nahoru

Dámy, pánové, lesby, transsexuálové, Židi, milí čtenáři…

Oliver Adámek16. července 2017 • 08:00
Dámy, pánové, lesby, transsexuálové, Židi, milí čtenáři…
foto: TFL

Zdá-li se vám takové oslovení zbytečně zdlouhavé, jiní by ho napadali jako nedostatečně vyvážené. Konkrétně aktivisté z londýnské LGBT komunity Stonewall. Kvůli jejímu lobby a následnému starostovu doporučení nařídil londýnský dopravní odbor svým zaměstnancům, aby při hlášení v metru neoslovovali cestující tradičně „dámy a pánové“ a namísto toho je zdravili pokrokovějším „dobré ráno všem“.

Obyčejný podzrav „ladies and gentlemen“ označují aktivisté za sice zdvořilý, ale zároveň „zastaralý“ a „včerejší“, zkrátka tak trochu zaprděný. Jde přece o to, aby se v metru cítili vítáni všichni. Nejen nějaké dámy a pánové, prostě všichni! A tak už i zaměstnanci metra dostanou manuály, jak se vyjadřovat korektně vůči každému. Nebo každé?

Dát dohromady takové hlášení, které skutečně nikoho neurazí, může být pořádná fuška. Starostovi Londýna posílám pro inspiraci jedno na ukázku:

Dámy a pánové, osoby homosexuální, bisexuální, asexuální či jiné orientace nebo genderové identity, chlapci a děvčata, pejskové a kočičky, dovolujeme si vás všechny bez rozdílu rasy, národnosti, pohlavní identity, stáří, orientace, stravovacích návyků, náboženského vyznání, sociálního, etnického původu a životního stylu upozornit, že dne 17.7.2017 po Kristu, resp. 22. Shawallu roku 1438 od Hidžry, resp. 24.6. roku ovce 4175, resp. 23. Tamuzu 5777 nabývá platnosti nová, pokroková, senzitivní a dokonale vyvážená jazyková příručka pro účely komunikace v zařízeních veřejné dopravy.

Pravidla schválil zvláštní výbor pro otázky rovnosti a korektního vyjadřování zastupitelstva města Londýna. S jejich plným zněním se může každý/každá/každé z vás seznámit na webových stránkách města v kolonce „Rovnost“.

Za vedení města vás zdraví a inkluzivní den plný diverzity vám přeje Sadiq Khan, starosta.

Pražský dopravní podnik by měl každopádně s vlastním manuálem přispěchat co nejdřív. Zelená barva Lítačky je sice náznakem pokroku, předpotopním oslovením „vážení cestující“ však každým dnem riskujeme pořádnou ostudu.

Bez jakékoli urážky k duhovým aktivistům/kám, ne všechno musí být za každou cenu vyvážené. Na druhou stranu – v zemi, kde mohou stejnopohlavní páry uzavírat sňatky a adoptovat děti, si zkrátka podobné spolky musí (ne)pochopitelně hledat agendu v nových oblastech. Tak jim to přejme. Všem!

 

 

Diskuse ke článku