Video placeholde

Sokol: Opatření jsou nepřijatelná, asi i nezákonná. Kontrolovat lidi po deseti pivech může skončit leda masakrem

Advokát a bývalý ministr vnitra Tomáš Sokol se v pořadu Prostor X vyjádřil k problematice současných protiepidemických opatření, zejména k podmiňování společenského chování a vstupů do hospod, restaurací a jiných rekreačních zařízení testem na covid, očkovacím certifikátem a podobně. Dle jeho slov je současná podoba právních úprav, mimořádných opatření neadekvátní, nepřiměřená a nedostatečně odůvodněná.

„Ukazuje se, že na toto pandemický zákon nestačí, a má-li být skutečně omezeno něčí právo například zajít si do restaurace, zajít si do kina nebo na fotbal tím, že se musí prokazovat nějakým dokumentem, tak já si myslím, že tady by to mělo projít Poslaneckou sněmovnou jako nějaká nová úprava, protože to, co jsem zatím viděl v tom mimořádném nařízení, které snad zatím ještě přežívá, než se na něj tedy někdo vrhne a než ho Nejvyšší správní soud zruší, no tak to je podle mého názoru právní nonsens,“ vysvětluje Tomáš Sokol a dodává:

Celý rozhovor s advokátem Sokolem zhlédněte zde:

Video placeholde

Prostor X: Rozhovor s Tomášem Sokolem • Prostor X

„To podmiňování vstupu bych ještě chápal, kdyby tady byl adekvátní mechanismus kontroly, kdyby bylo vysvětleno, k čemu je to dobré… Navíc ten majitel té provozovny nebo ten provozovatel to kontrolovat nemůže, to jaksi není nikde upraveno, jeho oprávnění. Oprávnění podle mě nemají ani orgány Hygienické služby, Krajské hygienické stanice a tak dále. Takže se to tak prostě trochu vznáší ve vzduchu, navíc je to podle mého přesvědčení i neadekvátní v tom, že na jedné straně se vyžaduje úřední certifikát o tom, že někdo byl oočkován, a na druhou stranu v zásadě by mělo stačit čestné prohlášení o tom, že jsem v pořádku, že jsem to prodělal před nějakou dobou. To může hostinský v té provozovně roznášet společně s tím prvním pivem čestné prohlášení, každý ho podepíše, no a co?“