nahoru

Sucho v ČR: Nejásejme předčasně. Ani letošní nadílka sněhu nemusí zlepšit vodní bilanci Česka

PETR HAVEL 17. února 2019 • 13:00
Sucho v ČR: Nejásejme předčasně. Ani letošní nadílka sněhu nemusí zlepšit vodní bilanci Česka
foto: ČTK

Po dobu delší než měsíc se díky letošním přívalům sněhu držely (a místy stále drží) zásoby vody ve sněhu na trojnásobku oproti roku loňskému. Navíc je zatím dosavadní průběh zimy optimální i pro doplňování zásob podzemních vod díky střídání chladnějších období se sněhovou nadílkou a teplejších dnů, kdy část napadaného sněhu odtává. To vytváří o něco optimističtější pohled na možná rizika sucha v následujícím průběhu roku, jásat ale samozřejmě nelze.

Zatím se totiž pouze doplnily povrchové vody v našich přehradách. V některých lokalitách bylo dokonce nutné vodu částečně upouštět jako prevenci vůči opačnému extrému - lokálním povodním. Důležitější ale je to, co není na pohled vidět - totiž hladiny vod podzemních.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se sice v řadě oblastí (Labe, Orlice, část Sázavy, Bečvy střední Morava) stav podzemních vod mírně zlepšil, v některých ale i zhoršil (Lužnice, horní Ohře, Smědá a další).

Z hlediska hydrologického sucha byl podle údajů ČHMÚ koncem první únorové dekády zhruba na 65 procentech území „normální stav“. Pokud by přitom příznivé počasí pokračovalo, a po současném oteplení ještě připadl a následně postupně odtál nějaký další sníh, mohla a měla by se situace ještě dále zlepšit. Předpokládat ale, že se zejména podzemní vody po několikaletém deficitu na normální stav v průběhu letoška doplní, je prakticky nemožné.

Kůrovec, lesy a voda

V historické minulosti se přitom dokázaly stavy podzemních vod doplnit poměrně rychle, dokonce i za jediný rok. To ovšem mluvíme o době, kdy byla krajina daleko méně industrializovaná, kdy nebyly rozorány meze a z krajiny odstraněny krajinné prvky a kdy bylo životní prostředí méně kontaminováno než dnes.

Zásadním aktuálním problémem pro zlepšení hydrologické situace jsou navíc následky loňské kůrovcové kalamity. Kvůli ní byly odlesněny rozsáhlé plochy lesních porostů. I kvůli tomu, že na potřebné opětné zalesnění nejsou ani peníze, ani vhodné sazenice, budou vzniklé holiny v krajině přetrvávat déle, než je to pro vodní bilanci vhodné. Že přitom les zadržuje vodu, je (doufejme) známo již školákům z prvního stupně základních škol. Jenže holiny vodu nezadrží a v novele lesního zákona se navíc navrhuje, aby se doba pro povinné zalesnění prodloužila na pět let.

I kdyby letos pršelo více než v posledních letech, nemusí k poklesu rizik sucha vůbec dojít a lokálně se dokonce může situace oproti loňskému roku zhoršit. Možná i to by měli mít na paměti naši zákonodárci, až budou v příštím týdnu diskutovat nad peticí za zdravé lesy, kterou iniciovalo Sdružení vlastníků soukromých a obecních lesů ČR. Nepůjde přitom totiž jen o lesy, ale také o vodu.

PETR HAVEL


Klíčová slova: voda, sníh, zásoby, sucho, Vodní nádržDiskuse ke článku