Okupace 1939

Okupace 1939 Zdroj: Koláž Blesk

Dohoda mezi Háchou a Hitlerem o okupaci Československa proběhla v noci ze 14. na 15. března 1939 v Berlíně. Hitler československému prezidentovi hrozil bombardováním Prahy a vymazáním Českých zemí z mapy
Okupace Československa v březnu 1939 přinesla i změny v dopravě
Adolf Hitler v Brně 17. března 1939, dva dny po vpádu německých vojsk do zbytku Československa
Adofl Hitler v Brně 17. března 1939
4
Fotogalerie

Německá okupace českých zemí chronologicky: Od maďarského útoku po Hitlerův příjezd do Prahy

Dne 15. března 1939 nacistické Německo okupovalo zbytek samostatného Československa. V té době už bez Slovenska, které vyhlásilo samostatný stát. Navzdory zdání překotného vývoje byla okupace pečlivě připravená. Okleštěný stát se nemohl vojensky bránit. Přečtěte si, jak proběhla německá okupace hodinu po hodině.

14. března

ráno - maďarská vojska překročila hranice Podkarpatské Rusi a Maďarsko zaslalo česko-slovenské vládě ultimátum požadující okamžité odstoupení tohoto území.

po 12:00 - Slovenský sněm vyhlásil samostatný a nezávislý Slovenský stát, čímž zaniklo Česko-slovensko, tzv. druhá republika.

16:00 - prezident Emil Hácha s ministrem zahraničí Františkem Chvalkovským odjeli vlakem z Prahy do Berlína na jednání s Adolfem Hitlerem.

17:40 - velitel vojenského zpravodajství František Moravec odletěl se skupinou svých podřízených a značnou částí zpravodajského archivu do Velké Británie. Akce je považována za začátek organizovaného vojenského odboje v zahraničí.

kolem 18:00 - první německé jednotky dorazily do severomoravského Místku (dnes Frýdek-Místek), kde při pokusu obsadit Czajankova (Čajánkova) kasárna narazily na odpor místní posádky - jediné ozbrojené vystoupení čs. armády proti německé okupaci. Vojáci se německé přesile vzdali asi po hodině bojů.

18:30 - německé jednotky dorazily do Moravské Ostravy.

19:30 - do Prahy telefonoval přednosta poštovního úřadu v Moravské Ostravě, že místní důležité budovy obsadili Němci.

20:00 - představitelé Podkarpatské Rusi vyhlásili samostatnost.

22:00 - prezident Hácha dorazil do Berlína. Hitler ho poté nechal několik hodin čekat na přijetí.

23:00 - čs. vláda souhlasila s požadavkem na postupné vyklizení Podkarpatské Rusi.

 

15. března

1:15 - Hitler přijal v berlínském hotelu Adlon Háchu a oznámil mu své rozhodnutí vojensky obsadit zbytek českých zemí.

po 2:00 - po jednání s Hitlerem Hácha telefonicky mluvil s předsedou vlády Rudolfem Beranem a dalšími politiky. Ministr národní obrany Jan Syrový od něj dostal příkaz, aby nařídil posádkám neklást německému vojsku odpor.

3:15 - v Praze bylo po Háchově telefonátu svoláno zasedání vlády, která byla informována o začínající okupaci. Ministr Syrový poté vydal rozkaz, v němž zakázal všem vojenským jednotkám klást jakýkoliv odpor okupační německé armádě.

před 4:00 - prezident Hácha po německém nátlaku a vyhrožování vyvražděním obyvatelstva a zničením Prahy podepsal dokument, ve kterém "v zájmu uklidnění vkládá s plnou důvěrou osudy českého národa a české země do rukou vůdce německé říše".

4:30 - rozhlas začal vysílat zprávu o chystané okupaci českých zemí Německem s výzvou k obyvatelstvu zachovat klid.

6:00 - oficiální Hitlerem oznámený začátek okupace zbytku českých zemí.

8:35 - první německé jednotky dorazily k okraji Prahy.

11:00 - prezident Hácha opustil Berlín.

13:00 - v podstatě dokončeno německé obsazování všech strategických míst v českých zemích.

15:00 - v Chustu na Podkarpatské Rusi se sešel podkarpatský zemský sněm, který vyhlásil samostatnou Karpatskou Ukrajinu. Pokus o samostatnost následující den ukončila maďarská armáda, proti které bojovaly izolované čs. jednotky až do 18. března.

17:00 - Hitler, který dorazil vlakem do České Lípy, vyjel s kolonou aut směrem k Praze.

19:15 - auta s Hitlerem přijela na Pražský hrad.

19:30 - do Prahy dorazil úmyslně zpožděný vlak s Háchou.