nahoru

Sex v době koronaviru: Rizikové může být líbání či orální sex, říká psycholožka Janáčková

Viliam Buchert 9. dubna 2020 • 14:20
Sex v době koronaviru: Rizikové může být líbání či orální sex, říká psycholožka Janáčková
foto: Nguyen Phuong Thao

„Koronavirová nákaza je nejenom zkouškou rodinného života, ale i našich vztahů, včetně partnerských a sexuálních. Očekávám, že návyky a zvyky se i v sexu změní,“ říká v rozhovoru pro Reflex.cz psycholožka, sexuoložka a autorka knižních bestsellerů Laura Janáčková, která je docentkou klinické psychologie Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze i zakladatelkou Institutu partnerských vztahů a prorektorkou Vysoké školy aplikované psychologie.

Jak konkrétně se v době koronavirové krize mění přístup k sexu?

Na první pohled by se zdálo, že doba sexu přeje. Lidé po práci chodí okamžitě domů, někteří do práce nechodí. Mají home office a mohou se tedy sexu doma věnovat častěji. Na druhé straně se vyšší stres, napětí, případně neustálá přítomnost dětí odráží na snížené sexuální apetenci. Zvýšený čas trávený na internetu a při používaní mobilů se pak odráží na nárůstu sledovanosti pornografie. Známý server PornHub uvádí velké zvýšení sledovanosti pornografie, ale roste to i díky akcím poskytovatelů, kdy obsah do té doby placený, je poskytován už i u nás zdarma.

Co byste v oblasti sexu teď navrhla?

Pokud preferujeme stoprocentní bezpečné sexuální aktivity, pak v době pandemie mezi ně patří sexting, kybersex, sex po telefonu, masturbace bez přítomnosti partnera. Když jdeme do důsledků, tak i při těchto aktivitách musíme klast důraz na zvýšenou hygienu, mytí a dezinfekci rukou, klávesnic a displejů, případně i sexuálních hraček.  Aktuálně ještě přesně neznáme všechny možnosti přenosu koronaviru, ale jisté je, že intimní blízkost spojená s líbáním jsou v souvislosti s přenosem od nakažené osoby rizikové, a to i v době její bezpříznakové fáze. Relativně bezpečný, se však jeví sex se stálým, zdravým partnerem, se kterým sdílíme společnou domácnost.

Sex mimo domov je tedy nebezpečný?

Pokud si položíme otázku, kdo je v karanténě váš nejbezpečnější sexuální partner, pak jste to vy sám. Na druhém místě je to zřejmě váš stálý partner, který s vámi žije ve společné domácnosti. Pokud máme sex mimo domov, s milencem, milenkou, příležitostným partnerem, či někdo holduje placenému sexu, tak rizika stoupají. U sexu s těmito osobami totiž často nedodržujeme doporučený odstup, jako u pokladen v Lidlu, obavy jsou tak určitě na místě.

Čeho se v sexu v současnosti zásadně vyvarovat?

Koronaviry zpravidla nejsou sexuálně přenosné, ale víme, že je přenášejí kapénky, sliny i stolice. Takže nás neuklidní skutečnost, že ve spermatu ani ve vaginálním sekretu zatím nebyly nalezeny. Z formy přenosu vyplývá, že rizikové praktiky jsou líbání, orální sex, anální sex, nebo kontakt úst s konečníkem. Pokud se vy, nebo váš partner, necítíte dobře, nebo máte některé ze známých příznaků nákazy, vyhněte se úplně sexu. Používejte ve větší míře kondom a dodržujte zvýšenou míru hygieny před i po sexu.

Nošení roušek a omezení v obchodě, práci či v hospodách randění moc nesvědčí, že?

