bezesné noci mj. vedení Obce spisovatelů - a s těmito problémy se dlouho potýká i náš PEN klub, tč. na mezinárodní úrovni vedený Jiřím Grušou.. Zdá se však, že právě tady se začíná blýskat na lepší časy.


Předsedovi PEN klubu, známému prozaikovi a filmovému scénáristovi Jiřímu Stránskému (v padesátých letech politickému vězni) se totiž podařilo získat pro České centrum mezinárodního PEN klubu, jak zní oficiální název instituce, výrazného partnera. Stala se jím společnost Economia a.s., čili vydavatel celorepublikového deníku - Hospodářských novin. Ta teď výrazně přispěla na provoz PEN klubu, navíc věnovala značnou částku na prestižní Cenu Karla Čapka, kterou v očích veřejnosti dává PEN klub o sobě vědět asi nejnápadněji. Přitom má i další, nikoli zanedbatelné aktivity, mj. projevuje solidaritu s vězněnými a pronásledovanými spisovateli z celého světa. Mimochodem: v letošním roce vavřín spjatý se jménem Karla Čapka pětičlenná porota přiřkla proslulému českému dramatikovi Ladislavu Smočkovi, který si Cenu pro svůj přínos k literární tvorbě dramatické mimo veškerou pochybnost zaslouží. Bylo to ale určitě dáno i složením poroty, v níž se tentokrát badatelé literární octli v naprosté menšině, takže romanopisci nebo básníci neměli ni krapítek šanci.
Je možné se zmínit také o dalším gestu společnosti Economia: nabízí členám PEN klubu celoroční předplatné Hospodářských novin s mimořádnou slevou. Jenomže členská základna PEN klubu není nikterak početná, takže ekonomickou situaci deníku tato nabídka zvlášť neovlivní ani v dobrém, ani ve špatném. Do Hospodářských novin píší komentáře někteří členové PEN klubu a deník má solidní kulturní rubriku, kterou nyní rediguje Pavel Kosatík, tvůrce vynikající biografické literatury faktu. Nedělejme si ovšem sebemenší iluze, že by se na stránkách Hospodářských novin začalo častěji psát o novinkách naší původní prózy či dokonce poezie, to věru nikoli! Taktéž tvrzení Jiřího Stránského, že páteční magazín Víkend HN je "obecně uznávaný" jako nejlepší ze všech deníkových, je možné chápat jako příklad toho, že přání bývá otcem myšlenky.
Ale o to zas tolik nejde: podstatná je skutečnost, že přední český deník poskytuje a pravděpodobně bude dál poskytovat podporu úctyhodné domácí literární (či kulturní) instituci. Kéž by nebyl jediný: například krajské deníky by mohly podporovat kulturní a literární dění v kraji atakdál. Zatím je to čiročirá iluze, možná ale počin Hospodářských novin něco změní k lepšímu.

VLADIMÍR NOVOTNÝ