Obálka knihy

Kolik toho znáte z 51 nejvíc vzrušujících příběhů českých dějin?

Nakladatelství Daranus vydalo objemnou, více než pětisetstránkovou knihu DRSNÝ STŘED EVROPY. Již její první, dvousvazkové vydání z roku 2006 jí kromě velice příznivého čtenářského ohlasu vyneslo Cenu Egona Erwina Kische za literaturu faktu. Nyní se publikace dočkala podstatně rozšířeného vydání.

Členi autorské pětice – Zdeněk Čech, jenž býval šéfredaktorem Reflexu a svazek doplnil předmluvou, Michael Borovička, Jan Kadlec, Martin Pitro a Petr Vokáč – své dílo pojali odlišně, než jsme zvyklí u titulů pojednávajících o historii. Plně si uvědomují, že v dnešní rychlé době, vyznačující se krizí tištěných médií a čím dál markantnějším únikem zejména mladé generace k sociálním sítím, je třeba přilákat pozornost čtenářů jinak než, dejme tomu, v dobách národního obrození, první republiky či tuhé cenzury, vedoucí k hladu po kvalitních, ale nedostupných informací. Nezahlcují je proto školometsky suchopárnými letopočty ani chronologickým výčtem přelomových událostí, nýbrž sázejí na živost, a tudíž i čtivost autentických příběhů.

Vybrali jich do Drsného středu Evropy plných jedenapadesát, jež považují za největší v naší pestré a pohnuté historii. Táhnou se od přijetí křesťanství až po Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě zakladatele moderního českého dějepisectví, Otce národa Františka Palackého.

Od Přemyslovců po národní buditele

Autorský kvintet to vzal od vzniku českého státu za vlády Přemyslovců až po období národního obrození. Na stránkách před námi ožijí osobnosti známé každému školákovi a možná i záškolákovi, jako například Karel IV. nebo Václav IV. Ale kdo ví, že ve velkých politických rošádách Otce vlasti představoval významnou loutku markrabě Waldemar nebo že rádcem Václava IV., syna Karla IV., jenž nastoupil na trůn jako sedmnáctiletý a vládl jedenačtyřicet let, do té doby nejdéle ze všech českých králů, byl jistý Zikmund Huler. Ten si svého krále pro změnu dokonale ochočil.

Polní podmaršálek Zdeněk Kašpar hrabě Kaplíř, svobodný pán ze Sulevic, potomek vůdce stavovského povstání proti Habsburkům, zase zachránil roku 1683 před Turky hlavní město habsburské monarchie – Vídeň –, v němž o tři roky později zemřel. A pak že Češi nikdy nebojovali!

Přehledně pro školáky a laiky

Autorský kolektiv se rozhodl oslovit všechny milovníky historie a zájemce o ni bez ohledu na věk, případně specializaci, a proto vsadil na neortodoxní přístup k interpretaci našich dějin. K tomu má přispět graficky vkusné zpracování. Závěr přínosné publikace zpestřuje Přehled panovníků v Čechách od přemyslovské dynastie přes lucemburskou, jagellonskou, habsburskou až po habsbursko-lotrinskou.

Těm, kdo mají rádi pestré vyprávění a chtějí se dozvědět něco nového z české historie, lze dílo vřele doporučit. 

Obálka knihyObálka knihy • Archiv nakladatelství Daranus