nahoru

Smrt hladem, nebo jaderné peklo iránské bomby?

Jiří X. Doležal6. června 2008 • 11:00
Smrt hladem, nebo jaderné peklo iránské bomby?

U vědomí, že Česká republika bude brzy v budoucnosti, stejně jako její spojenci v celé západní Evropě a USA, bezprostředně ohrožena útokem íránských strategických raket s jadernými hlavicemi, ...

U vědomí, že Česká republika bude brzy v budoucnosti, stejně jako její spojenci v celé západní Evropě a USA, bezprostředně ohrožena útokem íránských strategických raket s jadernými hlavicemi,
u vědomí, že politická reprezentace České republiky není dostatečnou zárukou vybudování amerického protiraketového systému na území České republiky, neboť celá řada zdejších politiků dává přednost populistickým krokům před zajištěním bezpečí pro národ,
u vědomí, že z Ruska podporované protiradarové aktivity českých občanů získávají ve společnosti stále větší váhu a ženou Českou republiku do nebezpečí,
u vědomí, že občané této země nesmí podlehnout manipulacím skupinek aktivistů navázaných na ruské zájmy,
u vědomí, že bezpečnost vlasti a národa jsou nejvyšším imperativem,

vyhlašuji časově neomezenou protestní hladovku za podpis hlavní smlouvy o umístění amerického radaru v České republice, která měla být podepsána již pátého května, ale k jejímuž podepsání dosud nedošlo. Ohrožení smrtí hladem mi připadá výrazně přijatelnější než ohrožení íránskými jadernými zbraněmi. Proto hodlám hladovku držet až do podpisu smlouvy mezi vládami ČR a USA o zbudování radaru, neboť jenom tato smlouva zajistí fungování protiraketového deštníku, pod kterým se bude moci schovat (nejen) náš národ.
Chcete-li se připojit k žádosti, vytiskněte prosím a podepište níže uvedený text, pak jej pošlete na adresu:
RADAR, Reflex, U Průhonu 13, 170 00 Praha 7
Nashromážděné dopisy budu nosit na ministerstvo zahraničí.


Vážená paní Condoleezza Riceová, ministryně zahraničních věcí Spojených států amerických
Vážený pan Karel Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí České republiky

Vážená paní ministryně, vážený pane ministře!
V České republice neustále sílí populistické zneužívání odporu k americkému protiraketovému deštníku koaličními i opozičními politiky, a to zcela bez ohledu na bezpečnostní zájmy České republiky a celé Severoatlantické aliance.
Proto Vás oba prosíme o nejvyšší možné urychlení hlavní mezivládní smlouvy o vybudování amerického radaru jako součásti protiraketového deštníku na území České republiky dříve, než politické hrátky některých českých politiků vyvolají proti radaru takovou nenávist prostých lidí, že vybudování systému znemožní.
Jméno, adresa, podpis