nahoru

JIŘÍ X. DOLEŽAL: Založili českou státnost Židi, nebo Slováci?

Jiří X. Doležal 21. dubna 2014 • 09:30
Sámo
Sámo
• foto: 
wikipedia.org

Praotec Čech je jen legenda, na vzniku českého státu se podílely úplně jiné národnosti než Češi. Vzhledem k velikonočnímu volnu jsem měl čas téma probrat s řadou pražských intelektuálů, a došli jsme k zajímavému závěru.

Nejstarším státním útvarem na našem území byla takzvaná Sámova říše, o které se zachovaly i písemné podklady. Čtyřicátá osmá kapitola Fredegarovy kroniky sice hovoří jasně, ale informace autora mohly být nedostatečné. Na jednu stranu sice uvádí: "Ve čtyřicátém roce panování Chlotharova (v roce 623 až 624 A.D.) shromáždil muž jménem Sámo, původem Frank z kraje senonského, větší počet kupců a odebral se za obchodem do země Slovanů zvaných Vinidové." Ale vzápětí dodává, že Sámo byl vlastně pohan, a sdělení kroniky vyvrcholí založením české státnosti: "Tak se stalo, že Sámo založil první slovanskou říši. Oženil se pak s dvanácti slovanskými ženami, měl s nimi dvacet dva synů a patnáct dcer a šťastně vládl 35 let. Všechny další boje, jež za jeho vedení sváděli Slované s Avary, byly vítězné."

Frankové v té době již byli pokřtění, a jméno Sámo se nikde nevyskytuje. Takže podívejme se na záznamy kronik kritickým okem. Při velikonočním uvažování jsme s přáteli zavrhli starší teorii, která mluví o Sámovi jako o Židovi usedlém v senonském kraji. Nejmenoval se samozřejmě Sámo, ale Samuel, a ostatním Frankům připadal jako pohan, protože nebyl křesťan, ale žid. Z čehož by vyplývala pro české nacionalisty jistě tristní myslenka, že českou státnost založili Židi.

Není tomu tak. Díky velikonočním meditacím jsme přišli na objevnou skutečnost, že Fredegarova kronika obsahuje několik překlepů. Sámo nebyl Frank ze senonského kraje, lokace nesprávně zkomolil autor kroniky. Sámo ve skutečnosti pocházel z vesnice Ferencvároš (odtud zkomoleno Frank) v senickém kraji (odtud zkomoleno senonský kraj). A nejmenoval se Sámo, ale Šaňo. Což je staré slovenské jméno, viz například populární píseň "Do Prešova jede vlak, v něm se veze Šaňo Mach."

Takže můžeme od letošních Velikonoc s hrdostí konstatovat, že český stát nezaložili přivandrovalí Židi, ale skoro místní Slovák Šaňo.

Diskuse ke článku

 

Nejčtenější