Video placeholde
Hřib rudonachový
Pstřeň dubový
Hřib Le Galové
Hvězdovka vypouklá
Hřib rubínový
10
Fotogalerie

Houby s rodokmenem: V rezervaci na jihu Čech najdete nádherné kousky. Košík ale nechte doma

U rybníka Luční mezi Turovcem a Planou nad Lužnicí se nachází jedna z nejbohatších a nejzajímavějších mykologických lokalit v naší zemi. Na nenápadné hrázi lemované starými duby bylo dosud nalezeno přes 500 druhů hub a 25 z nich je zařazeno do červeného seznamu. Návštěvníky upoutá především výskytem mnoha vzácných teplomilných hřibů. Místo leží na modré turistické stezce vedoucí ze Sezimova Ústí do Choustníka.

Luční byla vyhlášena chráněnou národní přírodní památkou již v roce 1988, a stala se tak vůbec první mykologickou rezervací v bývalém Československu, vzniklou za účelem ochrany hub a jejich prostředí. Na poměrně malém prostoru – rezervace je dlouhá 530 m – roste řada vzácných druhů z nichž některé v hojném množství.

Největším pokladem rezervace je hřib moravský, který hrál zásadní roli pro její vznik. V osmdesátých letech 20. století byla hráz Lučního rybníka totiž jediným známým místem jeho výskytu na našem území. Je zařazen do červené knihy ohrožených a vzácných druhů a v červeném seznamu hub je veden jako kriticky ohrožený a zákonem chráněný. Vyznačuje se specifickou vůní po usušeném kopru s příměsí kokosu.

Houby s rodokmenem

V rezervaci probíhá od jejího založení nepřetržitý monitoring hub. Je rozdělena na desetimetrové sektory a každá vyrostlá houba má svůj „rodný list“. Zaznamenává se nejen druhová rozmanitost, ale i součty plodnic. Podle pozorování zde roste 28 druhů hřibovitých hub, mezi nimi například překrásně zbarvený hřib rudonachový, který je zařazen v červeném seznamu jako kriticky ohrožený, a jeho ještě vzácnější forma hřib žlutonachový.

Velmi atraktivním vzhledem upoutá ohrožený hřib Le Galové, který bývá považován za naši nejkrásnější houbu, i jeho druhá forma hřib Špinarův. Dále silně ohrožený hřib rubínový s karmínově červenými póry, hřib přívěskatý, hřib plavý, hřib Kluzákův, hřib medotrpký či hřib pružný. Rezervace Luční je též jedinou lokalitou v České republice, kde se pravidelně vyskytuje hvězdovka vypouklá, a je třetím místem na světě, kde bylo nalezeno ouško pestré. Pod listím z dubů roste velmi vzácná masovka hvězdovýtrusná vonící po ovocných bonbónech. Je zde na 40 druhů holubinkovitých, 30 druhů pavučinců, 21 druhů ryzců, 13 druhů čirůvek a 11 druhů muchomůrek.

Čirůvky rostou od jara až do prvních mrazíků. Jak je bezpečně poznat? >>>

Mykologova galerie

Ačkoliv je místo plné hub, sbírání je zde zakázáno a za porušení hrozí vysoké pokuty. Podle mykologa Pavla Špinara, který o rezervaci pečuje a je jejím správcem, návštěvníci z drtivé většiny pravidla respektují. Nebylo tomu tak ale vždy.

„Po x let tady musel člověk houby před nenechavými houbaři chránit. Ze začátku jsem je přikrýval, což se moc neosvědčilo. Potom mě napadlo, že když houby naopak odkryju a označím, tak z toho houbař nic mít nebude, a navíc bude vědět, že je houba jedovatá a chráněná,“ říká Pavel Špinar. Kolem hub proto staví ohrádky z klacíků a přidává cedulky s českým a latinským názvem a informací o četnosti a jedovatosti. Jeho mnohaleté úsilí se časem zúročilo a místní obyvatelé i návštěvníci se dnes do snahy o ochranu sami aktivně zapojují.

Kam jít na houby? Mykologové a houbaři odtajnili nejlepší místa z celé ČR >>>

Staré duby a nízká hráz

Proč je hráz Lučního tak ojedinělá? Na první pohled vypadá podobně jako jakákoli jiná z nepočitatelných jihočeských hrází. Výjimečná je ale tím, že se díky její nízké výšce dostane vlhkost vodních par snadno až přímo k houbám. Je situována na jihovýchod a z obou stran je lemována statnými letními duby, z nichž některé mají podle odhadů stáří přes 400 let.

Tyto stromy hráz chrání před větrem vysušujícím přízemní vlhkost a na jejich kořeny je navázáno staré podhoubí, které se zde mohlo stovky let nerušeně rozvíjet. „Je zde velmi vzácné podhoubí. Záleží na tom, jaké jsou povětrnostní podmínky, aby se nastartovalo a houby vyrostly. Obecně platí, že čím je podhoubí starší, tím větší plodnice vytváří. A zde se houby vyskytovaly již v devatenáctém století,“ vysvětluje Pavel Špinar a dodává, že podle svědectví místní obyvatelky Růženy Doubové chodíval na tuto hráz sbírat houby hrabě Jan Harrach s chotí.

Rezervaci Luční se věnuje právě probíhající výstava v Českých Budějovicích

Ku příležitosti 30. výročí vyhlášení první mykologické rezervace Luční se v historické budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích koná výstava s názvem Houby na hrázích rybníků v jižních Čechách. Hlavní část výstavy tvoří reprodukce fotografických záběrů plodnic hub v přirozeném prostředí.

Návštěvníci výstavy se mohou seznámit i s výsledky intenzivního, tři desítky let trvajícího sledování růstu hub v NPP Luční a část expozice se věnuje i přírodní rezervaci Vrbenské rybníky. Výstava trvá do 28. 10. 2018.