Kao Č´-šeng: Za Čínu spravedlivější

Kao Č´-šeng: Za Čínu spravedlivější Zdroj: Nakladatelství Marek Belza

Další vězeň rudé Číny: Kniha nezvěstného právníka vychází v češtině

Na samém konci června bylo slavnostně pokřtěno české vydání knihy Za Čínu spravedlivější. Jenže bez autora. Komunistickým režimem pronásledovaný čínský právník Kao Č´-Šeng je už více než 850 dní nezvěstný.

 

Symbolicky v Týdnu svobody, který odkazuje na konec okupace, a v den, kdy uběhlo šedesát let od popravy Milady Horákové, byl na pozadí aktuálního lidského příběhu připomenut bolestný střet se zločinným režimem popírajícím lidská práva. Kao Č´-šeng, jeden z  deseti nejlepších čínských právníků, svým právním bojem a vírou v lidskost systematicky zevnitř natrhával čínský totalitní systém. Jeho příběh odkrývá zvěrstva, která čínská vláda v tichosti páchá.

 

 

Kao Č´-šeng, sám pocházející z nuzných podmínek, byl tolerován, dokud bezplatně hájil práva nějak znevýhodněných spoluobčanů - chudých, handicapovaných či vdov po obětech důlního neštěstí. Jakmile se rozhodl vyslyšet prosby k obhajobě pronásledovaných stoupenců tradiční meditační praxe Fa-lun-kungu (již v roce 1999 proti nim předseda čínské komunistické strany Tiang Ce-min rozběhl celostátní mediální kampaň a policejní stíhání), stal se pro ateistickou ideologii strany nepohodlným. V roce 2006 byl mimo zraky veřejnosti tajnou čínskou policií zatčen, uvězněn a krutě mučen. Více než dva poslední roky o něm nejsou žádné zprávy.

 

Jeho kniha, kterou v roce 2007 vydalo americké nakladatelství Broad Press, je dokumentárním svědectvím o Kao Č´-šengově životní cestě. Ve formě deníkových záznamů a otevřených dopisů s autentickými výpověďmi nelidsky mučených praktikantů Fa-lu-kungu autor zachycuje období od svého dětství až po vyvolání celosvětové hladovky proti porušování lidských práv.

 

Letos 15. srpna by měl Kao Č´-šengovi trest vypršet. Jeho ženě se i s dětmi mezitím podařilo uprchnout do Spojených států. Při pražském křtu českého vydání knihy Za Čínu spravedlivější prostřednictvím videonahrávky vyzvala mezinárodní společenství, aby manželův případ neustále sledovalo. Důležitost nemlčet o politických vězních zdůraznil rovněž ředitel PEN klubu Jiří Dědeček: „Jakékoliv upozornění na jednotlivé případy znamená, že s nimi musí režim zacházet opatrněji,“ řekl. „Nemůže už si tolik dovolit, když o nich ví mezinárodní veřejnost.“

 

 

Milan Kajínek, šéfredaktor serveru Velká epocha a iniciátor vydání českého překladu knihy, vyzdvihl zásluhu Kao Č´-šenga na odhalení rozsáhlé genocidy, jež zasáhla desítky milionů čínských občanů. Genocidy, kterou místopředseda Evropského parlamentu Edvard McMillan Scott přirovnal k pronásledování Židů nacistickým Německem.

 

Křest knihy, který se konal pod záštitou senátora Jaromíra Štětiny, měl politický ráz. Jedním z devíti mluvčích, kteří na křtu vystoupili, byl ředitel Občanského institutu a poradce premiéra Nečase pro lidská práva Roman Joch. Nebál se být radikální. Čínský režim nazval největší tyranií na světě, věznícím více lidí než kterákoli jiná země. Prohlásil, že Západ potřebuje „nového Reagana“, tedy osobnost, která by jako kdysi americký prezident ostře vystupovala proti komunistickému režimu a veřejně jej označila za říši zla.

 

 

Náboženská svoboda a lidská práva jsou základním pilířem euroamerických hodnot. A příběhy, jako je ten Kao Č´-šengův, nejsou fikcí. Je o nich třeba mluvit, vdechovat jim slovy život a šířit jejich poselství dál.

 

Kao Č´-šeng: Za Čínu spravedlivější. Můj zápas jako právníka s největším komunistickým státem světa. Přeložila Bohumila Chocholová. Vydal Marek Belza, 2011, 205 str.