nahoru

Co přinesl den (úterý 22. prosince)

Bohumil Doležal23. prosince 2009 • 08:30
Co přinesl den (úterý 22. prosince)

Ministr Pecina chystá po vzoru svého vládního kolegy Janoty balíček. Jeho balíček bude ovšem jiný, protikorupční. Zavádí institut „korunního svědka“, na který nemám silný názor, i když zrovna na větvi z něho nejsem...Ale hlavně a především zavádí také institut „protikorupčního agenta“ , který bude lidi důvodně podezřelé z korupčních choutek nenápadně povzbuzovat (způsob nebyl v ministrově vystoupení specifikován), aby je pak, pokud projeví náležitou ochotu, mohl buď rovnou sebrat nebo aspoň prásknout. K tiskovce si z důvodů ne zcela jasných přizval nejvyšší státní zástupkyni Veseckou, ta ho v této věci dost dobře podpořit nemohla a taky nepodpořila.

Miloš Balabán otiskl mimořádně významný článek, týkající se Afghánistánu. Jeho epochálnost je naznačena už tím, že vyšel zároveň v Právu a v Mladé frontě Dnes (jenom Lidovky a Hospodářské noviny zaspaly). Článek stojí na tezi, že na konci 70. let minulého století se pokusili Afghánistán dobýt Rusové (pardon, „Sověti“, tak se Rusům v té době říkalo v Právu, kterému se tehdy říkalo Rudé) a pohořeli, kdežto nyní se o totéž pokoušejí američtí imperialisté - a pohoří rovněž. Problém je, že Američané (totiž NATO) nechtějí připustit, aby si v nepřístupné oblasti Asie vytvořily nedefinované síly islámských fanatiků raketové základny a mohly odtud za pár let v pohodě ostřelovat celý svět. Žádná historie se neopakuje, Rusové chtěli jen nestoudně sežrat další kus země v přesvědčení, že to bude hračka jako v „ČSSR“. Místo toho ten stát sice nedobyli, ale úplně rozvrátili a umožnili, aby přešel do rukou islámských fanatiků. Takže USA a NATO se dnes brání před důsledky ruské indolence. A bránit se musí: protože ruský imperialismus se ve svých výbojích odjakživa vyznačoval dosti velkou podělaností a jaderných zbraní by ho ani nenapadlo použít, pokud by neměl jistotu, že soupeř je už úplně bezbranný. Islámští radikálové, jakmile budou mít jaderné zbraně k dispozici, nebudou váhat ani okamžik, zvlášť když budou mít k dispozici rozvrácený a Západem opuštěný Afghánistán, kde vlastně vůbec nebude jasné, kdo tam vládne, kdo a odkud ty rakety vystřeluje a kdo za to vystřelování odpovídá.

Ministerstvo školství připravuje tzv. genderovou příručku, jejímž smyslem bude dovést rovnoprávnost mužů a žen k úplné dokonalosti. Půjde o snahu vymýtit zbytky sexistického jazyka. Původně jsem myslel, že sexismem se označuje mužská sexuální aktivita, projevující se oplzlými narážkami a nemravnými návrhy, je to však podstatně jemnější záležitost: sexismu se dopouštíte např. tenkrát, když shromáždění, jehož aspoň jednou účastnicí je dáma (správně žena, obávám se, že slovo dáma v sobě obsahuje jakýsi sexistický náboj), oslovíte „vážení přátelé“ (správně je: vážené přítelkyně, vážení přátelé). Je třeba, aby se užívalo slov občanka, chemička, porodnice, strážnice ve smyslu samička od občana, chemika, porodníka či strážníka, a ne v tom smyslu, jak se v českém jazyce používala dosud. Některé jazyky bojují proti sexismu od pradávna, např. v těch ugrofinských neexistuje vůbec rod jako gramatická kategorie: když chcete říci v maďarštině učitelka, musíte říci učitel-žena (tanítónő). A dále: je třeba aby se bojovalo proti společensky utvářeným paušalizujícím obecným popisům toho, jak má vypadat muž a jak má vypadat žena (žena tím nabude svobody obejít se bez toho, co různí prasáci nazývají „ňadra“; navíc získá právo nosit mohutný plnovous). Povede to přímo k esteticko-erotické revoluci. Nespokojenci s novými pořádky budou neutralizováni pomocí zahradnických nůžek. Příručka bude nejprve sloužit úředníkům ministerstva školství, posléze učitelům a učitelkám. Učitelstvo projevuje zatím jisté známky rozpaků: např. ředitel ZŠ v Litomyšli prohlásil: „nejsem úplně přesvědčen, že to je to nejpodstatnější, co ve školách potřebujeme“. Autor těchto řádek, nejsa vázán povinností vyjadřovat se ohleduplně k pitomým nápadům ministerských úředníků, by výrok pozměnil v plamennou výzvu: jděte s takovými volovinami/kravinami (všimněte si, že je zde zachována genderová rovnost, a dala by se zachovat i u peprnějších synonym z oblasti anatomie rozmnožovacích orgánů, které se přece jen ostýchám uvést, aby se na mne čtenářky nezlobily) do … Ať žije sexismus!


AUTOR JE POLITOLOGDalší články autora najdete v rubrice POLITICKÝ DENÍK
a na jeho osobních stránkách UDÁLOSTI, politický zápisník Bohumila DoležalaKlíčová slova: rozpočet janota ficher