nahoru

Jako vrána na Beckhama

Vít Kremlička1. června 2009 • 16:23
Jako vrána na Beckhama


Vrána lítá nad hřištěm a sere na hráče...
Hm, recenze nové knihy Václava Chocholy.

LITERÁRNÍ RECENZE


Složit literární příběh v hovorové řeči není jenom tak – obvykle třeba mísit řeč spisovnou s nespisovnou, a se slangem navíc jakoby cum grano salis, aby čtenář ještě neztratil nit vypravěčova příběhu. Pro drsnou syrovost příběhu Václava Chocholy si troufám prohlásit, že patří do stejné kategorie „literárních drsňáků“ jako Jáchym Topol, Václav Kahuda, Svatava Antošová nebo Daniel P. Munk, kteří celkem úspěšně obhajují realismus vůči zábavné iluzívnosti odpočinkové literatury, onoho líbivého braku, jenž vyčpí snad ještě dřív, než vyjde. Ovšem na druhou stranu lze mít rád i takové knihy, již pro tu neodvratnou pomíjivost literární hry.

O jedenatřicetiletém autorovi románu Jako vrána na Beckhama Václavu Chocholovi jsem našel zmínek pomálu: pouze mi známo, že obchoduje s vínem (z toho pramení zřejmě ona srdceryvná Chocholova realističnost), že absolvoval Škvoreckého akademii tvůrčího psaní a že debutoval povídkovým souborem Třísky do masa (2004), po němž vydal novelu Děti z krechtů (2005).
Nerad bych převypravoval poměrně atraktivní příběh; pouze pro zběžnou informaci: hlavními hrdiny jsou David Kram, obchodník s virtuální realitou, a jeho bratr Julek, angažovaný jako fotbalista v tureckém sportovním klubu. Chochola zachycuje obchodní tvář sportovního dění tak, jak se dotýká Kramových virtuálních obchodů – můžeme se jenom divit, kam se poděly časy sportovní fair play z časů Poláčkovy Klapzubovy jedenáctky, kdy se hrál fotbal pro radost. A jelikož se jedná i o kafkárnu, můžeme uvažovat i o nomen omen jména Kram, které ve staré němčině znamená „kramář, kupec“, a tím literárního hrdinu v rámci příběhu charakterizuje. Zvláštní historickou skutečností byl na konci 19. století zamítavý postoj c. k. rakousko-uherských školských úřadů k hraní fotbalu studenty. Uvážíme-li, co všechno se v současném fotbalu děje – přeplácení hráčů, korupce, násilí mezi fanoušky a vystoupení hooligans, není se v tomto světle čemu divit.


Václav Chochola:
JAKO VRÁNA NA BECKHAMA

Vydal Odeon v roce 2009.
Stran 304


o autorovi tohoto článku:
VÍT KREMLIČKA
KRÁLOVNIN REGENT POESIE

Vít Kremlička