Leoš Heger

Leoš Heger Zdroj: Stanislav Krupař

JIŘÍ X. DOLEŽAL: Proč chce ministr Heger diskriminovat kuřáky?

Když jsem o tématu psal do Reflexu, který dnes najdete na stáncích, posílal jsem na Ministerstvo zdravotnictví dotazy, proč chtějí tak stírat kuřáky. Odpověď bohužel došla po uzávěrce, proto naleznete zdůvodnění Hegerova protitabákovému džihádu zde.

 

Za Ministerstvo zdravotnictví odpovídala Mgr. Viktorie Plívová, mluvčí, dále jen MZ. 

 

Rx: Proč chce pravicový ministr zavést výhradně nekuřácké restaurace, a tím omezit svobodnou volbu občanů?

 

MZ: Jedná-li se o problematiku zavedení úplného zákazu kouření v restauračních zařízeních, stávající právní úprava, kdy má provozovatel možnost provozování kuřáckého zařízení nebo zařízení s vyhrazenými prostory pro nekuřáky, je nevyhovující jak z hlediska ochrany zdraví návštěvníků těchto zařízení (mezi kterými bývají i děti či těhotné ženy apod.), tak z hlediska ochrany zdraví zaměstnanců pracujících v těchto zařízeních.

 

Komentář JXD: Argumentace stojí na hlavě, ministerstvo by mělo působit na matky, aby vzaly dítě do nekuřáckého prostředí, nekuřácké restaurace, než omezit kvůli několika nezodpovědným matkám, co berou dítě do zakouřeného pajzlu, celou populaci. Z hledika ochranmy zaměstnanců je evidentně řešením povolení samoobslužných kuřáckých konzumačních místností v restauracích, kam si host donese nápoje a pokrmy z vedlejší (nekuřácké) restaurace. To ministerstvo zjevně ani nenapadlo. Na otázku, proč chce údajně pravicový ministr po socialisticku mmluvit lidem do života, odpověď nepřišla.

 

Rx: Proč chce ministerstvo vykázat elektronické cigarety do míst pro kouření? Ohrožují elektronické cigarety okolí? Myslí ministerstvo vážně argument, že uživatelé elektronických cigaret "dávají špatný příklad"?

 

MZ: V případě zahrnutí užívání elektronických cigaret pod pojem kouření je sledována zejména ochrana zdraví dětí a mládeže ve smyslu netolerance zdravotně nežádoucího chování a možné negativní dopady na osoby v okolí uživatele elektronické cigarety, které nelze vyloučit. Je třeba poznamenat, že ve výčtu míst, kde se navrhuje kouření (a užívání elektronické cigarety) zakázat, jsou i školy a školská zařízení, hřiště atd. Vzhledem k absenci tabákového kouře lze předpokládat minimální zdravotní dopady na osoby v bezprostředním okolí uživatele elektronických cigaret, avšak nelze opomenout možné negativní efekty psychologické. Vzhledem k tomu, že elektronické cigarety svým vzhledem většinou imitují tabákové výrobky, v rámci kontrolní činnosti by mohly v praxi rovněž vyvstat problémy pramenící z neschopnosti na určitou vzdálenost rozlišit, zda je používána elektronická cigareta či tabákový výrobek. Toto ostatně může být problémem i u osob pobývajících v okolí osoby užívající elektronickou cigaretu např. u spolucestujících v dopravním prostředku či návštěvníků kulturní akce např. v kině apod., kteří si nepřejí být v prostoru, kde se kouří.

 

Komentář JXD: Argument, že uživatel elektronické cigarety dává špatný příklad dětem, je bolševické sociální inženýrství. Argument, že je potřeba něco (elektronické cigarety) zakázat, protože by se bez toho zákazu něco jiného (kouření) špatně fízlovalo, vypadá jak vystřižený z nějaké parodie na stalinismus.

 

Rx: Bude se vykázání elektronických cigaret týkat i inhalátorů nikotinu, žvýkaček a náplastí Nicorette, které jsou schváleným lékem? Pokud se jich týkat bude: Hodlá ministerstvo vykazovat do míst pro kuřáky i nemocné, kteří se léčí i dalšími léky? Pokud se jich týkat nebude: Jak to, vždyť jejich uživatelé také dávají špatný příklad?

 

MZ: Ne, na prostředky náhradní nikotinové terapie se opatření nevztahují. Žvýkačky ani náplasti nemohou ze své povahy dávat špatný příklad mladistvým, neboť žádným způsobem nenapodobují kouření. Jak je již v otázce uvedeno, jsou tyto produkty registrovány jako léčivé přípravky, a tudíž je zřejmé, že se na ně bude vztahovat zákon o léčivech a nikoliv zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.

 

Komentář JXD: Odpověď vůbec nedává smysl. Užívání jako lék schválených inhalátorů je prakticky nerozeznatelné od užívání elektronické cigarety a rovněž dává špatný příklad mládeži. Proč tedy nebude zakázáno i užívání inhalátorů, nebylo vůbec vysvětleno. Žvýkačky s nikotinem a náplasti dávají mládeži příklad, že je možné do sebe dostávat nikotin žvýkáním a náplastí - takže vysvětlení, že nenapodobují kouření, je spíše úsměvné.

 

Tolik tedy k vysvětlování Ministerstva zdravotnictví. Kompletní analýzu nesmyslného Hegerova džihádů proti kuřákům pak najdete jako vstupní článek nového Reflexu.