nahoru

Zakrývá Muslimská obec v Praze zdroj svého financování? Několik nesrovnalostí v jejím fungování

Lukáš Lhoťan 28. ledna 2018 • 09:00
Sámer Shehadeh
Sámer Shehadeh
• foto: 
Profimedia.cz, reprofoto Youtube

Kolega novinář Jiří X. Doležal se ve svém komentáři zamýšlí nad tím, proč krátce před volbami vyšel v MF Dnes článek o bývalém pražském imámovi Sameru Shehadehovi. A ptá se, jestli nejde o manipulaci před volbami, když policie obvinila Shehadeha již loni na podzim.

Nemohu říci, jestli jde či nejde o manipulaci. Nejsem vyšetřovatel BIS, abych to dopodrobna věděl, ale podle mého soukromého názoru o manipulaci nejde. Spíše jde o logický výsledek toho, že v pátek 19. ledna zveřejnil web Seznamzpravy.cz text: Policie obvinila tři Čechy, kteří se dali na stranu teroristů. V článku ovšem nebyly žádné podrobnosti o obviněných a bylo logické, že se novináři z jiných medií začali pídit po informaci, kdo jsou ti obvinění. To, že jako první se k nim dostala a zveřejnila je MF Dnes, bylo výsledkem dobré práce jejich novinářů. Na druhou stranu si položme otázku: kdyby to redakce MF Dnes nezveřejnila okamžitě, jakmile tyto informace získala, a počkala by třeba až bude po prezidentských volbách, nebyla by pak obviňována naopak z toho, že stranila Jiřímu Drahošovi?

V článku Jiřího X. Doležala mne ovšem zaujalo několik citací. Například tvrzení, že: „Zpravodajci se tehdy – přes šifrování a omezený okruh adresátů výzvy – k zprávě dostali a začali ‚imáma‘ sledovat. On totiž těch sporných aktivit měl více.“

Vykopla rada Samera?

Všiml jsem si této informace již dříve a v kontextu jiných informací a skutečnosti, že policie začala vyšetřovat celý případ až loni v půlce roku, kdy první obviněný měl odjet do Sýrie již v říjnu 2016, ve mne vyvstává otázka, jestli vůbec policie a naše kontrarozvědka BIS věděly, že se zde vytváří skupina podporovatelů terorismu a jeden z nich již odjel do Sýrie bojovat do řad teroristů. Z dostupných informací to totiž vypadá, že naše bezpečnostní složky o aktivitách těchto lidí nevěděly a dověděly se o nich až zpětně po zahájení sledování Shehadeha!

Další věc, jež mne udivuje, je tvrzení, že podle české muslimky Romany Červenkové rada muslimské obce Samera vykopla: „Vzhledem k jeho výrokům a tomu, jak špatný obraz nám dělal, se s ním vedení rozešlo. Neměl příslušné vzdělání a akreditaci. Oficiálním imámem nikdy nebyl, byl pouze imámem samozvaným. Protože obci nedokázal předložit certifikát, který by mu měl umožnit jeho funkci vykonávat, mešita od něj dala ruce pryč.“

Udivuje mě, protože Shehadeh byl zvolen členem vrcholného orgánu Muslimské obce v Praze v roce 2011, kdy se voleb zúčastnilo 30 osob a bylo zvoleno vedení ve složení Samer Shehadeh,  Vladimír Sáňka a Zajndi Terloev. A sama pražská mešita na svých webových stránkách prezentovala Shehadeha jako šejcha a znalce islámu několik roků! Dokonce jako imám, z pověření vedení muslimů, vedl několik roků i páteční kázání a najednou se začne tvrdit, že nikdy nebyl duchovním a stal se jim samozvaně sám?

Účetnictví chybí

Jenže v jeho případě je ještě jedná podivná věc. V odborné studii na téma českých muslimů – v knize Muslimové v Česku na straně 68/69, se o modlitebně Muslimské obce v Praze tvrdí, že „prostory jsou v majetku soukromé firmy Alminbar s.r.o., která je předává do správy muslimské obce v Praze.“ Jakým způsobem probíhá „propůjčování“ prostor mezi Muslimskou obcí a firmou Alminbar s.r.o., to nevím, ale již delší dobu jsem na tento podivný vztah upozorňován některými svými známými. Proč?

