Radek John

Radek John Zdroj: Pro Blesk - Věci veřejné

Radek John: Nelžu. Platy policistů jsem nesnížil

Uvěřejňujeme reakce ministra vnitra Radka Johna a tiskového mluvčího Jiřího Reichla na článek "Radek John lže. Sám snížil platy policistům. Máme důkaz".

 

Tak tohle je velká prasárna.

Pan Buchert zřejmě nečetl koaliční smlouvu, ve které je jasný závazek, který musí dodržet všechny rezorty, ale až v roce 2011. To se týká samozřejmě i vnitra. Příkaz jsem vydal proto, abychom v roce 2011 dodrželi tento koaliční úkol. Protože není k dispozici rozpočet pro rok 2011 a věc spěchá, příprava reformy tak, aby nebolela ty schopné, ale jen ty neužitečné zabere týdny, návrhy pro rok 2011 bylo třeba udělat na modelu rozpočtu pro rok 2010. V žádném případě jsem nesnížil platy policistům v roce 2010 a ani je nesnížím, o tom byla dnešní dohoda na vládě a K devítce že o škrtech pro vnitro v roce 2010 budeme dále jednat do 30. 9., abychom nemuseli snižovat platy policistům v roce 2010. To opravdu nechceme v žádném případě udělat. Tedy nelžu, nesnížil jsem platy policistů v roce 2010 a ani je snížit nechci. Kdyby pan Buchert chtěl, mohl si zavolat o vysvětlení. Ale pak by neměl zdánlivě senzační článek. Ale zase by se jím nezesměšnil.

Radek John

 

Viliam Buchert buď lže, nebo neví, o čem mluví

Středeční článek zástupce šéfredaktora Reflexu Viliama Bucherta uveřejněný na www.reflex.cz „Radek John lže. Sám snížil platy policistům. Máme důkaz“ je zcela zavádějící. Viliam Buchert „investigativně“ získal nařízení ministra vnitra, které jsem já sám už v minulém týdnu poslal několika novinářům, kteří o to požádali. Kolegové Viliama Bucherta si však, na rozdíl od něj, nechali vysvětlit, co je nařízením ministra míněno.

 

Navíc si dobře přečetli, co je napsáno na konci druhého odstavce zmíněného materiálu – cit.: „… k zajištění úspor v Ministerstvu vnitra, v Policii České republiky, Hasičském záchranném sboru České republiky, organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích v působnosti Ministerstva vnitra v roce 2011“ ! ! !

 

Rád bych však uvedl tendenční informace Viliama Bucherta na pravou míru:

 

Jedinou pravdivou informací v inkriminovaném článku je citace z nařízení ministra vnitra - cit.: „… ukládám příslušným náměstkům ministra vnitra, policejnímu prezidentovi, generálnímu řediteli Hasičského záchranného sboru České republiky a vedoucím zaměstnancům útvarů Ministerstva vnitra předložit do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti tohoto pokynu návrh, jakým způsobem dosáhnout úspor ve výši 10 % ze mzdových prostředků, 10 % z ostatních běžných výdajů, 5 % z investičních výdajů, ze stávajícího rozpočtu schváleného pro rok 2010, aniž by bylo omezeno řádné plnění svěřených úkolů...“.

 

Povšimněme si, prosím, zvýrazněného slova návrh. To není nařízení, kterým by se snižovaly platy. Navíc to „de jure“ ani není možné (viz níže). Cílem tohoto pokynu je, aby si nové vedení ministerstva udělalo obrázek o tom, kde si příslušní vedoucí pracovníci dokáží představit šetření ve zmiňovaném rozsahu, které Ministerstvo vnitra čeká v příštím roce (tedy procentuelně 10 %, 10 %, 5 % – tato čísla stanovila Vláda ČR). V roce 2011 tak bude muset Ministerstvo vnitra ušetřit cca 5 mld. korun.

 

Citovaný pokyn ministra vnitra s žádostí o návrh, jakým způsobem dosáhnout úspor, se rozhodně netýká snížení platů hasičů, policistů a civilních zaměstnanců v roce 2010.

 

Nicméně pokud by Ministerstvo vnitra muselo v letošním roce „odevzdat“ 1,2 mld. korun, tak jak nyní navrhuje Ministerstvo financí ČR, úspory by se musely týkat i tarifních mezd všech zaměstnanců resortu. Tento krok však nejde učinit jinak, než nařízením vlády. Pak by se snížení platů v roce 2010 týkalo nejen těch, kteří pracují v resortu ministerstva vnitra, ale také například celníků, čí příslušníků vězeňské služby.  Právě proto jsme s koaličními partnery vyjednali na zasedání vlády dodatek, že o úsporách na ministerstvu vnitra budeme jednat do 30. 9. 2010 s jednoznačným cílem nesáhnout na platy kohokoliv z našeho resortu v tomto roce. Věříme, že v tomto jednání budeme úspěšní.

 

Viliama Bucherta si vážím jako velmi zkušeného novináře. Základní poučkou všech novinářů je ověřovat informace z více zdrojů, což Viliam Buchert určitě vtloukal do hlavy stovkám novinářů, kteří „prošli“ jeho rukama. O to víc mne mrzí, že nezvedl telefon a nezavolal mi, aby si informace napsané na papíře nechal vysvětlit.

 

Jiří Reichl

Ředitel odboru tisku a PR Ministerstva vnitra ČR a tiskový mluvčí