nahoru

Referendum může demokracii omezit, říkal Okamura před 4 lety. A uváděl k tomu skvělé argumenty

Jan Jandourek 27. února 2018 • 16:30
Tomio Okamura
Tomio Okamura
• foto: 
Profimedia.cz

Když je stranický systém oslaben, přicházejí zachránci. Třeba Tomio Okamura, který ještě před šesti lety popisoval, jak mohou referenda škodit kvalitní vládě a všechno je ovládáno PR marketingem.

Je zajímavé, co se dočteme v knize Umění vládnout (2012), kterou sepsal dnešní šéf SPD a bojovník za referenda Tomio Okamura. Hle: „Mělo by být a je představováno jako jeden z vrcholů demokracie – referendum. Mnohé malé strany prosazují častější referenda k důležitým otázkám. Možná, že více referend znamená více demokracie, ale rozhodně nemusí znamenat kvalitnější vládu – správu věcí veřejných. Vládnout se občas musí kvalifikovaně a vláda by měla dělat potřebná, ale často nepopulární opatření. Referendum může také demokracii omezit. Lidé také někdy volí podle nepochopitelných preferencí... V případě referend by to bylo obdobné – v naší zemi by zvítězil nikoli nejlepší názor, ale názor nejlépe propagovaný. To je otázka peněz a schopností najít dobré PR manažery. Nakolik by vládnutí s pomocí referend přineslo užitek, je otázka.“

No ano. Má pravdu, předseda.

Okamura: Občané jsou neinformovaní

Dále předseda Okamura ve své knize píše, že „občané nejsou dobře informováni, nejsou hluboce angažováni, nejsou zvláště aktivní a proces jejich volebního rozhodování nemá mnoho společného s procesem racionální kalkulace“.

Svatá slova. Okamura je ostatně cituje podle jedné knihy o politické kultuře v USA, Velké Británii, Německu, Itálii a Mexiku. U nás by to sotva bylo jiné.

Pravda, pak tam uvádí, že závěr pro referendum nemůže být jednoznačný a „v jistých zásadních okamžicích“ mají podle něj občané právo rozhodovat o osudu své země, byť by se rozhodli špatně – vstup do EU, NATO. O vystoupení tam nic neříká. Proč by se na tato klíčová referenda neměly vztahovat výše uvedené výhrady, ale neuvádí. Jako by tam nějak zázračně fungovala jiná chemie.

Lid není jedna bytost

Časy se mění a dnes se Okamura, stejně jako jiní populisté obrací přímo k lidu. To je ostatně hlavní myšlenka populismu, že by bylo dobré se na lid obrátit přímo a vynechat mezičlánek tvořený politiky a jejich aparátem, především aparátem stran.

Problém demokracie je v tom, že dává sliby splnitelné i nesplnitelné zároveň. K těm nesplnitelným patří zrovna ten základní, že lid si bude vládnout. Lid ovšem není nějaká jedna bytost, která by byla nadána společnou vůlí, jedním úsudkem, jedním mandátem a zájmy. Problém není v tom, že by mohli ovládat svůj osud, kdyby jim v tom nic nepřekáželo. Zastupovat zájmy dolních deseti milionů je mýtus, protože deset milionů lidí u nás máme, ale nemají jeden zájem a ani ne jeden názor.

Společnost je spletenec lidí, kde se některé zájmy prolínají a jiné navzájem vylučují. Obecný zájem může být společný, ale konflikt nastává tam, kde dochází k uskutečnění. Dálnice zemi ekonomicky prospějí, ale nikdo si kvůli ní nechce nechat vyvlastnit pozemek. Pomůže odlehlým oblastem, protože ty budou spojeny se zbytkem země, ale naruší životní prostředí. Všichni chtějí mír a národní hrdost, ale neshodnou se na povinné vojenské službě. Chtějí nezadlužený stát a dobré služby, ale nehodlají kvůli tomu platit vyšší daně.

Stranický systém symbolizuje jednotu

Strany jsou organizace, které zastupují skupinové zájmy. Čím víc jich zastupují, tím hůře se jim vede, protože od určitého okamžiku se ty zájmy budou vylučovat. Tak to bylo a tak to bude, protože všechno ostatní je utopie. Strany reprezentují různost, fungující stranický systém symbolizuje jednotu. Kdo dnes prohraje, má šanci, že příště vyhraje.

Pokud je stranický systém oslabený, dostanou se k moci populisté, jako se to stalo třeba počátkem 90. let v Itálii. Pak přišel nesmrtelný Berlusconi, nebo aspoň skoro nesmrtelný. Totéž proběhlo u nás. Začalo to protikorupčním tažením, a když se téma poněkud vyčerpalo, přišly na řadu uprchlické hordy.

Okamura se svým velkolepým plánem na referenda, kterými by nás rád dostal na dost pochybnou cestu, zatím narazil. Bude se muset zatím spokojit se svým populismem. To slovo už se dost opotřebovalo, takže česky: bude muset pokračovat ve svých výmyslech, kterými bude přesvědčovat lidi, že bojuje za jejich zájmy. Ten boj spočívá zatím především v úsilí o uspokojení svých zájmů. A tak se fakturuje a fakturuje…

Diskuse ke článku