Chrudim nebyla jediným východočeským letištěm, na němž se koncem války vyskytovaly obří šestimotorové Giganty. Další se nacházely ve Skutči, vzdálené jen necelých 20 km jihovýchodně od Chrudimi. Po ústupu německé posádky v květnu 1945 jich tam napočítali jedenáct. Jeden z úplně zničených skutečských Gigantů se svěšenými motory připomíná kostru vyhynulé prehistorické velryby.

Chrudim nebyla jediným východočeským letištěm, na němž se koncem války vyskytovaly obří šestimotorové Giganty. Další se nacházely ve Skutči, vzdálené jen necelých 20 km jihovýchodně od Chrudimi. Po ústupu německé posádky v květnu 1945 jich tam napočítali jedenáct. Jeden z úplně zničených skutečských Gigantů se svěšenými motory připomíná kostru vyhynulé prehistorické velryby. Zdroj: Svět křídel

Obrázek, který byl občas k vidění po trase amerických bombardovacích svazů. Hasiči z východočeského Chrastu (12 km jihovýchodně od Chrudimi) posbírali 75galonové (284 litrové) přídavné nádrže odhozené americkými stíhacími P-51 Mustangy při doprovodu svazu, který zaútočil na Pardubice.
První „kotlářský“ útok na teritoriu tehdejšího protektorátu provedl 1/Lt. Charles E. McGee (* 7. 12. 1919, Cleveland, Ohio, † 16. 1. 2022, Bethesda, Maryland), 302. stíhací peruť 332. stíhací skupiny 15. letecké armády USAAF, syn afroamerického metodistického pastora
Captain Arthur Charles Fiedler Jr. (* 1. 8. 1923, Oak Park, Illinois, † 11. 5. 2016, Oxnard, California), příslušník 317. stíhací peruti 325. stíhací skupiny. Patřil k esům své jednotky. Za 2. světové války podnikl 66 dálkových bojových misí v trvání 337 operačních hodin (v průměru tedy 5,1 hodiny na akci) a mezi 24. 6. 1944 a 20. 1. 1945 získal 1 pravděpodobný a 8 potvrzených sestřelů. Po skončení války opustil armádu a získal bakalářský titul ze strojního inženýrství na University of Illinois. Během války v Koreji byl povolán zpátky do aktivní služby a pak už u USAF zakotvil natrvalo. Později létal dokonce i ve Vietnamu, kde podnikl 247 operačních letů s transportním C-130 Herculesem. Do výslužby odešel roku 1975 v hodnosti plukovníka.
Obálka knihy
Plukovník ve výslužbě Arthur Charles Fiedler nedlouho před svým skonem.
5
Fotogalerie

Ztráty stalinských sokolů, rudé mitchelly nad Ostravou a další zprávy z ohnivých oblak protektorátu

Známému leteckému historikovi Jiřímu Rajlichovi nelze upřít pracovitost, činorodost, produktivitu a touhu po získávání nových a nových informací z oboru, kterému se dlouhodobě a intenzívně věnuje. Koncem loňského roku jsme v této rubrice věnovali recenzi knize o „španělácích“, na níž se podílel jako spoluautor, a vzápětí na našem stole přistál další titul, jak jinak než objemný.

Pro tentokrát se milovník aviatiky Jiří Rajlich věnuje neméně zajímavému, a přitom zas ne tak úplně dopodrobna zmapovanému tématu – letecké válce nad českým územím na sklonku druhé světové války.

Sebrané Rajlichovy články

NEBE NAD PROTEKTORÁTEM 1945, nesoucí podtitul Epizody z letecké války nad českými zeměmi, vychází stejně jako předchozí „španěláci“ v chebském nakladatelství Svět křídel. Jeho nakladatel, Arnošt Moucha, který autora dobře zná, tuto obsáhlou studii doprovodil zasvěceným úvodním slovem, v němž si všímá klíčových i méně známých a popsaných událostí. Jiří Rajlich se problematice letecké války nad naším územím věnuje dlouhodobě a v lecčems byl průkopníkem; právě on začal seriózně zkoumat leteckou válku nad Čechami a Moravou. Jeho erudované články však vycházely – odhlédneme-li od jeho rozsáhlé knižní tvorby – především v odborných časopisech s omezeným nákladem, z nichž některé v posledních letech zanikly.

Arnošt Moucha pojal nápad tyto Rajlichovy články shromáždit, aktualizovat, doplnit a vydat ve formě předkládané publikace. Na jednom místě tak můžeme číst o bombardovacích útocích, hloubkových náletech na letiště i „kotlářských“ útocích na železnice, přičemž autor situaci nahlíží z kokpitu i ze země, optikou momentálně vítězících i těch právě porážených.

Spitfiry, kittyhawky, airacobry

Mějme na paměti, že na české a moravské obloze se s obávanou německou Luftwaffe střetávala v urputných bojích mohutná letectva Spojenců: americké, britské, sovětské… Není sporu o tom, že nad územím protektorátu ztratila stovky letounů. Mimochodem ztrátám britské RAF a americké USAAF se Rajlich věnoval již v roce 1997 v podrobném článku publikovaném ve vědeckém čtvrtletníku Historie a vojenství, vydávaném jeho mateřským Vojenským historickým ústavem. Analyzovat podobným způsobem rovněž ztráty „stalinských sokolů“ představuje úkol vpravdě sísyfovský a vzhledem k současným velmi špatným vztahům s Ruskem asi nerealizovatelný. K dispozici jsou však alespoň dílčí údaje o ztrátách v jednotlivých strategických operacích týkajících se osvobozování našeho teritoria.

Nepochybujme o tom, že pokud se někdy – patrně až ve vzdálenější budoucnosti – vztahy s Ruskou federací vrátí alespoň k normálu, Jiří Rajlich neprodleně vyrazí na matičku Rus, prosmýčí veškeré dostupné archívy a seznámí početnou obec fandů letecké historie s výsledky svého nejnovějšího bádání.

Na závěr snad ani není třeba dodávat, že i k Rajlichovu poslednímu opusu patří bohatá obrazová výbava, jež knihu činí ještě přitažlivější. Na více než sedmi stech stranách si můžeme prohlédnout bezmála tisícovku fotografií!