nahoru

BOHUMIL DOLEŽAL: Komentáře Českého rozhlasu: Mediální rady by neměly postihovat novináře za vlastní názor

Bohumil Doležal 1. února 2013 • 13:02
Český rozhlas
Český rozhlas
• foto: 
Profimedia.cz

Publicista Štěpán Kotrba podal Radě Českého rozhlasu stížnost na svého profesního kolegu Adama Drdu. Ten měl podle něho porušit zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, zákon o Českém rozhlasu, Kodex ČRo a pravidla předvolebního vysílání a měl tak učinit v komentáři, jejž odvysílala stanice Rádio Česko 14. ledna, tedy mezi dvěma koly prezidentské volby.

 

Kotrba Drdu viní z toho, že šíří nenávist a vyvolává zášť vůči voličům a podporovatelům Miloše Zemana stejně jako proti Miloši Zemanovi jako takovému, že jeho komentář je otevřenou propagací kandidáta Karla Schwarzenberga a že Drda pohrdá občany a vysmívá se občanům majícím jiný názor než autor. Dikce stížnosti je celkem jednoznačná a vzbuzuje u pamětníků vzpomínky na minulost ne právě melancholické.

 

Rada ČRo uznala stížnost za oprávněnou a ředitel centra zpravodajství ČRo rozhodl o potrestání editora i šéfredaktora Rádia Česko. To panu Kotrbovi nestačilo, a proto se odvolal. Stížnost podle něho nevzala v úvahu, že byl porušen nejen Kodex ČRo, ale i zákony, a vzhledem k tomu, že i porušení kodexu je porušením pracovní kázně podle zákoníku práce, má mít případné opakování výrazné ekonomické důsledky pro postiženého (krácení platu, rozvázání pracovního poměru či smlouvy o vytvoření autorského díla apod.).

 

Zákon o rozhlasovém a televizním vysílání ukládá, aby názory a hodnotící komentáře byly odděleny od informací zpravodajského charakteru a aby nebyla „v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, případně jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti“.

 

To je zcela logické. Drdův text byl hodnotící komentář a hodnotící komentář nemůže být ani náhodou nestranný, straní lepšímu před horším, správnějšímu před méně správným. Což Drda dělal.

 

V Kodexu ČRo se ovšem mluví o „nestranném a nezávislém zpravodajství, informacích, komentářích a analýzách“. Navíc v pravidlech předvolebního vysílání ukládá ČRo redaktorům, že jsou „povinni se zdržet jakýchkoli vystoupení na podporu kandidátů nebo kandidujících subjektů, a to i ve formě publikování osobních názorů a komentářů v jiných médiích, na internetových stránkách (včetně blogů) a na sociálních sítích“.

 

Formulace jdou daleko nad rámec zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, dokonce mu protiřečí (nestranný komentář je contradictio in adjecto), zasahují do soukromí zaměstnanců, a jsou tedy víc než povážlivé. Přitom Adam Drda není redaktorem ČRo.

 

Oznámení jako to pana Kotrby se teď nepochybně budou množit. Patří ke koloritu dnešní doby, je třeba si znovu zvykat.

 

Zároveň je ovšem třeba se neustále zasazovat o zachování prostoru pro svobodu projevu, jaký se u nás po listopadu 1989 vytvořil. Platí to pro ty, co veřejně vystupují, i pro členy různých rad: ti jsou sice občas omezováni absurdními předpisy, ale to přece neznamená, že jsou bezmocní.

 

Stížnost Štěpána Kotrby Radě Českého rozhlasu najdete zde

Komentář Adama Drdy si můžete přečíst zde

 

Více textů autora najdete v jeho politickém zápisníku Události na adrese bohumildolezal.cz.
Klíčová slova: rxrx, bohumildolezalDiskuse ke článku