Ano, seznamovací aktivity jsou v této době složitější. Máme omezený prostor na to se setkávat, hovořit spolu i randit. Při hovoru přes roušku nevidíme spodní část obličeje a nemůže tudíž vnímat neverbální signály. Nevidíme ústa, nevíme, jestli se na nás partner vřele usmívá nebo drží rty pevně u sebe. Ale jak se říká, láska kvete kdekoliv, v každém věku, bez ohledu na pohlaví. Někteří z nás se již začínají této době přizpůsobovat.

Co nevěra? Jít za milenkou či milencem může být i nebezpečné. Jsou v tom přesuny venkovním prostředím či i nechtěné jiné kontakty.

Měla jsem jednoho klienta, který měl v době před koronavirem, manželku a čtyři milenky. Dámy o sobě navzájem neměly tušení. S organizací schůzek, dovolených a dárků mu pomáhala zručná sekretářka. Při poslední schůzce mi tvrdil, že to již dále nezvládá. Prý vztahy omezí na manželku a dvě milenky… Nemám nyní od něj zprávy, ale věřím, že se mu to podařilo. Protože v této době by to byl „nelidský výkon“. Takže vzkaz pro všechny: V době koronavirové se ve vztazích věnujete kvalitě a ne kvantitě.

Podle zpráv z médií, ale dál v nějaké míře pokračuje prostituce. Je to nebezpečné pro zákazníky?

Obecně platí, že čím je v době karantény vyšší počet osob, s kterými přijdeme do styku, tím je riziko nakažení vyšší. Platí to samozřejmě i pro osoby provozující prostituci. Počet intimních kontaktů je z podstaty jejich činnosti velmi široký a tím je riziko přenosu zásadně násobeno.

Vy se věnujete i onkologickým pacientům a jejich sexuálním touhám. Máte nějaké informace, jak se v této věci teď chovají? Změnili návyky?

Chronicky nebo vážně nemocný člověk, v důsledku snížené obranyschopnosti organismu, vlivem onemocnění a léčby, je více ohrožený virovou infekcí, včetně koronaviru Covid-19. Vedle své ochrany se musí učit překonávat nadlimitní stres vyplývající z různých omezení, nejistot a změn zdravotní péče v souvislosti se situací pandemie. Stres zhoršuje příznaky chronické nemoci a člověk potřebuje sílu na udržení optimismu a naděje. Sex by sice mohla být jedna z radostných činností, ale ve své aktuální praxi spíše pozoruji u vážně nemocných pacientů, snížení sexuální aktivity. Je těžké být nemocný a současně mít strach z další nemoci i o své blízké. Nadlimitní stres sexu prostě nepřeje.

Mám také z různých vyjádření na sociálních sítích pocit, že někteří chronicky nemocní lidé jsou teď někdy ještě více stigmatizováni. Je tomu tak?

Existují skupiny lidí, které v této době potřebují speciální pomoc. Vedle dětí, seniorů, či těhotných žen, k nim patří i chronicky nemocní pacienti. Tito pacienti vědí, že jejich imunitní systém je náchylnější k dalším chorobám a logicky více propadají strachu, úzkosti a mnohdy i depresi. Navíc často musí i v této době pravidelně navštěvovat lékaře, podrobovat se léčebným zákrokům a procedurám. Není divu, že jsou často podráždění, úzkostní, někdy agresivní, což bohužel vyvolává také neadekvátní reakce okolí.

Dlouhodobě studujete i partnerské vztahy a také jejich velmi intimní podobu. Jak koronavirová nákaza ovlivňuje tyto vztahy?

Společně strávený čas v karanténě může kvalitní vztah stmelit, upevnit a posílit. Lidé mají příležitost spolu více mluvit, projevit porozumění a naučit se naslouchat sobě navzájem i svým dětem.  Krize spojené s mnoha ohroženími pomáhají vytvořit si plán, co každý z členů rodiny, i sám za sebe, může konkrétně udělat. Jak pomoci sobě, svým blízkým. V krizi se však také pozná, jací lidé doopravdy jsou. Díky tomuto poznání se ve vztazích můžeme setkat i s mnohými negativními překvapeními v projevech emoční plochosti, sobectví, nezájmu, negativismu a zloby. Krizové situace vztahy vždy dokonale prověří.

