nahoru

JIŘÍ X. DOLEŽAL: Blaho lidu budiž nejvyšším zákonem!

Jiří X. Doležal 12. února 2014 • 11:02
Ištvan
Ištvan
• foto: 
fotomontáž Ateo

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci podalo zajímavý návod, jak dostat postdemokratickou společnost do pořádku. Rozhodnutí volených zástupců lidu by měla být posuzována podle toho, zda slouží blahu lidu.

"Mají se poslanci, ve smyslu svého ústavního slibu, při schvalování zákonů řídit svým nejlepším vědomím a svědomím a mandát vykonávat v zájmu všeho lidu? Nebo je přípustné, aby jejich rozhodování mohlo být ovlivňováno slibem nebo poskytnutím osobních výhod?" zdůvodnilo Vrchní státní zastupitelství v Olomouci MF Dnes svoje rozhodnutí obvinit Petra Nečase.

Myšlenka je to skvělá, tak skvělá, že na ní nepřišli ani komunisté. Každý volený zástupce lidu - ať už Parlamentu, nebo místní zastupitel - by měl veškerá svá rozhodnutí okamžitě poté, co je učiní, předkládat komisi složené ze zástupců policie a státního zastupitelství, a doložit, že rozhodnutí je v zájmu všeho lidu. Teprve pak, když by komise poslanecké rozhodnutí shledala dostatečně lidublahomilným, vstoupilo by rozhodnutí v platnost.

Taková agenda by samozřejmě zatížila státní aparát, proto bude potřeba učinit kroky k tomu, aby se podobné excesy neobjevovaly příliš často. Proto bude každý poslanec, který předloží návrh, z něhož by lid neměl dostatečné blaho, svlečen do naha a vhozen do kádě s hladovými krokodýly. Jde o jemnou modifikaci tradiční korejské popravčí metody, kde se ale používají místo krokodýlů trapně neefektivní psi. Rodina špatně rozhodujícího poslance by byla internována v převýchovném táboře, a jeho známí pro výstrahu veřejně zbičováni.

Pokud se bude postupovat výše popsaným způsobem, bude špatných rozhodnutí valem ubývat, až nakonec dojde naše demokracie k vyššímu stupni svého rozvoje. Změní se název systému - bude to ištvanokracie - a poslanci budou předkládat jen takové návrhy a rozhodnutí, které předem schválí policie a státní zastupitelství. Tím se konečně v tomhle korupčním bordelu obnoví pořádek a lid této země bude pod moudrým vedením policistů a státních zástupců konečně žít v zaslouženém blahobytu.

Diskuse ke článku
Diskuze se zobrazují pouze uživatelům, kteří jsou přihlášeni na Facebooku a odsouhlasili cookies. Pokud pod články nevidíte diskuze, zkontrolujte prosím toto nastavení.
 

Nejčtenější