nahoru

OSN: O migrantech se bude psát jen dobře!

Jiří X. Doležal 11. prosince 2018 • 14:47
Německá kancléřka Angela Merkelová na konferenci v Marrakéši, kde byl přijat Globální pakt o migraci
Německá kancléřka Angela Merkelová na konferenci v Marrakéši, kde byl přijat Globální pakt o migraci
• foto: 
ČTK

Přes 150 zemí sdružených v OSN - světového uskupení, kde většinu tvoří reprezentanti nedemokratických režimů - přijalo v Maroku "pakt o migraci". Česká republika zaplať bůh nepodepsala. je to totiž mimo jiné pakt o politické cenzuře.

Jsme velmi ušlechtilí a mezinárodně jsme si odsouhlasili, že budeme hodní na migranty. Globální dohoda o bezpečné, řádné a pravidelné migraci (GCM) je „mezivládní dohodou uzavřenou pod záštitou Organizace spojených národů [která pokrývá] všechny dimenze mezinárodní migrace holistickým a komplexním způsobem."

Formálně ještě bude Pakt o migraci potvrzen na Valném shromáždění OSN 19. prosince, ale de facto je odklepnuto. Generální tajemník OSN António Guterres říká, že to pomůže zabránit utrpení a chaosu. A jsme kolektivně hodní. Média - ta česká, ošklivá - chladně konstatují, ta západoevropská, již desetiletí řízená těmi nejuvědomělejšími soudruhy z řad neomarxistické levice, nadšeně tleskají. 

Pojďme si zacitovat

Dohoda stanoví pro signatářské země řadu cílů. Ten s číslem sedmnáct se jmenuje „Odstranění všech forem diskriminace a podpora formálního veřejného diskursu založeného na důkazech vnímání migrace“.

Co v něm najdeme? c) podporovat nezávislé, objektivní a kvalitní zpravodajství médií, včetně internetových informací, včetně zvyšování povědomí a vzdělávání odborníků v oblasti médií v otázkách a terminologii souvisejících s migrací, investování do norem etického zpravodajství a reklamy a zastavení přidělování veřejných prostředků nebo materiálů na podporu médií, která systematicky podporují nesnášenlivost, xenofobii, rasismus a jiné formy diskriminace vůči migrantům při plném respektování svobody sdělovacích prostředků.

Lze konstatovat, že v žádné zemi v Evropě žádná legální média systematicky podporující nesnášenlivost, xenofobii, rasismus a jiné formy diskriminace vůči migrantům nejsou, protože by je okamžitě zavřeli i se šéfredaktorem v čele. Všechny popsané činnosti v EU postihuje trestní zákon, u nás se něčeho podobného týkají tři paragrafy. Pokud ovšem tou „podporou nesnášenlivosti“ rozumíme to, čemu tak říká trestní zákon - a co je opravdu špatně, trestuhodné, a mělo by se za to stíhat.

Žádný podobný jev však v Evropě nepobírá státní dotace, nejsou mu přidělovány veřejné prostředky. Takže buď je OSN úplně mimo, nebo se podporou nesnášenlivosti myslí něco jiného. A já se opravdu modlím, aby tím OSN náhodou nemyslela šíření pravdivých zpráv o imigrantech, které však - dejme tomu - mohou poškodit jejich dobrý obraz v očích veřejnosti. Splňuje taková kritéria třeba titulek z novinek.cz "Dva migranti měli v Německu znásilnit a zavraždit 14letou dívku"? Ano - Novinky neberou veřejné peníze, ale bude se smět tato zpráva objevit ve veřejnoprávních medicích, když je to pravda?

Toto je propaganda!

Ve stejném Velkém Cíly paktu o imigrantech, v Cíli č. 17, pak ještě stojí v bodě f: „podporovat kampaně zaměřené na zvyšování informovanosti zaměřené na komunity původu, tranzitu a určení, aby mohly: informovat veřejnost o pozitivních přínosech bezpečného, řádného a pravidelného přistěhovalectví na základě důkazů a faktů a ukončení rasismu, xenofobie a stigmatizace vůči všem migrantům.“ 

Ano, milí mladí čtenáři, tak tomu výše popsanému se říká propaganda. Budeme šířit takové a takové (a jenom takové) informace, konkrétně o pozitivních přínosech imigrace, ať už bude realita jakákoliv. Takové informace, které se nám hodí do krámu, Za mého mládí to byla stranická propaganda, a dělali ji soudruzi komunisté. Za peníze lidí, které zotročili, jim vysvětlovali, že mají mít rádi Sovětský svaz, který ty naše lokální diktátůrky držel u koryt.

Nyní nás bude OSN, kterou si rovněž platíme, bude učit, že nám imigranti přinášejí pozitivní přínosy bez ohledu na to, jaká bude realita. Srdečně všem soudruhům z OSN děkuji a s nadějí očekávám, kdy bude posmrtně generálním tajemníkem zvolen Vladimír Iljič Lenin. V Koreji, která dotáhla marxismus ještě dál než OSN, mají také mrtvého prezidenta. Nám budiž útěchou, že Česká republika ten pakt o pro imigrační propagandě nepodepsala. Klíčová slova: OSN, propaganda, cenzura, migraceDiskuse ke článku
Diskuze se zobrazují pouze uživatelům, kteří jsou přihlášeni na Facebooku a odsouhlasili cookies. Pokud pod články nevidíte diskuze, zkontrolujte prosím toto nastavení.
 

Nejčtenější