Potomci vietnamských přistěhovalců první generace jsou typickým příkladem cizinců, kteří v ČR žijí rádi a spokojeně.

Potomci vietnamských přistěhovalců první generace jsou typickým příkladem cizinců, kteří v ČR žijí rádi a spokojeně. Zdroj: Nguyen Phuong Thao

Češi jako rasisti a xenofobové? Statistiky tenhle hluboce zakořeněný předsudek naprosto vyvracejí

Nedávno jsem nechtěně v nejmenované brněnské kavárně vyslechl rozhovor dvou (patrně) vysokoškolských studentek: „Člověče, Terez, to jsem ráda, že už za měsíc vypadnu na Erasmus.“ / „Jo buď ráda, že můžeš jet pryč, tady z toho zaprděného a xenofobního zemanovského rádobystátu!“ / „Se nedivím, že je to tady tak omezené a zaostalé, vždyť Čecháčci to jsou takoví omezení rasisti…“ Se nediv, nemají žádnou zkušenost s cizinci. Žádní cizinci tu nechtějí žít, ani pracovat.“ Možná si řeknete – no tak si dvě holky povídaly, třeba mají i pravdu. Nad tím rozhovorem samozřejmě lze velkoryse mávnout rukou. Nicméně jakési povědomí, že u nás nežijí žádní cizinci, a proto jsme rasisti, rezonuje českým a moravským veřejným prostorem již několik let. A mám důvodné podezření, že mu věří stále více lidí. Není to pravda. A v rámci boje s „fake news“ se tuhle hluboce zakořeněnou nepravdu pokusím vyvrátit.

Několik čísel: Podle dat ČSÚ v roce 2018 v ČR pracuje zhruba 570 tisíc cizinců. Pro komparaci: V roce 2011 jich tu pracovalo 310 tisíc a v roce 2005 dokonce jen 220 tisíc. Takže trend je zřetelně stoupající, cizincům se u nás líbí, jinak by sem přece nejezdili a nepracovali tu. Citovaný údaj mimo jiné hovoří i o stoupající životní úrovni v naší zemi, lidé totiž „hlasují nohama“.

Tím nepopírám, že české sociální sítě jsou plné povzdechů, jak se nám tu žije špatně a že horší to už snad ani nemůže být. V rámci fair-play dodávám, že se v české kotlině nadávalo za Husáka, za Havla, za Klause, za Kalouska, za Paroubka, a nadává se i nyní za Zemana a za Babiše, v tom je lid zdejší opravdu korektní.

Ale již vážněji. Pokud v ČR máme 570 tisíc cizinců v pracovním (či obdobném) poměru, jak může nějaký seriozní člověk vážně tvrdit, že jsme uzavřenou xenofobní zemí, kam se bojí jezdit cizinci? Velká část naší společnosti je sice přirozeně ostražitá vůči ekonomickým migrantům, ale to je stejné všude na světě. Češi a Moravané se to akorát (zatím) nebojí říkat na plná ústa. Inu, jsme prostořecí, nicméně označovat nás za nějaký zaostalý rasistický národ, je nesmyslné. Vím, že určité moralizující sebemrskačství je koníčkem kavárenských elit, ale nic není vzdálenější realitě.

Na Zemi nežilo a nežije mnoho tak mírumilovných národů, jako jsou Češi. Tedy národů, které by v minulosti ve válkách a genocidách zabili celkově tak málo jiných lidí. Pro ilustraci: Japonci v rámci takzvaného Nankingského masakru v roce 1937 (tedy ani ne před sto lety) za dva týdny (!) brutálně zabili nějakých 300 tisíc čínských civilistů, to náš „rasistický národ“ nezvládl snad za celou dobu své staleté existence.

Autor je právník.