Studenti v Praze 15. března 2019 místo do škol zamířili na protestní akci, která má za cíl přimět politiky důsledněji chránit klima a snižovat emise

Studenti v Praze 15. března 2019 místo do škol zamířili na protestní akci, která má za cíl přimět politiky důsledněji chránit klima a snižovat emise Zdroj: ČTK

JXD: Jak si PR agent vypláchl hubu holocaustem při kritice aktivistů proti globálnímu oteplování

Sprostota lidiček, kteří se nechávají najímat k ovlivňování novinářů, je pověstná. Ale jak žijeme ve velké době, i tato sprostota nabývá gigantických rozměrů. Tento týden se mě pokusil reklamní agent poslat na aktivisty vystupující proti zhoršování globálního oteplování lidmi. Agent si při této činnosti ovšem nezaváhal vypláchnout hubu holocaustem.

„Zítra půjdou studenti po celém světě za školu, aby po vzoru Grety Thunbergové protestovali proti změnám klimatu. Manifest studentů podepsalo 100 českých vědců. Zvlášť v českém prostředí je to kouzelné, protože protest se kryje s výročím 80 let od nacistické okupace Československa a aktivita českých vědců nápadně připomíná publikaci 100 vědců proti Einsteinovi z 30. let. Klimatolog Ladislav Metelka na svém blogu rozebírá, že prohlášení je založeno na nepravdivém výkladu zprávy IPCC. Na zjevný rozpor mezi výkřiky studentských aktivistů a hlasem odborné veřejnosti upozornil dále jaderný fyzik Vladimír Wagner. Určitě také stojí za zmínku, kdo vlastně jsou ti vědci, kteří to podepsali. Značná část nemá absolutně žádnou erudici v oblasti klimatických změn – sociologové Oleg Suša či Tereza Stöckelová, ekopsycholog Jan Krajhanzl nebo sociální antropolog Jakub Grygar,” říká Petr Dušek, PR manager, TALK.

Globální rozvrat klimatu samozřejmě probíhá, stačí se podívat z okna. Donedávna nebylo zcela jisté, zda se na oteplování skutečně zásadně podílí člověk. Ale i analýzy uhlíku a vápníku v ulitách fosilních plžů ukázaly, že jak roste množství uhlíku, rostou i teploty. A dokonce ani pan Dušek z TALK snad nezpochybňuje, že do uhlíkového cyklu lidstvo průmyslovou výrobou a spalováním zasáhlo zcela zásadně a že nás ta změna ještě zásadněji ohrožuje. Takže – nevíme, zda jsme jediným hybatelem rozvratu klimatu, ale je většinovým názorem dnešní vědy, že nějaký – a nemalýpodíl na něm lidstvo má.

Proto přirovnávat demonstraci – byť studentskou, a proto naivní, ne úplně domyšlenou, s ne úplně racionálními cíli – k antisemitskému honu na židovské vědce,je normální sprosťáctví. Ne hloupost nebo cynismus – hulvátské, nepřijatelné a zavrženíhodné sprosťáctví. Ten člověk si – aby za peníze zmanipuloval novináře – bez skrupulí vyplachuje hubu milióny mrtvých.

Pseudoargumentace

Pan Dušek se odvolává na text klimatologa Metelky, který ve svém článku ovšem nepolemizuje s globálním rozvratem klimatu. Jen upřesňuje, že odhad „dvanáct let a končíme“, který uvádějí aktivisté, je zcela nesprávný a jde jen o jedno z možných klíčových dat. Někteří vědci vidí tu krizovou linii ne v roce 2030, ale až v roce 2050. A, i když to už článek neuvádí, existuje (menšinová) skupina vědců, kteří naznačují, že ona krizová chvíle, od níž není návratu, již proběhla. Z našich autorit se k této skupině nejvíce blíží názory doktora Cílka. Klimatolog Metelka však rozvrat klimatu, jak PR Dušek naznačuje, vůbec nezpochybňuje.

Podobně text fyzika Wagnera absolutně nepolemizuje s tím, že by lidstvo toxicky nekouřilo. Jeho stať (zcela realisticky) poukazuje na to, že aktivistické požadavky jsou laické, špatně formulované,a že by k ničemu nevedly. Totéž ostatně říká řada vědců a ti nejstatečnější dodávají, že bez zásadního snížení počtu lidí na planetě se nedá dělat nic. Ani v nejmenším však fyzik Wagner nepolemizuje s tím, že rozvrat klimatu existuje a že nás ohrožuje. Připomínám – v ČR je už takové sucho, že chybí v jednom krychlovém metru kořenové vrstvy půdy až šedesát litrů vody.

Odpověď donských kozáků

I nedalo mi to,a napsal jsem PR Duškovi: „Přirovnáváte antisemitský útok na Einsteina s obavou z probíhajícího klimatického rozvratu a zpochybňujete erudici vědců jiných oborů, než je klimatologie. Přitom sám rovněž argumentujete výroky vědců z jiných oborů.“ A poprosil jsem o odpověď na otázky:

Děláte si ze mě legraci, nebo se skutečně domníváte, že jsem slabomyslný a Vaši výše popsanou dětinskou manipulaci spolknu?

Článek pana Metelky říká něco jiného, než píšete. Nečetl jste ho, nepochopil, nebo účelově lžete?

Skutečně si myslíte, že aktivismus směřující k omezení emisí je srovnatelný s holocaustem, kdy bylo vyvražděno 6 000 000 Židů, nebo jde jen o zcela nepřijatelnou účelovou manipulaci?

Uvědomujete si naprostou amorálnost a nechutnost Vašeho výroku?

Lže jak malý dítě…

Odpověď přišla vzápětí: „Chtěl jsem jen upozornit na to, že místo toho, abychom si zítra připomínali 80 let od začátku nacistické okupace, budeme řešit změny klimatu. Tedy zcela naopak: vyjadřoval jsem tím lítost nad tím, že toto důležité čs. výročí může být symbolicky nahrazeno něčím jiným. Tou paralelou s publikací 100 vědců proti Einsteinovi jsem měl na mysli výhradně argumentaci konsensem tzv. autorit – tj. principem „něco je pravda, protože to podepsalo 100 vědců“. V žádném případě nepřirovnávám antisemitský útok na Einsteina s obavou z probíhajícího klimatického rozvratu ani nezpochybňuji erudici vědců jiných oborů, než je klimatologie. Jen upozorňuji na to, že mezi těmi 100 vědci se jen část skutečně věnuje ve svém oboru změnám klimatu, a poukazuji na to, že je potřeba o věcech diskutovat a předkládat si argumenty, nikoliv přijímat bez výhrad něco jenom kvůli tomu, že to někdo podepsal. Aktivismus směřující k omezení emisí s holocaustem a genocidou rozhodně nesrovnávám. A dále ani náhodou nezpochybňuji to, že se klimatické změny dějí.“

Zase mě to rozesmálo. Tak jsem kontroval: „Původně jste psal ,aktivita českých vědců nápadně připomíná publikaci 100 vědců proti Einsteinovi.‘. Nyní píšete: ,Aktivismus směřující k omezení emisí s holocaustem a genocidou rozhodně nesrovnávám.‘ Děláte si ze mne legraci, nebo mne považujete za slabomyslného?“ PR Dušek odpověděl: „Jak už jsem zmínil, tu podobnost vidím pouze a jenom v argumentaci konsensem většiny. Nic jiného v tom nehledejte.“

Jaký je asi konsensus většiny na inteligenci pana Duška? Já bych věděl. Ale nic v tom nehledejte!