nahoru

Absence klíčové svědkyně a označení Andreje Babiše "velkým šéfíkem" Čapího hnízda. Analýza 8. dne soudu

Jiří Kučera 29. září 2022 • 19:50
Absence klíčové svědkyně a označení Andreje Babiše "velkým šéfíkem" Čapího hnízda. Analýza 8. dne soudu
foto: Blesk:Renata Matějková

Ve spolupráci s advokátní kanceláří Kučera & Associates přinášíme právní analýzu dalšího, již 8. dne soudu s Andrejem Babišem a Janou Nagyovou (Mayerovou), kteří jsou obžalovaní v kauze farmy Čapí hnízdo. Dvě svědkyně, včetně té klíčové v podobě finanční ředitelky Agrofertu, se k výslechu nedostavily. Výpovědi zbylých tří svědků ovšem obsahovaly spoustu zajímavých informací.

Klíčovým svědkem 8. dne procesu měla být finanční ředitelka Agrofertu Petra Procházková. Ta se k výslechu z důvodu nemoci nedostavila. Nepřišla ani další svědkyně – marketingová specialistka Tereza Svěráková. Zbylí tři svědci, kteří se k soudu dostavili a vypovídali, nicméně poskytli spoustu hodnotných informací.

Prvním z nich byl marketingový specialista Jakub Antoš, který pro FČH v roce 2013 připravoval propagační materiály, a to přímo na žádost samotného Andreje Babiše. Ten podle Antoše jednak poskytl zadání pro zakázku a zároveň měl také závěrečné slovo při výběru konečné podoby propagačních materiálů, jídelních lístků a webových stránek Čapího hnízda. 

Svou výpovědí potvrdil e-maily, které již dříve předal Policii. V nich je v souvislosti se zakázkou pro FČH Andrej Babiš označován za „velkého šéfíka“. To ovšem nasvědčuje tomu, že fakticky Andrej Babiš rozhodoval o dění na Čapím hnízdě, že zadával zakázky a rozhodoval o jejich provedení. Takové zjištění představuje ostrý kontrast oproti deklarované nezávislosti FČH v žádosti o dotaci.

Výpověď svědka Antoše je i přes námitku obhajoby důležitým střípkem do mozaiky

Zajímavostí je, že i když tato výpověď jistě obhajobě vůbec nepomáhá, podle Babišova obhájce Michaela Bartončíka je tato výpověď irelevantní. A to z toho důvodu, že se svědek vyjadřuje k událostem roku 2013, zatímco skutkově obžaloba končí v roce 2010.

Tento názor nesdílím. Už jen fakt, že soudce tento výslech připustil, znamená, že ho za irelevantní nepovažuje. Navíc ve spojení s ostatními důkazy taková výpověď může potvrzovat verzi obžaloby – tedy, že převod akcií na osoby spřízněné s Babišem byl pouze účelový, aby FČH dotaci získala. Fakticky ale o všem na FČH nadále rozhodoval Babiš, resp. Agrofert. Dle mého názoru jde tedy naopak o relevantní svědectví, protože soudu umožňuje pochopit celkový sled událostí, včetně toho co se dělo před čerpáním dotace i poté.

Na FČH se vždy počítalo se soukromou vilou pro Andreje Babiše a jeho blízké

Z následné výpovědi architekta Jiřího Javůrka jsme se dozvěděli, že Čapí hnízdo mělo být původně menší a mělo jít o soukromý areál Babiše a jeho rodiny. Babiš se ale údajně pro projekt nadchnul, a tak došlo k rozšíření původních plánů. Samozřejmostí přesto zůstávala vila pro rodinné ubytování. Ohledně přípravy projektu se architekt Javůrek scházel s Babišem, který mu dával podklady k vypracování nákresu připravované stavby.

Nejzajímavější svědectví dnešního dne nicméně přinesl poslední ze svědků. Tím byl Jan Bareš, který působil jako stavební dozor na Čapím hnízdě. Podle něj se na Čapím hnízdě měla učit podnikat Babišova dcera (Bobeková). Bareš Babiše v počátcích upozorňoval, že je to ztrátový projekt, on ho však chtěl kvůli rodině zachovat. Provoz FČH je podle pana Bareše ztrátový dodnes.

Svědek Bareš: Pochyboval jsem, že FČH dotaci dostane

Podle Bareše se dotace chystala už v okamžiku, kdy bylo Čapí hnízdo součástí Agrofertu. Když se prý zjistilo, že Agrofert na dotaci nemá nárok, tak začal Babiš hledat cestu, jak z holdingu společnost vyvést, aby na ni nárok měla.  Bareš také vypověděl, že mu Babiš říkal, že zajistí úvěr pro FČH a že to zaručí Agrofert, takže půjčku určitě dostanou. Babiš prý také dobře věděl, že dotaci dostane pouze malý a střední podnik.

Obžalovanou Nagyovou Bareš označil spíše jako lobbistku než odbornici na dotace, neboť její „schopností“ bylo dle jeho slov „vyjednat věci nad rámec pravidel“. Domnívá se také, že finanční ředitelka Agrofertu Petra Procházková, která k soudu dnes po řádné omluvě nedorazila vypovídat, pomáhala i s účetnictvím Čapího hnízda.

Bareš několikrát zopakoval, že o splnění podmínek čerpání dotace pro farmu Čapí hnízdo pochyboval. Dodal, že soukromá vila Babiše v areálu Čapího hnízda se musela na popud pracovnic dotačního úřadu z dotačního projektu vyškrtnout.

Svědecké výpovědi 8. dne hrají do karet obžalobě

Dnešní svědectví odkryla mnohé o historii Čapího hnízda. Zejména je patrné, že svědci se shodují na opravdu výrazném vlivu Andreje Babiše na podobě Čapího hnízda, a to jak před samotnou stavbou, tak během její realizace a i po jejím dokončení (viz zadání a výběr podoby propagačních materiálů apod.). Tento rozhodující vliv na klíčové otázky financování výstavby a provozu přitom Babiš uplatňoval i přesto, že dle jeho slov mu Čapí hnízdo nikdy nepatřilo.

Svědecké výpovědi dokreslují, že zde byla zřejmá snaha upravit projekt i korporátní strukturu FČH s cílem na dotaci dosáhnout a že všichni zúčastnění dobře věděli, co a proč dělají. Svědecké výpovědi 8. dne procesu tedy jednoznačně podporují verzi obžaloby. Uvidíme, jak se k nim obhajoba postaví.

Autor je advokátem kanceláře Kučera & Associates

Jiří KučeraPrezidentské volby 2023

Začátkem roku 2023 se budou konat prezidentské volby, kde se rozhodne o nástupci Miloše Zemana. Přinášíme vám přehled užitečných informací, volební zpravodajství i zajímavosti týkající se prezidentského úřadu.

Kandidáti Termín voleb

Voličský průkaz Volební systém Pravidla kampaně Výsledek voleb Druhé kolo


Diskuse ke článku
Diskuze se zobrazují pouze uživatelům, kteří jsou přihlášeni na Facebooku a odsouhlasili cookies. Pokud pod články nevidíte diskuze, zkontrolujte prosím toto nastavení.