Co bývá v takovýchto krizových situacích pro vztahy největší zátěží?

Období hrozby onemocněním Covid-19, včetně důsledků s touto nemocí spojených, představuje pro každého z nás větší či menší stres. Karanténa a omezení vzbuzují pocit nejistoty a ve společnosti může vyvolávat i paniku, kdy nad rozumným uvažováním převládnou emoce. Psychická stabilita člověka je v tento čas narušena nejistotou v souvislosti s vlastním zdravím, finanční situací a prověrkou partnerských i sociálních vztahů a vazeb. Abychom toto období zvládli, s co nejmenšími problémy, je v prvé řadě třeba získávat pravdivé, racionální a jasné informace o nemoci a ty pak sdílet v rámci rodiny.  Počátek mnohých neshod ve vztahu vycházel z emočně vypjatých různorodých negativních zpráv, které racionálně uvažující partner měl tendenci bagatelizovat. Na stresovou reakci člověk obvykle reaguje jedním ze dvou obranných mechanismů: Útokem či útěkem. V partnerském vztahu se proto lidé setkávají s podrážděným chováním, slovními útoky, značkováním, či obviňováním, které jsou příčinou mnoha hádek a nedorozumění. 

Jak se s tím vyrovnávat?

V době karantény ke zvýšení tolerance přispěje dodržování pravidelného denního režimu s alespoň přibližným časovým harmonogramem. Čas je potřeba rozdělit na dobu, kterou věnujeme pracovním povinnostem, čas trávený společně s dětmi, čas věnovaný partnerovi a nakonec čas, kdy se každý z rodiny věnuje sobě a svým koníčkům, zálibám či relaxaci. Sex může být jednou z příjemných relaxačních činností, která pomáhá snížit stres a napětí.

Objevují se u toho zásadní rozdíly podle věku člověka?

Lidé doma neztrácí sociální kontakty, protože jsou spolu ve spojení přes internet, telefon, sociální sítě apod. Se sdružováním v rámci osobních setkání mají větší problém skupiny mladých lidí, pro které je mnohdy těžké přijmout jasná omezení či zákazy. Jejich nedisciplinovanost vychází z trendu benevolentní výchovy, neuznávání autorit, odpovědnosti a zaměření na vlastní osobu. Tento problém se však již delší čas odráží i v jejich rodinných vztazích. Osobně zastávám názor, že tam kde není řád, je neřád. Mluvíme-li o řádu, je to právě on, který pomáhá překonávat stresová období včetně „domácí ponorky“. Díky němu se lidé učí toleranci, porozumění a v širším slova smyslu i úctě a pokoře.

Jak budeme v sexu na tom až epidemie opadne? Bude to stejné jako předtím? Pokud ne, co by se mohlo změnit?

Na první pohled by se zdálo, že za čas odložíme roušky, strach, v důsledku slunečného počasí šaty, a sex se vrátí do starých kolejí. Možná tomu tak bude, možná budeme ale více obezřetní, možná budeme uvažovat o očkování i v souvislosti s jinými viry, například s nakažlivým lidskými papilomavirusy (HPV), protože ty často postihují oblast genitálií. Jisté však je, že budeme svědky rychlého rozvoje kybersexu, virtuální reality, sex robotů a dalších oblastí, které umožní bezkontaktní sexuální blízkost. Prostě sex reprodukční, partnerský se stále více bude posouvat k sexu rekreačnímu a soliternímu.


Vláda si plní dávný sen: zlikvidovat drobné podnikatele. Více si přečtěte v novém tištěném Reflexu >>>

Reflex 15/2020 Reflex 15/2020Foto Archív

Diskuse ke článku
Diskuze se zobrazují pouze uživatelům, kteří jsou přihlášeni na Facebooku a odsouhlasili cookies. Pokud pod články nevidíte diskuze, zkontrolujte prosím toto nastavení.