Protože firma Alminbar s.r.o. je majetkem tří osob: Ramazana Muzaeva, Miroslava Krakoviče a Samera Shehadeha. Je veřejně dohledatelné, že pan Krakovič byl v roce 2014 zvolen za místopředsedu Muslimské obce v Praze, a o panu  Shehadehovi se snad netřeba zmiňovat. Zajímavé je to, že tato firma byla založena již v roce 2014, ale doposud nedodržela zákonný předpis a nezveřejnila své účetnictví u příslušného soudu. 

Přijde mi podivné, že firma založená osobami z tehdejšího vedení Muslimské obce figuruje jako prostředník v pronajímání prostor pro Muslimskou obec. Vyvolává to ve mne různé otázky. Například, jestli není cílem zakrýt zdroje financí na aktivity Muslimské obce.

Zajímavé je, že veřejně sice teď představitelé českých muslimů tvrdí, že  Samera Shehadeha již dlouho neviděli, přitom je ale stále spolumajitelem firmy, jež jim má pronajímat prostory pro modlitebnu.

Znalec islámu

Jak dlouho kázal v prostorách Muslimské obce, to se mi nepodařilo zjistit, ale v prostorách Islámské nadace, což je jiný právní subjekt, jenž spravuje pražskou mešitu na Černém mostě, Shehadeh kázal v letech 2011 až 2013, a v roce 2014 ještě jménem Muslimské obce v Praze a Islámské nadace v Praze prováděl vzdělávání pražských muslimů o tom, co je to islám. A byl označován za šejcha, tedy znalého islámu, protože jinak by mu asi těžko vedení Muslimské obce a Islámské nadace dovolilo tolik roků kázat výklad islámu a provádět páteční kázání.

Případ Shehadeha tedy není podstatný a zajímavý ani tak kvůli jemu samotnému, ale kvůli tomu, co nám nepřímo vypovídá o lidech majících v Muslimské obci a muslimské komunitě jako takové vliv a rozhodují o tom, jak se bude vykládat islám českým muslimům v mešitách. Už jen pro tento samotný fakt si myslím, že toto téma na titulní stránky novin patří.

Kázání

Ukázka z kázání Samera Shehadeha v pražské mešitě:

Páteční kázání 22.11. 2013

Nejvíce opuštěný je islám v muslimských zemích v oblasti politiky a soudnictví. Je smutné, že i v zemích muslimů se vládne a soudí podle západních zákonů, které vymyslel člověk, a islám je obviňován ze zaostalosti a nespravedlnosti. Muslim, který dnes bojuje za aplikování šarí‘y v muslimských zemích, je považován za extrémistu i mezi těmi, kteří se hlásí k islámu.

Páteční kázání 23. 8. 2013

Tyto státy, které nečinně přihlížejí na masakry a lidské zločiny syrské vlády, zaplatí vysokou cenu za svou ignoranci. Vlády, které přihlížejí těmto zločinům a nijak nezasáhnou přesto, že mohou, nechť očekávají ponížení, kterému se nevyhnou. Takové jsou totiž Boží zákony, které se nemění.

Dále vězte, muslimové, že ten, kdo tuto povinnost obrátí a podpoří nepřátele islámu v boji proti muslimům, a to jakýmkoliv způsobem, tak se dopustil neodpustitelného hříchu. Taková věc ho totiž vylučuje z islámu a stává se nevěřícím a pokrytcem.

Páteční kázání 16. 8. 2013

Nepřátelé islámu dnes bojují proti muslimům všemi způsoby. Mezi tyto způsoby patří: zavádění a zachovávání nevzdělanosti a vědecké a ekonomické zaostalosti v muslimských zemích, boj proti společenským hodnotám skrz pohoršující média, umělé vyvolávání vnitřních nepokojů, občanských válek a vražedného, neislámského nacionalismu. To vše spolu se zachováním starých, středověkých metod, jako je např., že západní stát přikáže vládě v muslimské zemi, aby nijak nebránila svoje bratry v jiné muslimské zemi, kde jsou muslimové vyvražďováni, a aby jen čekala, až přijde řada na její lid!

Lidé! Vězte, že nepřátelé islámu jsou nejdále od spravedlnosti a milosrdnosti. Oni totiž znají lidská práva a spravedlnost jen tehdy, když jde o někoho silného nebo o ně samotné, avšak když jde o někoho slabého, kdo se nedokáže bránit, neznají jiný přístup než sílu a výhružky.

Byli vskutku oklamáni ti muslimové, kteří doufají, že je možné se domoci u západních velmocí nějakých práv skrze zákony a nařízení o lidských právech apod.Klíčová slova: muslimové, Praha, kázání, imámDiskuse ke článku