nahoru

Co přinesl den (úterý 16. února)

Bohumil Doležal 17. února 2010 • 11:50
Co přinesl den (úterý 16. února)
foto: internal

Předvolební koalice v PS (v tomto případě lidovci a ČSSD) svolala dvě mimořádné schůze Poslanecké sněmovny. Na první, 24. února, se má projednat jeden jediný bod: zvýšení mateřské.

Tady má koalice v PS jasnou většinu. Lidovci zároveň navrhují, aby rozdíl v mateřské byl proplacen zpětně od počátku roku. Moc se snaží, až by si člověk přál, aby se dočkali zasloužené odměny (tj. aby jim to nakonec ve volbách nevyšlo). Na symbolické datum 25. února pak přijde řada na zrušení poplatků ve zdravotnictví a mimořádný důchod. Tady není předem jasné, jak to dopadne. Opozice v PS bude nepochybně dobře připravena, ale nedovedu si představit, jak by tu populistickou ohavnost se zvýšením mateřské mohla zablokovat. Paroubek to bude navrhovat znovu a znovu, ten člověk není schopen couvnout, chová se jako SSSR v letech své největší slávy (pravda, SSSR skončil špatně, ale trvalo to pěkně dlouho).

Kromě toho přišel Jiří Paroubek s mírovou finanční ofenzívou: navrhuje ostatním stranám čtyřbodovou dohodu, jejímž cílem je srazit do roku 2013 deficit státního rozpočtu pod 3 procenta (zbývající tři „artikuly“ jsou dodržení státního rozpočtu na rok 2010 ve výši 163 miliard, u každého nového výdaje v rozpočtu má být přesně stanoveno, jak bude finančně pokryt, a konečně podíl rozpočtového schodku státního rozpočtu k HDP má respektovat konvergenční plán Fischerovy vlády). Je zjevné, že jde o zdařilou nápodobu mírových návrhů Nikity Sergejeviče Chruščova, u nichž bylo jasné, že za prvé je nehodlá ani náhodou dodržovat, za druhé jsou naprosto nereálné a za třetí, celá ta komedie stojí na přesvědčení, že všechno se dá okecat. Vyhlášení iniciativy je přizdobena chruščovovsko – urválkovskou rétorikou („Bezostyšné lži z úst představitelů ODS mají za cíl vyvolání strachu, nejistoty a nedůvěry“). Ten člověk je opravdu všeho schopný, bojte se ho, proboha!

Ukázalo se, že na billboardu ČSSD proti poplatkům u lékaře je pracující lid převážně mladého věku, shromážděný za Paroubkem, dánské národnosti. V takových případech totiž firmy pořizující billboardy používají často (nejen když jde o ČSSD) fotografie z profesionálních fotobank, které jsou tak říkajíc globalizované, zde šlo o dánského fotografa (i globalizace má pochopitelně své meze, není např. možné, i když je mi to vysloveně líto, aby za Paroubkem stálo sto mladých usměvavých černochů). Nemá smysl se nad tím pohoršovat, je to jen jasný poukaz, nakolik má člověk brát takovéhle opičárny vážně. Předvolební billboardy atp. jsou důležité asi tak, jako vánoční výzdoba na ulicích v adventní době. Advent a Vánoce by byly i bez toho. Berme to tedy jako folklor, v případě voleb obzvláště směšný.

AUTOR JE POLITOLOG